Varför PwC?

Vår vision och syfte

loading-player

Playback of this video is not currently available

Du vill jobba för den bästa organisationen med störst möjligheter till utveckling, härliga kollegor och en bra ersättning för dina insatser.

Eller hur? Det vill väl alla - men vi vet att man också i högre utsträckning söker efter en arbetsgivare som inte bara bryr sig om de frågorna, utan efter en arbetsgivare som tar arbetet med hållbarhet, mångfald och socialt ansvar på allvar.

"En arbetsgivare som inte bara tänker på vinst utan helt enkelt vill medverka till att göra världen lite bättre."

Vårt syfte, att skapa förtroende i samhället och lösa viktiga problem, kräver engagemang från vår sida. Vi engagerar oss på två grundläggande sätt:

 1. Att göra rätt: Vi driver PwC med integritet och ansvar. Fokus ligger på väsentliga frågor givet vår bransch och verksamhet samt de krav som omvärlden ställer på oss.
 2. Att vara en katalysator för förändring: Vi använder vår kunskap, röst och våra relationer för att samarbeta med andra och påverka aktiviteter som gör skillnad, skapar förändring och har varaktig inverkan på omvärlden.

PS. Vill du jobba med hållbarhet på PwC? Vi har roller inom riskhantering där man får möjlighet att hjälpa våra kunder att utveckla sitt hållbarhetsarbete.


PwC bidrar till Sverige!

Vi mäter och kvantifierar vårt totala bidrag till Sverige för att stärka vårt förtroende såväl som relevans i samhälle genom TIMM, Total Impact Measurement and Management. Följande dimensioner täcks in.

 • Ekonomisk påverkan: lön till anställda och vinst till ägare
 • Skattemässig påverkan: personalskatt, mervärdesskatt, vinstskatt och fastighetsskatt
 • Social påverkan: medarbetares färdigheter och kvalifikationer genom utbildning
 • Miljöpåverkan: energipåverkan och koldioxidutsläpp

"Vår vision: Ett väl fungerande och hållbart näringsliv och samhälle som inger förtroende."

"Vårt syfte: bygga förtroende i samhället och att lösa viktiga problem, en kompass som styr alla tjänster som vi tillhandahåller och de beslut vi tar."


Nyckelroll i digital värld

 • Revisions- och rådgivningsbranschen har en nyckelroll i att kvalitetssäkra företags och organisationers informations- och beslutsunderlag. 
 • Vi är mitt uppe i en fantastisk tid av snabb utveckling och innovation. Globaliseringen och digitaliseringen gör att nya idéer och lösningar snabbt kan få genomslag.
 • Företagens villkor och möjligheter till lönsam och uthållig tillväxt förändras. Det finns en enorm inneboende kraft i näringslivet att ta sig an denna utmaning. 

ikon hållbarhet

PwC och hållbarhet

PwC driver verksamheten för ökad hållbarhet och hjälper även kunder att minimera risker och bli mer hållbara, såväl socialt som ekonomiskt och miljömässigt. Vi deltar i globala och lokala initiativ för ansvarsfullt företagande, som till exempel FN:s Agenda 2030.

PwC har både stöttat kunder i dessa frågor och gjort urvalet för egen del genom SDG Selector som du kan kika på här. De mål som anses vara mest relevanta för PwC och där vi kan påverka positivt och bidra till förändring fram till 2030 är:

 • Nr 5 – Jämställdhet
 • Nr 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 • Nr 12 – Hållbar produktion och konsumtion
 • Nr 13 – Bekämpa klimatförändring

Genom att anpassa vår affärsmodell till de globala hållbarhetsmålen kan vi hantera framtida risker, utforska möjligheter och därmed bidra till en bättre värld.
 

Vi bygger förtroende i den digitala tidsåldern

Vi brinner för vårt syfte, att bygga förtroende i samhället och lösa viktiga problem. Våra kunder ska känna sig trygga, förberedda och starka. Oavsett vad som händer.

Jobb på PwC handlar om att vidimera sanningar, granska fakta och underbygga beslut.

 • Genom att inventera, analysera och förebygga olika typer av risker och skydda kritiska tillgångar.
 • Genom att guida i transaktionskedjan för företagsöverlåtelse, omstruktureringar och finansiering från analys, värdering, due diligence till rådgivning och problemlösning.
 • Genom datadrivna insikter som är baserade på big data och statistik för att höja affärsvärde i alla delar av affärskedjan och inför alla typer av beslut.

Med stöd av artificiell intelligens och digitala verktyg ger vi råd som skapar värde.

Vi kopplar ihop din specialistkompetens med kunden så att du genom en personlig relation kan leverera värde för kunden, företaget och samhället.
 

"I din roll på PwC handlar det om att alltid vara i framkant. Du jobbar på ett digitaliserat sätt och förutser nya behov och tjänster som ständigt utvecklas med teknik och beteenden”.

Bo Karlsson, Transformation Leader,
PwC Sverige

LinkedIn
robotarm
Peter Clemedtson, styrelseordförande, PwC Sverige

"Våra insatser bidrar till värdeskapande och ökad öppenhet, vilket är helt avgörande för samverkan, tillväxt och hållbar utveckling."

Peter Clemedtson, styrelseordförande, PwC Sverige

"Det finns så mycket kompetens, vilja och intresse i vårt företag. Förändringsviljan utvecklar vårt företag varje dag och att få möjligheten att arbeta i en sådan miljö motiverar enormt! Utnämningen i Universum Awards 2018 sporrar också till att vi ska utveckla oss ytterligare som arbetsgivare."

Katarina Roddar, PwC Sverige, Årets personaldirektör Universum Awards
Katarina Roddar, PwC
Peter Nyllinge, vd, PwC Sverige

"Jag är mycket stolt över vårt entreprenörskap, vår professionalism, kompetens, kundfokusering och familjära kultur."

Peter Nyllinge, vd, PwC Sverige

PwC:s värderingar: agera med integritet, göra skillnad, visa omsorg, samverka, vara nyskapande

PwC:s värderingar är själva kärnan i PwC:s identitet som stödjer och vägleder attityder och beteende - en etisk kompass. Våra fem värderingar är gemensamma för hela PwC globalt.

PwC arbetar aktivt med värderingarna som genomsyrar företagskulturen och som tillsammans med Code of Conduct, etiska riktlinjer för hur alla medarbetare ska uppträda inom PwC, utgör grunden för hur vi förhåller oss gentemot varandra och vår omvärld.

Värderingarna är en helhet – det är tillsammans som de gör PwC unikt och hjälper oss att nå våra mål. Värderingarna genomsyrar även PwC:s ledarskapsramverk PwC Professional och Code of Conduct. Tillsammans utgör dessa delar en tydlig beskrivning av de arbetssätt och egenskaper PwC behöver för att lyckas – som individuella medarbetare och som hel organisation.
 

Kontakta oss

Simon Fjellner

Simon Fjellner

Employer Brand Manager, PwC Sverige

Tel 0730-74 18 74

Följ PwC Karriär