Svenska styrelsers ersättningar och arbetssätt 2018

2018-04-17

kvinna och man kostymklädda står framför dörr

Andelen kvinnliga styrelseledamöter fortsätter att öka


Andelen kvinnliga styrelseledamöter för svenska bolag listade på Stockholmsbörsen ökade mellan åren 2016 och 2017 och uppgår nu till 36 procent. Det visar PwC:s årliga styrelseundersökning som i år har utökats till att inkludera information om samtliga listade bolags styrelser med fokus på styrelsearvoden och styrelsernas sammansättning.
 

Den lista med högst andel kvinnliga styrelseledamöter är Large Cap med 39 procent kvinnliga styrelseledamöter och är därmed i linje med regeringens mål om 40 procent kvinnliga ledamöter. Tidigare år har vi noterat att trenden pekar uppåt även för Mid Cap som förväntas nå regeringens mål under 2019.
 

Genomsnittliga styrelsearvoden

Genomsnittlig ersättning till ordföranden uppgick till 732 737 kronor i samband med årsstämmorna 2017 (en ökning med drygt fem procent i genomsnitt jämfört med vad som rapporterades i årsredovisningarna 2016). Eftersom ordföranden har ett särskilt ansvar för styrelsens arbete är ersättningen generellt sett högre än övriga ledamöters ersättning.

Kontakta oss

Anna Gustring Boman

Director och pensionsspecialist, PwC Sverige

Tel 0709-29 32 89

Följ oss i sociala medier