Styrelse

Vet ni vilket ansvar och vilka skyldigheter en styrelse har? Behöver ni en ”styrelsecoach” som kan hjälpa er styrelse att få ett mer strukturerat arbetssätt? PwC:s rådgivare hjälper er att skapa ett framgångsrikt styrelsearbete!

Framgångsrikt och effektivt styrelsearbete

Som styrelseledamot har du ett stort och viktigt ansvar. Det är dock inte helt lätt att utföra ett effektivt och strukturerat styrelsearbete som bidrar till bolagets framgång och skapar värde för ägarna. Det är vanligt att styrelsen fastnar i operativa och kontrollerande frågor som gör att värdeskapandet går långsammare att än nå de uppsatta målen.

Utmaningar för ett framgångsrikt styrelsearbete

  • Har styrelsen rätt styrelseutbildning?
  • Är rollfördelningen tydlig mellan bolagsorganen?
  • Är styrelsens fokus tillräckligt strategiskt?
  • Har styrelsen ett strukturerat och effektivt arbetssätt för att kunna skapa värde för ägarna?

I så fall ska du veta att du inte är ensam om de här utmaningarna. PwC har rådgivare som kan hjälpa er styrelse att skapa ett framgångsrikt styrelsearbete. Vi kombinerar två utbildnings-/coachtillfällen med självutvärderingar för att kunna mäta och följa upp effekten av ett förändrat arbetssätt.

Nulägesanalys av styrelsens struktur och effektivitet

Syftet är att utbilda samt förbättra styrelsens arbetssätt med fokus på ökad struktur och effektivisering. Initialt genomförs en styrelseutvärdering för att mäta nuläge och därefter en utvärdering för att tydliggöra önskat läge.
 


Ny rapport

Svenska styrelsers ersättningar och arbetssätt – jämställdhetsmålet i sikte

Vilka är det som sitter i styrelserna i bolagen listade på Small, Mid och Large Cap och hur mycket får de i arvode? Årets undersökning av ersättningsnivåer och sammansättning i styrelser visar att andelen kvinnor fortfarande ligger under regeringens jämställdhetsmål och att det skett en svag ökning av arvoden.
Ta del av rapporten
 

"Ett effektivt och strukturerat styrelsearbete bidrar till bolagets framgång och skapar värde för ägarna."

Utvärdering för att mäta effekt av förändrat arbetssätt i styrelse

Slutligen utförs en utvärdering för att mäta effekt av förändrat arbetssätt efter genomförd styrelsecoaching utifrån:

  • Ökad kunskap och förståelse om styrelsens ansvar och skyldigheter
  • Tydliggjord rollfördelning mellan bolagsorgan
  • Tydligare belysning av strategiska frågorna
  • Tydligare struktur och effektivitet i ert styrelsearbete

PwC har stor erfarenhet av SME-segmentet, små till medelstora företag. Vi har ett brett spann av expert- och branschkompetens till sitt förfogande som kan hjälpa er med frågeställningar till exempel inom skatt, ägarfrågor, redovisning, med mera.
 

loading-player

Playback of this video is not currently available

Kontakta oss

Anna Gustring Boman

Anna Gustring Boman

Partner och pensionsspecialist, PwC Sverige

Tel 0709-29 32 89

Anders Bryngelsson

Anders Bryngelsson

Partner Assurance, PwC Sverige

Tel 0709-292401

Lena Hasselborn

Lena Hasselborn

Auktoriserad revisor och rådgivare, PwC Sverige

Tel 0709-29 38 09

Följ oss i sociala medier