Artificiell Intelligens (AI) - hur påverkas din verksamhet?

Artificiell Intelligens är en samlingsterm för datasystem som kan känna av sin omgivning, tänka, lära sig och vidta åtgärder. Idag används AI inom de flesta branscher, i exempelvis digitala assistenter, chatbots och fordon.

Vad är AI?

AI är en samlingsterm för datasystem som kan känna av sin omgivning, tänka, lära sig och vidta åtgärder som svar på vad de känner och vilka mål de har.

AI – så påverkas din organisation i grunden

AI är inte framtid. AI är här och nu. Redan i dag ser vi hur AI omvandlar hela industrisektorer i grunden. Affärsstrategier och verksamhetsmodeller måste anpassas utifrån de möjligheter och risker som AI kan innebära. Företagsledningar måste prioritera strategiarbetet och utgå från frågeställningarna: Vilken inriktning ska våra investeringar ha samt med vilken typ av kapacitet kan vi nå bättre resultat?

I takt med att människor och maskiner samarbetar närmare varandra, och AI-innovationerna blir allt mer mainstream, skapar det enorma möjligheter inom transformering.

Ny rapport: Svenska folket om AI

Svenska folket efterlyser högre säkerhet och mer reglering av AI, och att deras personlighet värnas. Det visar en undersökning från PwC i samarbete med Kantar Sifo.
Ta del av rapporten

"I grunden handlar det om insikter vi kan generera från data. AI ger fantastiska möjligheter att processa stora mängder data väldigt snabbt och ta fram beslutsunderlag enligt etablerade regler."

Fredrik Lundberg, Team Lead Data & Advanced Analytics, PwC Sverige

AI – paradigmskiftet har börjat

AI berör redan i dag nästan alla aspekter av våra liv och arbeten: från den personliga assistenten i våra mobiltelefoner till våra hushållsapparater, från nya bankprocesser till cyberskydd. Och det är ändå bara början.

AI:s påverkan på företagens ekonomi drivs av:

 1. Produktivitetsvinster från verksamheter som automatiserar sina processer (till exempel användning av robotar och förarlösa fordon).
 2. Produktivitetsvinster från verksamheter som förstärker sin befintliga arbetsstyrka med AI-teknologier (assisterad och förhöjd intelligens).
 3. Ökad efterfrågan från konsumenterna till följd av tillgången på skräddarsydda och/eller AI-förbättrade produkter och tjänster med högre kvalitet.
   

Fyra nivåer av AI

 • Automatiserad intelligens: Automatisering av manuella och standardiserade rutinuppgifter.
 • Assisterad intelligens: Hjälper människor att utföra uppgifter snabbare och bättre. 
 • Förhöjd intelligens: Hjälper människor att fatta bättre beslut. 
 • Autonom intelligens: Automatiserade beslutsfattarprocesser utan mänsklig inblandning.
   

PwC Responsible AI Toolkit – AI på ett etiskt sätt.

AI har potentialen att skapa stora ekonomiska och samhälleliga fördelar för företag, regeringar och privatpersoner världen över. Men med stor potential kommer stor risk: tar dina algoritmer beslut som stämmer överens med dina värden? Litar kunder på hur du hanterar och utnyttjar deras data? Hur påverkas ditt varumärke om du inte kan förklara hur dina AI-system fungerar? 

Att svara på dessa frågor är ett ansvar som faller på oss alla: styrelseledamöter, vd, affärsenhetschefer och AI-specialister. För att lära dig mer kan du utforska vårt Responsible AI Toolkit – en serie anpassningsbara ramar, verktyg och principer – som hjälper din organisation att utnyttja kraften i AI på ett etiskt och ansvarsfullt sätt.  

Ta del av rapporten:

PwC's Responsible AI
 

"Tar dina algoritmer beslut som stämmer med dina värden? Litar kunder på hur du hanterar deras data? Hur påverkas ditt varumärke om du inte kan förklara hur dina AI-system fungerar?"

Så förändrar AI världen

AI kommer defenitivt att förändra världen vi lever i. Frågan är bara hur mycket och hur snabbt. En sak är dock säker: företag och organisationer över hela världen måste nu satsa på strategiska investeringar i olika typer av AI för att kunna vara fortsatt relevanta på marknaden.

PwC:s rapport "Sizing the price" visar att 45 procent av de totala ekonomiska vinsterna före år 2030 kommer från produktförbättringar som stimulerar konsumenternas efterfrågan. AI kommer att driva större produktsortiment med ökad anpassning, attraktionskraft och prispress över tiden.

De största ekonomiska vinsterna från AI kommer att ske i Kina (26 procent BNP-ökning till år 2030) och Nordamerika (14,5 procent BNP-ökning), vilket motsvarar totalt 10,7 biljoner dollar och nästan 70 procent av den globala ekonomiska totalen.
 

Analytics och AI: stora möjligheter, hanterbara risker

I dag har alla organisationer någon form av analytiska processer som bearbetar stora datamängder för att lösa komplexa affärsutmaningar. Men endast analyser räcker inte långt för att nå konkurrensfördelar.
Mer om Analytics & AI

Kontakta oss

Fredrik Lundberg

Fredrik Lundberg

Team Lead Data & Advanced Analytics, PwC Sverige

Tel 0706-06 22 66

Följ oss i sociala medier

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide