Jobb som rådgivare inom riskhantering

Leila Adrovic, PwC

"Att under en och samma vecka arbeta med börsnoteringar, Cyber Security, IT och granskningar av intern kontroll i bolag i många olika branscher är roligt, spännande och utvecklande."

Leila Adrovic, PwC

Jobb som rådgivare inom riskhantering på Risk Advisory

Risk är en naturlig del av en verksamhet. Under senare år har frågan om riskhantering, både intern och extern, fått större genomslag. Genom att inventera, analysera olika typer av risker hjälper vi företag att skydda kritiska tillgångar.

I rollen som rådgivare på Risk Advisory med fokus på riskhantering bidrar du till ett väl fungerande och hållbart näringsliv och samhälle genom tjänster som internrevision, riskhantering, it- och cybersäkerhet, dataanalys, hållbarhet, komplexa redovisningstjänster, regelverk inom bank och försäkring samt verksamhetsrådgivning för offentlig sektor.

Vi arbetar med stora internationella organisationer, finans- och försäkringsbolag, tillväxtbolag, privatägda bolag, små och medelstora bolag samt bolag och organisationer inom offentlig sektor. Det kan handla om att förbättra intern styrning och kontroll, skapa processer, erbjuda tredjepartsgranskning av exempelvis hållbarhetsinformation och att digitalisera och utveckla verksamheter. Vi har också jobb inom informations- och it-säkerhet, så kallad cyber security. De kunder du kommer att möta finns inom alla branscher och segment; från små och medelstora privatägda företag till offentlig sektor och stora internationella och publika koncerner.

Digitalisering och samverkan

En viktig del inom PwC är samverkan där vi arbetar över kompetensgränser och med kollegor i andra länder. Du kan också få kollegor i form av ”digitala medarbetare”, så kallad Robot Process Automation (RPA), en mjukvara som utför repetitiva, regelbaserade rutinuppgifter och på så vis förenklar vardagen.

Jobb som rådgivare inom riskhantering på Risk Advisory passar dig som :

 • är lagspelare

 • drivs av förändring

 • gillar att gå på djupet i ett ämne

 • tycker om att samarbeta med andra specialister

 • är noggrann och omsorgsfull

 • tycker om utmaningar

>> Läs mer om cyber security

>> Läs mer om finansiell rapportering och regelverk

>> Läs mer om hållbar affärsutveckling

>> Läs mer om riskhantering

Hos oss kan du jobba med frågor inom:

 • Affärssystem
 • Ansvarsfulla investeringar
 • Bolagsstyrning
 • Cyber Security - IT-säkerhet
 • Dataanalys
 • Datasäkerhet
 • Finansiell rapportering och regelverk
 • Forensic Services - hantering av förtroendeskadliga incidenter
 • Förändringsledning
 • Hantering av personuppgifter / GDPR och dataskyddsförordning
 • Hållbar affärsutveckling
 • Hållbarhetsrapportering
 • IFRS
 • Intern kontroll
 • Internrevision
 • IT-styrning
 • Projektgranskning
 • Redovisningsstandarder K2 K3 IFRS
 • Riskhantering finansiell sektor
 • Robotics
 • Skydd av kritiska tillgångar
 • Treasury / kassaflöde
 • Tredjepartsbestyrkanden

Kontakta oss

Simon Fjellner

Simon Fjellner

Employer Brand Manager, PwC Sverige

Tel 0730-74 18 74

Följ PwC Karriär