CFO Services

Vi löser dagens problem och driver morgondagens utveckling

Vi hjälper dig som CFO att navigera i förändring och skapa större värde

Förändringar i vår omvärld leder till att kraven på dig som CFO och på ekonomiavdelningen ökar. Ekonomiavdelningen kommer inte enbart att ha rollen som redovisare med ansvar för den externa rapporteringen, utan förväntas ta en mer rådgivande roll. Detta ställer krav på nya arbetssätt, annan kompetens och mer tid för utveckling. För att vara relevant även i framtiden, behöver ekonomiavdelningen utvecklas, bli effektivare och öka inslaget av automatisering. 

I dag måste en CFO kunna skapa trovärdighet både på marknaden och internt, men också vara ett stöd för ledning och styrelse i att styra företaget i rätt riktning och proaktivt hantera faktorer som är avgörande för företagets framgång. Detta inkluderar att införa pålitliga och effektiva processer för att uppfylla olika rapporteringskrav.

För att effektivisera ditt arbete behöver du som CFO få tillgång till finansiell data och kunna frigöra mer tid för analys, snarare än att lägga den på insamling och bearbetning av data. Att minska osäkerheten och öka tilliten till den finansiella informationen är helt avgörande. Detta kan du uppnå genom att automatisera rutiner och minimera behovet av manuella inslag i bokslutsprocessen.

Dessutom behöver du säkerställa rätt kompetens inom ekonomiavdelningen och främja medarbetarnas utveckling, vilket innebär en investering i både rekrytering och kontinuerlig utbildning för att möta framtida krav. Genom att ta dessa steg spelar du som CFO en nyckelroll i att leda företaget mot tillväxt och framgång.

Vill du veta mer? 
Kontakta oss så hjälper våra rådgivare dig.

Vilka förändringar står ert företag inför?

Förändringar inom företaget kan utlösas av en mängd olika faktorer som var och en ställer unika krav, men också erbjuder unika möjligheter. Det kan vara komplexa eller nya regelverk, decentraliserad organisation och avsaknad av gemensamma processer, ineffektivitet i boksluten och därmed utmaningar i extern eller intern rapportering eller en omedvetenhet kring risker och förmågan att hantera dessa. 

Kanske är du ny som CFO eller driver kostnadsbesparingar eller en digitaliseringsprocess? Kanske står ägarförändringar, fusioner, förvärv eller en börsintroduktion för dörren, vilket leder till behov av förändring och förflyttning av ekonomifunktionen? 

Vi strävar efter att förstå och möta era specifika behov genom att tillämpa vår breda kunskap och långa erfarenhet. Vi lyssnar, för dialog och bidrar med rätt lösning för er med hjälp av skräddarsydda team av medarbetare med expertis inom en rad olika områden. Det gör det möjligt för oss att ta fram anpassade och praktiska lösningar utifrån de förändringar ni står inför.

Se sändningen från CFO-dagen 24 maj

Se inspelningen från CFO-dagen, eventet för dig som är CFO, ekonomichef eller annan beslutsfattare inom ekonomifunktionen.

Se CFO-dagen

43% av CFO:er vill att ekonomifunktionen ska kunna ge bättre strategiska råd

"Finance Effectiveness Benchmarking Study" visar att de ekonomifunktioner som har kommit längst är de som investerar i rätt verktyg och tekniker.

Tre insikter från studien som hjälper CFO:n att skapa värde:

  • Använd tekniker som molnet, automation, AI och datahantering.

  • Investera i kompetens för att bättre hantera förändringar.

  • Byt fokus från kostnadsminskning till förbättrad kvalitet.

Ta del av studien (pdf)

Lär känna några av våra rådgivare 

Anna Lindén, PwC

Anna gör bokslutsprocessen mer effektiv

Anna Lindén delar med sig av sina erfarenheter om hur bokslutsprocessen kan bli mer effektiv och kvaliteten på bokslutet förbättras. Se vårt pass om Smart Close på Accounting & Capital Markets Day 2023.

Kontakta Anna

Martin Lindqvist, PwC

Martin vet hur man skapar en modernare ekonomifunktion

Martin Lindqvist har erfarenhet att förändra och skapa en modern och digital ekonomifunktion som möta verksamhetens behov och han hjälper dig att skapa planen och genomföra aktiviteterna för att nå dit.

Kontakta Martin

Karl Appelqvist, PwC

Karl hjälper dig att automatisera management-rapporteringen

Karl Appelqvist är expert inom verksamhetsstyrning och intern finansiell rapportering och hjälper dig att utforma och automatisera management-rapporteringen.

Kontakta Karl

Nils Thunberg, PwC

Nils stöttar dig i digitaliseringsresan

Nils Thunberg vet hur man automatiserar manuella processer och implementerar ny teknik.

Kontakta Nils

Sofia Sköld, PwC

Sofia vässar din finansiella rapportering

Sofia Sköld hjälper dig att förbättra din finansiella rapportering samt med intern kontroll och risk kopplat till finansiell rapportering.

Kontakta Sofia

Patrick Karlsson, PwC

Patrick ger råd till CFO:er och ekonomifunktioner

Patrick Karlsson hjälper CFO:er och ekonomifunktioner i entreprenörsledda och privatägda bolag med stöd och rådgivning inom bland annat redovisning, ekonomistyrning samt styrelse- och ägarfrågor. Patrick har själv tidigare arbetat som CFO.

Kontakta Patrick


{{filterContent.facetedTitle}}

Kontakta oss

Sofia Sköld

Sofia Sköld

Partner, Business Unit Leader Financial Reporting & Risk Services, PwC Sverige

Tel 0709-29 38 65

Martin Lindqvist

Martin Lindqvist

Partner Finance Transformation, PwC Sverige

Tel 0709-29 35 57

Anna Lindén

Anna Lindén

Partner Accounting Advisory Services, PwC Sverige

Tel 0725-84 94 19

Karl Appelqvist

Karl Appelqvist

Partner, PwC Sverige

Tel 0725-84 93 02

Nils Thunberg

Nils Thunberg

Partner, Technology Strategy & Delivery, PwC Sverige

Tel 0733-37 75 11

Lena Hasselborn

Lena Hasselborn

Director, CFO Services, entreprenörsledda och privatägda bolag, PwC Sverige

Tel 0709-29 38 09

Följ oss i sociala medier