Brexit, vad behöver du göra just nu?

Vad konsekvenserna av Brexit blir är det ingen som vet.

Inte heller finns några säkra besked avseende hur lång tid förhandlingarna kommer att ta, eller hur lång övergångsperioden kommer att bli. Skulle förhandlingarna inte resultera i en hard Brexit finns en stor risk för att lönsamheten hos företag som bedriver handel med Storbritannien kommer påverkas. Att redan nu förbereda för en hard Brexit skulle dock kunna innebära onödiga kostnader - ingen vet ju säkert hur länge det kommer dröja innan några förändringar sker, eller om det alls kommer bli en hard Brexit.


Detta dilemma har inneburit att många företag i dagsläget inte alls förbereder för Brexit, men att vänta på klarhet kan mycket väl visa sig vara det mest riskfyllda alternativet. Oavsett utgången av förhandlingarna kommer Brexit att innebära en förändring. Framgångsrika företag drar ofta nytta av förändring genom att inkorporera denna i sina strategiska processer. Redan nu finns ett antal steg som företag kan ta för att förbereda sig för Brexit utan att dra på sig stora kostnader.

Tips på saker du behöver förbereda

  • Ta reda på vilka konsekvenser sannolika förändringar avseende moms, tullar och punktskatter kan få på din verksamhet

  • Ta reda på vad Brexit kan komma att innebära från ett regulatoriskt perspektiv - är du verksam inom en bransch som är tungt reglerad från EU-håll, exempelvis pharma eller FS?

  • Se över dina anställda - Brexit kommer sannolikt att ha en inverkan på möjligheten för medborgare i EU-länder att arbeta i Storbritannien, samt på möjligheten för brittiska medborgare att arbeta i andra EU-länder

  • Se över dina leverantörskedjor - finns det något led i kedjan som kan komma att påverkas av Brexit?

  • Se över dina avtal - behöver dessa förhandlas om med hänsyn till de kommande förändringarna? Är din verksamhet t.ex. tidskänslig och kan påverkas av tidsödande gränskontroller?

  • Se över din data - kräver din verksamhet t.ex. att personlig data flyttas mellan EU och Storbritannien? Behöver du uppdatera dina ERP system?

Kontakta oss

Sara Lörenskog

Sara Lörenskog

Partner Tax, PwC Sverige

Tel 010-2133556

Marcus Hammarstrand

Marcus Hammarstrand

Partner Tax, PwC Sverige

Tel 0709-29 14 34

Följ oss i sociala medier