Svenska Livräddningssällskapet prisas för "Årets redovisning i den ideella sektorn"

2017-11-28

Anders Öhman, Karin Brand, Stefan Friberg Svensson, Svenska Livräddningssällskapet.

Anders Öhman, ekonomichef, Karin Brand, generalsekreterare, och Stefan Friberg Svensson, marknads- och kommunikationschef, Svenska Livräddningssällskapet.

Årets utmärkelse för bästa redovisning i den ideella sektorn går till Svenska Livräddningssällskapet. Juryns motivering lyder: "Organisationen hade en förtjänstfull koppling mellan vision, mål, strategi och resultat".  

PwC har i sexton år arrangerat utmärkelsen "Årets redovisning i den ideella sektorn". Genom att lyfta fram goda exempel och peka på konkreta förbättringsområden vill man inspirera organisationer till att ytterligare utveckla sin redovisning.

Årets utmärkelse, som delades ut i samband med Ideellt Forum den 22 november, går alltså till Svenska Livräddningssällskapet.

– Det känns omtumlande och jätteroligt att få utmärkelsen! Vi är otroligt stolta och utmärkelsen är en bekräftelse på att vi gör rätt – det känns fantastiskt, säger Anders Öhman, ekonomichef, Karin Brand, generalsekreterare, och Stefan Friberg Svensson, marknads- och kommunikationschef på Svenska Livräddningssällskapet som tog emot utmärkelsen på scen.

– Redovisningen är verkligen ett teamwork, då vi är ett litet kansli och alla har bidragit.

Juryns motivering: "Förtroende allt viktigare"

Juryns nya ordförande är Erik Amnå som forskar kring ungas samhällsengagemang och civilsamhället från demokratisynpunkt samt är regeringens utredare inom civilsamhällsforskning och folkbildning. Han tyckte att det verkligen var en imponerande bukett av tio årsredovisningar juryn jobbat med. Alla var väldigt bra.

– Det är viktigt att visa att organisationer inte har något att dölja. Det är viktigt för transparensen men också för att de ska kunna ställas till svars mot det de redovisar. Det är det stora demokrativärdet, att det finns underlag "att döma" vad ideella organisationer faktiskt gör för det förtroende de fått, säger han.

Svenska Livräddningssällskapet redovisar hur det gångna årets händelse hänger ihop med föreningens stadgar och genomförd verksamhet. På så vis ges en förtjänstfull koppling mellan vision, mål, strategi och resultat ansåg domarkollegiet.

– Genom att även redovisa misslyckanden ökar organisationen både sakligheten och trovärdigheten. Berättelsen täcker dessutom organisationens historia och struktur, liksom samhällets utveckling på ett sätt som tillsammans ger en större förståelse för resultatet av sällskapets verksamhet.

Årets redovisning i den ideella sektorn ger sammantaget den information som behövs för kontroll och ansvarsutkrävande.

Årets finalister

  • BRIS
  • Diakonia
  • Individuell Människohjälp
  • Läkarmissionen
  • Plan Sverige
  • Radiohjälpen
  • Rädda Barnen
  • Svenska Filminstitutet
  • Svenska Livräddningssällskapet
  • Svenska Turistföreningen

Om utmärkelsen

Varje år delas årets redovisning ut på ideellt Forum och PwC uppmärksammar framstående redovisningar från organisationer i den ideella sektorn.  PwC instiftade utmärkelsen för att lyfta fram goda exempel och förbättringsområden för att inspirera organisationer att utveckla sin redovisning.

I snart två decennier har PwC erhållit och granskat ett stort antal nominerade årsredovisningar och varje år har man utsett tio finalister. En oberoende jury beslutar sedan vilken av dessa som är den bästa redovisningen inom den ideella sektorn. Genom att lyfta fram goda exempel och peka på konkreta förbättringsområden vill utmärkelsen inspirera organisationer till att ytterligare utveckla sin redovisning.
 

Vid frågor om utmärkelsen, kontakta:
Maria Fränne, 0723-53 01 69, maria.fraenne@pwc.com

Kontakta oss

Maria Fränne

Revisor, PwC Sverige

Tel 0723-53 01 69

Följ oss i sociala medier