Artificiell Intelligens (AI) - hur påverkas din verksamhet?

Artificiell Intelligens är en samlingsterm för datasystem som kan känna av sin omgivning, tänka, lära sig och vidta åtgärder. Idag används AI inom de flesta branscher, i exempelvis digitala assistenter, chatbots och fordon.

Vad är AI?

AI är en samlingsterm för datasystem som kan känna av sin omgivning, tänka, lära sig och vidta åtgärder som svar på vad de känner och vilka mål de har.

AI – så påverkas din organisation i grunden

AI är inte framtid. AI är här och nu. Redan i dag ser vi hur AI omvandlar hela industrisektorer i grunden. Affärsstrategier och verksamhetsmodeller måste anpassas utifrån de möjligheter och risker som AI kan innebära. Företagsledningar måste prioritera strategiarbetet och utgå från frågeställningarna: Vilken inriktning ska våra investeringar ha samt med vilken typ av kapacitet kan vi nå bättre resultat?

I takt med att människor och maskiner samarbetar närmare varandra, och AI-innovationerna blir allt mer mainstream, skapar det enorma möjligheter inom transformering.

"I grunden handlar det om insikter vi kan generera från data. AI ger fantastiska möjligheter att processa stora mängder data väldigt snabbt och ta fram beslutsunderlag enligt etablerade regler."

Bo Karlsson, Transformation Leader, PwC Sverige

AI – paradigmskiftet har börjat

AI berör redan i dag nästan alla aspekter av våra liv och arbeten: från den personliga assistenten i våra mobiltelefoner till våra hushållsapparater, från nya bankprocesser till cyberskydd. Och det är ändå bara början.

AI:s påverkan på företagens ekonomi drivs av:

 1. Produktivitetsvinster från verksamheter som automatiserar sina processer (till exempel användning av robotar och förarlösa fordon).
 2. Produktivitetsvinster från verksamheter som förstärker sin befintliga arbetsstyrka med AI-teknologier (assisterad och förhöjd intelligens).
 3. Ökad efterfrågan från konsumenterna till följd av tillgången på skräddarsydda och/eller AI-förbättrade produkter och tjänster med högre kvalitet.
   

Fyra nivåer av AI

 • Automatiserad intelligens: Automatisering av manuella och standardiserade rutinuppgifter.
 • Assisterad intelligens: Hjälper människor att utföra uppgifter snabbare och bättre. 
 • Förhöjd intelligens: Hjälper människor att fatta bättre beslut. 
 • Autonom intelligens: Automatiserade beslutsfattarprocesser utan mänsklig inblandning.
   

300 användningsområden – har du koll?

Företag och organisationer måste skapa tydliga strategier och operativa modeller för investeringar i AI och företagsutveckling. I vårt "AI Impact Index" kan du få reda på valmöjligheterna och efterfrågan på AI inom närmare 300 användningsområden, och hur snabbt omvandlingarna förväntas få fotfäste inom respektive område. Rapporten mäter den ekonomiska potentialen för AI för regionala ekonomier fram till år 2030 utifrån åtta globala sektorer:

robot flyttar paket

Så förändrar AI världen

AI kommer defenitivt att förändra världen vi lever i. Frågan är bara hur mycket och hur snabbt. En sak är dock säker: företag och organisationer över hela världen måste nu satsa på strategiska investeringar i olika typer av AI för att kunna vara fortsatt relevanta på marknaden.

PwC:s rapport "Sizing the price" visar att 45 procent av de totala ekonomiska vinsterna före år 2030 kommer från produktförbättringar som stimulerar konsumenternas efterfrågan. AI kommer att driva större produktsortiment med ökad anpassning, attraktionskraft och prispress över tiden.

De största ekonomiska vinsterna från AI kommer att ske i Kina (26 procent BNP-ökning till år 2030) och Nordamerika (14,5 procent BNP-ökning), vilket motsvarar totalt 10,7 biljoner dollar och nästan 70 procent av den globala ekonomiska totalen.
 

Hur påverkas din verksamhet av AI?

Svaret får du i vårt "AI Impact Index"

Artifical Intelligence study

Du kan också ladda ner vår rapport här nedan för att få en mer detaljerad analys och kommentar kring de ekonomiska resultaten.

 

Kontakta oss

Bo Karlsson

Bo Karlsson

Chief Digital Officer, PwC Sverige

Tel 0709-29 11 17

Jon Arwidson

Jon Arwidson

Partner, branschansvarig hälso- och sjukvård, PwC Sverige

Tel 0709-29 31 02

Mattias Hansson

Mattias Hansson

Customer leader, PwC Sverige

Tel 0767-76 71 77

Följ oss i sociala medier

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide