Skatterådgivning

Rätt skatt skapar långsiktigt värde

PwC erbjuder ett brett utbud av skatterådgivning som kombinerar djup erfarenhet med nytänkande och branschkunskap för att hjälpa ditt företag att växa både i Sverige och globalt. Vi är en av världens ledande skatterådgivare och ser som vår uppgift att hjälpa våra kunder till långsiktigt värde.
 

Regeringens stödpaket till företag – skatteåtgärder

Coronaviruset covid-19 har stora ekonomiska effekter för företag och anställda. För att stärka företagen har regeringen infört stödpaket som innefattar en rad skatterelaterade åtgärder. Vad innefattar stödpaketen och hur kan ditt företag använda åtgärderna?

Det första stödpaketet presenterades av regeringen den 16 mars och den 25 mars presenterades ett utökat stödpaket riktat till små och medelstora företag. Stödåtgärderna innefattar bland annat:

  • Statliga bidrag vid korttidsarbete (tidigare korttidspermittering)

  • Anstånd med skatteinbetalning (arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och moms)

  • Staten tar över sjuklöneansvaret under två veckor (april och maj)

  • Slopad karensdag

  • Statligt stöd vid hyressänkningar för utsatta branscher

  • Möjlighet att kvitta vinst 2019 mot framtida underskott för enskilda näringsidkare

  • Möjlighet att lägga sin verksamhet vilande (enskilda näringsidkare)

  • Statlig företagsakut för små och medelstora företag (statlig lånegaranti)

Läs mer om stödpaketen på Tax matters. Där förklarar och analyserar PwC:s skatterådgivare stödåtgärderna och delar med sig av värdefulla tips och insikter. Följ även gärna PwC:s speciellt framtagna sida för affärskonsekvenser av covid-19.

Tax technology

Tax technology handlar om att digitalisera skattefunktionen med IT och ny teknik som artificiell intelligens och BI. Syfte är att effektivisera skattehanteringen, ta bättre beslut och att arbeta smartare. 
Läs mer om Tax technology här
 

man och kvinna planerar framtidens skattefunktion, tax tech

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'results'}}
{{contentList.loadingText}}

Det senaste om BEPS - Base Erosion and Profit Shifting

Sedan OECD presenterande sina slutrapporter om BEPS har diskuterats mycket i olika sammanhang. Men vad innebär projektet egentligen för ditt företag?

Kontakta oss

Mikael Carlén

Mikael Carlén

Tax & Legal Services Leader, PwC Sverige

Tel 0709-29 52 12

Följ oss i sociala medier

Kontakta våra skattespecialister

Fyll i formuläret för att komma i kontakt med en skatterådgivare

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide