Threat Intelligence - minska risken för en cyberattack

Vi hjälper dig att minska risken för en cyberattack

Cyberbrott är en av vår tids stora samhällsutmaningar och där fler aktörer och hotbilder växer fram. Digitaliseringens baksida är tyvärr ökade cyberrisker för både offentliga verksamheter och näringslivet. 

Samtidigt vet vi att de organisationer som arbetar proaktivt med cybersäkerhet klarar sig väsentligt mycket bättre ur till exempel en kris i förhållande till de som inte gör det.

Därför kan vi stödja er med Threat Intelligence, som handlar om inhämtning och analys av information om cyberbaserade hotaktörer. Genom att kontinuerligt analysera och kartlägga hotaktörernas motiv, val av mål och tillvägagångssätt, kan ni proaktivt arbeta med att skydda er verksamhet.

PwC:s utbud av Threat Intelligence-tjänster hjälpar er till ett bättre skydd mot de hotaktörer kan skada er verksamhet. Ovsett om ni vill utveckla en egen Threat Intelligence-funktion, komplettera era befintliga dataflöden, eller om ni behöver stöd att analysera och agera på tekniska indikatorer från hotdataflöden.

Vi hjälper er att säkerställa att välgrundade och riskbaserade beslut fattas hela vägen från ledningsgruppen till IT-säkerhetsorganisationen och att ni på ett helt annat sätt får en möjlighet att agera innan hotet blir akut mot er verksamhet.

Vill du veta mer om Threat Intelligence?

Vad kan PwC hjälpa er med?

  • Vi erbjuder prenumerationstjänster inom Threat Intelligence – alltifrån tekniska indikatorer till operativa och strategiska analyser.
  • Genom hotprofilering granskar vi din organisation och det affärslandskap inom där ni verkar, med syfte att ge ökad förståelse för de hot och risker som kan drabba er verksamhet. 
  • Våra tekniska- och strategiska experter kan hjälpa er att bygga upp en egen unik Threat Intelligence-kapacitet som är anpassad efter er unika organisation, struktur och verksamhet.
  • Med hotmodellering kan vi analysera, samt få svar på om era befintliga skyddsmekanismer är tillräckliga.

Kontakta oss

Jakob Bundgaard

Jakob Bundgaard

Partner Risk Advisory, PwC Sverige

Tel 0709-29 13 23

Följ oss i sociala medier

Vill du ha hjälp med din cybersäkerhet?

Fyll i nedanstående formulär så återkommer vi till dig.

Required fields are marked with an asterisk(*)

Hide