Due diligence

Vi har lång erfarenhet av att utföra due diligence åt köpare och säljare av verksamheter. Vi erbjuder också operationell och kommersiell due diligence. I vår integrerade ansats kombineras tjänsterna på ett kostnadseffektivt sätt.
 

Finansiell Due Diligence

Våra specialister erbjuder analys och slutsatser som ger dig värdefull beslutsinformation i samband med värdering av verksamheten, underlättar finansiering samt stöd vid förhandlingsbordet. Tack vare vårt internationella nätverk har du tillgång till rådgivning och förhandlingsstöd vid gränsöverskridande transaktioner och till specialister inom områden som pensioner, IT, miljö- och HR-frågor.

Läs mer om finansiell due diligence

 

Kommersiell Due Diligence

Tack vare gedigen praktisk kunskap och transaktionserfarenhet kan våra välmeriterade konsulter ge dig den hjälp du behöver. Till ditt förfogande står också PwC:s globala nätverk av högt kvalificerade specialister med erfarenhet från olika branscher som innebär att vi kan sätta samman ett team som passar just dina behov.

Läs mer om kommersiell due diligence

Operationell Due Diligence

Vårt team har tillgång till specialister inom hela PwC både i Sverige och internationellt vilket innebär att vi kan utvärdera nästan alla operationella frågor.

Operationell due diligence kan omfatta såväl företagets kärnprocesser som stödfunktionerna.

Läs mer om operationell due diligence

Legal Due Diligence

En företagsundersökning är inte komplett utan en legal genomlysning. Våra specialister ger dig en skräddarsydd legal genomlysning anpassad efter just era behov. All juridik som på något sätt har påverkan på  affärsverksamhet kan bli del av granskningen. Resultatet av granskningen ger dig som köpare eller investerare ett beslutsunderlag och ligger även till grund för avtalsförhandlingen.

Läs mer om Legal Due Diligence

 

ESG Diligence

En ESG due diligence genomlyser alla ESG-relaterade områden inom ett bolag. Här ingår områden som miljöfrågor, mänskliga rättigheter och antikorruptionsarbete. En ESG DD kan addera stort värde, inte minst i samband med M&A-processer.

Läs mer om ESG Due Diligence

 

Vi kan hjälpa till med analys av:

 • Historiska intäkter
 • Kostnadsstruktur och lönsamhetsutveckling
 • Finansiell ställning - rörelsekapitalbehov, kassaflöden, pensionsplaner
 • Analys av antaganden
 • Konstruktion av budget och prognoser
 • Marknadsanalys
 • Konkurrentanalys
 • Kundanalys
 • Förvärvsanalys
 • Scenario och känslighetsanalys
 • Inköp
 • IT
 • Produktutveckling
 • Tillverkning
 • Logistik
 • Eftermarknadstjänster
 • Finansfunktionen
 • Verksamhetsstyrning
 • Miljö- och hållbarhetsfrågor

Kontakta oss

Henrik Petré

Henrik Petré

Partner, PwC Sverige

Tel 0709-29 27 87

Magnus Rembacken

Magnus Rembacken

Partner Transaction Services, PwC Sverige

Tel 0709-29 32 15

Mikael Burelo

Mikael Burelo

Partner Transaction Services, PwC Sverige

Tel 0709-29 30 11

Erik Wall

Erik Wall

Partner Strategy& / Technology Industry Leader, PwC Sverige

Tel +46 709 29 31 25

Azfar Hamshi

Azfar Hamshi

Director, PwC Sverige

Tel 0761-12 27 07