Allt om CSRD

Så använder du CSRD för att skapa affärsmöjligheter

Hållbara affärer med CSRD

Att ha en hållbar affär blir en allt viktigare konkurrensfördel. Kunder, investerare, talanger och andra intressenter vill få en tydlig och jämförbar bild av företaget ur ett hållbarhetsperspektiv. Därför har EU beslutat att utöka kraven för hållbarhetsrapportering genom ett nytt direktiv, CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive).

CSRD-rapporteringen kan ge dig värdefulla insikter kring de förändringar du behöver göra för att fortsätta attrahera intressenter. Det kan handla om att öka engagemanget inom sociala områden, skapa nya interna funktioner eller att ta fram en klimatplan för att nå Net Zero.

Vi hjälper dig, både med att ta fram nya processer, verktyg och roller kopplat till rapporteringen och att genomföra förändringsarbetet. Kontakta oss så berättar vi mer!

Nu är det officiellt: CSRD i svensk rätt

Läs artikeln: CSRD i svensk rätt

CSRD Lookbook

CSRD Deep Dive 3

Återupplev webbinariet som går igenom vår CSRD Lookbook i detalj.
Se sändningen här

Så kan vi hjälpa dig!

Våra rådgivare hjälper dig att ta ditt bolag från där ni är idag till att leva upp till CSRD:s krav. Vi erbjuder bland annat:

 • utbildningar inom CSRD

 • CSRD Fast Track: självskattningsverktyget för dig som vill komma igång

 • väsentlighetsanalys med dubbel materialitet 

 • Gap-analys inom CSRD och ESRS 

 • CSRD pre-assurance

 • projektledning för implementeringsprojekt 

 • integration i era rapporteringsprocesser

 • stöd kring med data och systemfrågor

 • strategi och transformativt arbete kopplat till CSRD

 • rådgivning anpassad efter branscher och roller.

Vill du veta mer?

Kontakta oss så hjälper vi dig ta reda på nästa steg.

CSRD – grundkurs

CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive)

CSRD är ett EU-direktiv som syftar till att skapa bästa förutsättningar för att EU skall klara sina Net Zero-målsättningar till 2050. CSRD kravställer att ESG- information finns tillgänglig för investerare. Genom att höja kvalitetskraven på hållbarhetsrapportering till samma nivå som den finansiella rapporteringen, minskas riskerna för green eller social washing. Med CSRD kopplas också ESG tydligare till bolagens affärsmodeller och strategier.

Vilka företag omfattas av CSRD och när?

När direktivet är fullt implementerat (räkenskapsåret 2026) kommer fler än 50 000 företag inom EU att omfattas av CSRD, varav cirka 4 100 är svenska bolag. Olika företag träffas vid olika tidpunkter:

 • 1 januari 2024 (rapportering 2025) för företag/koncerner som är stora*, är av allmänt intresse och med fler än 500 anställda.  

 • 1 januari 2025 (rapportering 2026) för stora företag/koncerner*

 • 1 januari 2026 (rapportering 2027) för små och medelstora företag noterade på reglerad marknadsplats samt små och icke-komplexa kreditinstitut och captivebolag.

Reglerna kring förstagångsapplicering kräver en mer djupgående analys. Bland annat kan noterade SME-bolag välja att skjuta upp sin rapportering från 2026 till 2028, och det finns speciella regler för moderbolag utanför EU men som bedriver väsentlig verksamhet med omsättning inom EU i sin koncern. 

*bolag/koncern som möter två av tre av följande kriterier: 350 miljoner kronor i omsättning, 175 miljoner kronor balansomslutning, 250 anställda.

  Antal anställda Omsättning Balansomslutning
Stora Flera än 250 Över 50 miljoner euro
(40 miljoner euro)
Över 25 miljoner euro
(20 miljoner euro)
Medel Färre än 250 Under 50 miljoner euro
(40 miljoner euro)
Under 25 miljoner euro
(20 miljoner euro)
Små Färre än 50 Under 10 miljoner euro
(8 miljoner euro)
Under 5 miljoner euro
(4 miljoner euro)
Micro Färre än 10 Under 900 000 euro
(700 000 euro)
Under 450 000 euro
(350 000 euro)

*Tidigare gränsvärden inom parentes

CSRD i svensk rätt

Den 29 maj röstade Riksdagen igenom ett antal lagändringar som implementerar CSRD i svensk rätt. Lagändringarna träder i kraft den 1 juli 2024. Fler företag än tidigare kommer nu att omfattas av nya rapporteringskrav om verksamhetens konsekvenser på miljö och människor och hur hållbarhetsrelaterade risker och möjligheter kan påverka företaget finansiellt.

Läs artikeln: CSRD i svensk rätt

Isabelle Hammarström och Mikael Scheja, PwC

Isabelle Hammarström och Mikael Scheja.

Är du redo för CSRD? Självskattningsverktyget CSRD Fast Track ger dig svaret

CSRD Fast Track ger dig förståelse för vad de nya hållbarhetsrapporteringskraven innebär för just din verksamhet i stort. Du får även överblick över din nuvarande mognad och hur långt det räcker för att klara kraven i CSRD. Verktyget består av guidande videoklipp, självskattning av nuläge samt ett möte med PwC:s specialister som går igenom resultaten. Med CSRD Fast Track kan du smidigt komma igång och planera din CSRD-resa framåt.

Till CSRD Fast Track

CSRD och ESRS S1 – utmaningar och möjligheter för svenska arbetsgivare   

I samband med hållbarhetsdirektivet CSRD behöver svenska företag berätta om hur medarbetarna mår och trivs på sin arbetsplats. CSRD-rapporteringen som berör anställda görs i ESRS S1, en av de 12 standarder som ingår i CSRD. ESRS S1 inkluderar även grupper och medarbetare som arbetar i direkt anslutning till bolaget såsom egenföretagare, konsulter eller medarbetare som kommer in via bemanningsföretag.

Mer om CSRD och ESRS S1

Skapa hållbara affärer med hjälp av CSRD

Våra specialister förklarar regelverket, vikten av datametodik och hur du kan använda CSRD för att skapa affärsmöjligheter.
Lyssna på poddavsnittet

PwC podden

Lär känna några av våra rådgivare

Isabelle Hammarström, PwC

Svårt att komma igång med CSRD? Isabelle hjälper dig.

Isabelle Hammarström är rådgivare med fokus på hållbarhetsrapportering och ESG-regelverk.

Lär känna Isabelle

Johan Jacobsson, PwC

Johan hjälper dig med Scope 1, 2 och 3-arbetet inom CSRD

Johan Jacobsson driver projekt inom främst miljö- och energiområdet. Här ingår naturligtvis CSRD.

Lär känna Johan

Mikael Scheja, PwC

Redovisning kopplat till CSRD? Mikael hjälper dig.

Mikael Scheja är CSRD-specialisten med bland annat finansiell rapportering som huvudfokus.

Lär känna Mikael

Se våra webbinarier om CSRD

CSRD Deep Dive 3: CSRD Lookbook

2024-05-22

Så arbetar du med dubbel väsentlighetsanalys och använder resultatet

2024-04-18

ESG Data och interna kontrollprocesser i samband med CSRD-arbetet

2024-03-13

CSRD för entreprenörs- och privatägda bolag
CSRD och Finance Transformation
CSRD och styrelsearbetet
CSRD och det sociala området
CSRD: Väsentlighetsanalys och dubbel materialitet
CSRD för FS-bolag
CSRD med fokus på klimat
CSRD i ett bredare perspektiv

Kontakta oss

Isabelle Hammarström

Isabelle Hammarström

Director, Sustainability & Climate Change, PwC Sverige

Tel 0709-29 39 37

Mikael Scheja

Mikael Scheja

Ek dr, redovisningsspecialist, PwC Sverige

Tel 0709-29 30 38

Följ oss i sociala medier