PwC och Workiva – effektiv och transparent rapportering

Flera olika system och krångliga funktioner?

Många företag och organisationer har en väldigt fragmenterad it-miljö, vilket ger en splittrad bild. Tillsammans med PwC:s strategiska allianspartner Workiva hjälper vi våra kunder att bli mer effektiva i sin hållbarhetsrapportering och öka transparensen i den finansiella rapporteringen. Workivas plattform ger en enhetlig vy över alla viktiga rapporteringsområden, från finansiella siffror till hållbarhetsdata. Detta är särskilt viktigt i dagens fragmenterade miljö där företag ofta har olika system för olika funktioner. 

Vill du öka er effektivitet, transparens och kvalitet i rapportering, riskhantering och compliance-arbete?

Kontakta oss gärna för diskussion!

logo Workiva

Välkommen till CFO-dagen 24 maj!

Kraven på ekonomiavdelningen ökar snabbt, inte minst på grund av ny teknik och nya regelverk. CFO:n och ekonomifunktionen förväntas ta en större och mer rådgivande roll, vilket ställer krav på förändrade arbetssätt, annan kompetens och mer tid för utveckling.

Anmäl dig till CFO-dagen

Vad är Workiva?

Workivas är en molnbaserade plattform som integrerar och centraliserar alla aspekter av rapporteringen, vilket innefattar ESG/hållbarhet, finansiell rapportering, riskhantering och efterlevnad (GRC). Detta möjliggör en smidigare och mer transparent process för företag att samla in, analysera och rapportera sina data till intressenter. Detta kallar Workiva för "integrated assurance reporting".

Vad är GRC? 
GRC är en organisations förmåga att på ett tillförlitligt sätt uppnå mål, hantera risker och agera enligt lagar och regler. GRC står för Governance (styrning), Risk management (riskhantering) och Compliance (regelverksefterlevnad). C:et kan även stå för "Control".

Varför Workiva?

Enhetlig vy ger överblick

För det första möjliggör Workivas plattform en enhetlig vy över alla viktiga rapporteringsområden, från finansiella siffror till hållbarhetsdata. Detta är särskilt viktigt i dagens fragmenterade miljö där företag ofta har olika system för olika funktioner. Genom att samla allt på en plats ökar Workiva transparensen och effektiviteten för våra kunder.

Underlättar samarbete för medarbetare och granskning av revisorer

En annan nyckelfördel är möjligheten att bjuda in medarbetare till plattformen, vilket underlättar samarbete och delning av information över hela organisationen. Detta är avgörande för att säkerställa precision och enhetlighet i rapporteringen. Plattformen är molnbaserad och samlar allt inför rapporteringen. Dessutom kan man bjuda in sina revisorer till plattformen för att underlätta samarbete och granskning.

"Många kunder har en väldigt fragmenterad miljö, vilket ger en splittrad bild. Tillsammans hjälper vi våra kunder att få en överblick och ökad transparens i rapporteringen."

Sofia Selstam Hagström, partner, alliansansvarig Workiva, PwC Sverige

Så kan vi hjälpa dig

Workivas plattform effektiviserar hela ditt rapporteringsarbete. Så även om du kanske börjar med ett område, som finans, skatt, ESG/hållbarhet eller internrapportering, är det en flexibel plattform som ger dig möjlighet att lägga till olika rapporteringsfunktioner.

Länkad rapportering

Det finns ett allt större fokus på ökad transparens i den finansiella rapporteringen. Ändå är många organisationer fast i manuella och byråkratiska processer för finansiell redovisning när det gäller att producera års- och delårsrapporter.

Vi kan hjälpa dig att använda Workivas plattform för att införa bättre styrning och kontroll i dina rapporteringsprocesser. Detta kan exempelvis bidra till att förbättra allt från resursplanering till resultatuppföljning.

Läs mer om Finance Transformation

Rapportering enligt globala regelverk

Behöver du stöd i rapporteringen som krävs enligt olika globala regelverk? Vi kan hjälpa till att maximera nyttan med Workiva genom att använda vår expertis och erfarenhet, antingen genom samarbete med era interna resurser eller genom en helt outsourcad tjänst.

ESG/hållbarhet

Dina intressenter vill ha transparent, spårbar och konsekvent ESG-redovisning. Vi på PwC har kunskap och experter som kan hjälpa dig med lagar och regler som gäller för hållbarhetsredovisningen. Detta kombinerar vi med våra nogranna metoder och tillämpningar för att ta fram finansiell rapportering och redovisning.

En av Workivas styrkor på området är plattformens förmåga att koppla samman flera datakällor. Detta är särskilt viktigt då allt fler organisationer och företag vill skapa en årsrapport som integrerar hållbarhetsrapporteringen med den finansiella rapporteringen.

PwC kan integrera Workivas plattform för ESG-rapportering i våra erbjudanden för att hjälpa företag och organisationer att samla in, analysera och rapportera ESG-data på ett enhetligt och effektivt sätt.

Läs mer om CSRD-direktivet

Riskhantering och efterlevnad (GRC)

Med en enhetlig och tydlig vy över riskhantering, granskning och revision, får du en säkrare överblick och bättre kontroll över hela funktionen compliance och regelefterlevnad. Workiva underlättar och hjälper dig att hitta möjligheter att både dra ner kostnader och minska risker när data länkas mellan dina finansiella rapporter och dina ESG- och hållbarhetsrapporter.

PwC inkluderar Workivas GRC-lösningar i våra erbjudanden för att hjälpa företag och organisationer att identifiera, utvärdera och hantera sina risker på ett proaktivt, strukturerat och effektivt sätt. Våra erfarna rådgivare bidrar med kompetens vad gäller processer och regelverk som du måste följa inom risk och efterlevnad. Vi kan hjälpa dig att få ut det bästa av din investering i Workivas teknikplattform!

För vem passar Workiva?

Workivas plattform är relevant för en bred målgrupp av företag och organisationer som strävar efter att förbättra sin rapporteringsprocess och uppfylla både interna och externa krav på transparens och ansvarstagande. De typiska kunderna för Workiva och PwC i samarbete spänner över olika branscher och storlekar. Generellt sett inkluderar de företag och organisationer som behöver hantera och rapportera omfattande mängder data inom områden som ESG/hållbarhet, finansiell rapportering, riskhantering och efterlevnad (GRC).

Exempel på företagstyper:

Banker, försäkringsbolag och investeringsfirmor som behöver följa strikta finansiella rapporteringskrav och samtidigt integrera ESG-faktorer i sina strategier och rapporter.

Företag som arbetar inom tillverkningsindustrin står inför en mängd olika risker och krav på hållbarhet, både i sina produktionsprocesser och i sina leverantörskedjor. Workiva hjälper dem att hantera dessa komplexa utmaningar genom att centralisera och strömlinjeforma deras rapporteringsprocesser.

I den snabbt föränderliga teknikbranschen är det avgörande för företag att kunna rapportera om sina finansiella resultat och samtidigt visa upp sitt engagemang för hållbarhet och ansvarsfull affärspraxis. Workivas plattform gör det möjligt för dem att göra detta på ett effektivt och transparent sätt.

Företag inom energi- och naturresursektorn måste navigera genom en komplex regleringsmiljö samtidigt som de arbetar med att minimera sin miljöpåverkan och öka sin sociala påverkan. Workiva ger dem verktygen för att hantera dessa krav och samtidigt förbättra sin rapportering och transparens.

Kontakta oss

Sofia Selstam Hagström

Sofia Selstam Hagström

Alliansansvarig - Workiva, PwC Sverige

Tel 0728-80 94 71

Christer Johnsson

Christer Johnsson

Partner, Head of Risk services, PwC Sverige

Tel 0709-29 28 93

Följ oss i sociala medier