Threat Intelligence – minska risken för en cyberattack

Så minskar du cyberrisker och skyddar data

Cyberbrott är en av vår tids stora samhällsutmaningar och där fler aktörer och hotbilder växer fram. Digitaliseringens baksida är tyvärr ökade cyberrisker för både offentliga verksamheter och näringslivet. De organisationer som arbetar proaktivt med cybersäkerhet klarar sig väsentligt mycket bättre ur till exempel en kris i förhållande till de som inte gör det.

Threat Intelligence handlar om inhämtning och analys av information om cyberhot. Genom att kontinuerligt analysera och kartlägga hotaktörernas motiv, val av mål och tillvägagångssätt, kan ni proaktivt arbeta med att skydda er verksamhet.

"Vi rekommenderar att företag ser över sin nuvarande säkerhetsstrategi för att identifiera potentiella brister och förbättringsmöjligheter"

Matt Carey, rådgivare Global Threat Intelligence - EMEA Lead, PwC Sverige

Se sändningen från Cyber & Privacy-dagen 27 mars

Möt PwC:s Global Threat Intelligence-team – hackarnas fiende nr 1!

Det går inte en dag utan att man läser i media om omfattande cyberattacker som drabbar företag, organisationer och myndigheter. Bakom kulisserna arbetar vårt Global Threat Intelligence-team dygnet runt med att hjälpa våra kunder att förhindra, upptäcka och aktivt motarbeta cyberterroristerna. Vi undersöker och samlar info om de hackargrupper som ligger bakom de mest förödande cyberattacker mot både den offentliga och privata sektorn. I dessa grupperingar ingår bland annat stater, den organiserade brottsligheten och hacktivister. Syftena med dessa hackerattacker kan vara att spionera, förstöra, skapa kaos, ekonomisk vinning och stöld av immateriella rättigheter. I denna presentation får du veta mer hur PwC:s Global Threat Intelligence arbetar konkret för att förhindra dessa attacker.

Från PwC Sverige: Matt Carey. Sändningen är på engelska.

Cyber & Privacy-dagen: Matt Carey

2023-03-27


Ny rapport! Cyber Threats 2022: A Year in Retrospect

Cyberhot 2022: Årlig PwC-rapport ger insikter om cybersäkerhetstrender och incidenthantering

Nu har PwC publicerat den årliga rapporten om cybersäkerhetstrender: "Cyber Threats 2022: A Year in Retrospect". Rapporten ger en överblick över det senaste årets cybersäkerhetstrender och vilken påverkan de har haft. Rapporten tar upp ett antal verkliga exempel på incidenter som PwC har hanterat, för att visa hur hotaktörer agerar och hur en organisation kan hantera attacker.

För att underlätta läsningen av rapporten har PwC gjort sammanfattningar, index och en tydlig översikt över hotaktörernas motiv och trender. Infografik visar hur olika hot har påverkat specifika sektorer under 2022.

Rapporten ska ge dig som beslutsfattare praktisk vägledning och ökad insikt om cyberhot. 

Läs mer i rapporten! "Cyber Threats 2022: A Year in Retrospect"

Kontakta gärna Matt Carey för frågor kring rapporten eller om du vill ha mer information om hur PwC kan hjälpa till med dina cybersäkerhetsbehov!

"Ransomware fortsätter att vara det största hotet mot de flesta organisationer"

Matt Carey, rådgivare Global Threat Intelligence - EMEA Lead, PwC Sverige

Redan 2025 måste finansbranschen visa digital motståndskraft

DORA (Digital Operational Resilience Act) är det nya gemensamma EU-regelverket för effektiv och övergripande hantering av digitala risker i finansbranschen. 

Läs mer om DORA

"Att hantera och stå emot cyberhot och incidenter är i högsta grad en strategisk ledningsfråga."

Magnus Lindkvist, ansvarig Cyber Security, PwC Sverige

Hur kan PwC hjälpa dig?

  • Vi erbjuder prenumerationstjänster inom Threat Intelligence – alltifrån tekniska indikatorer till operativa och strategiska analyser.
  • Genom hotprofilering granskar vi din organisation och miljön där ni verkar. Syftet är att upptäcka och förstå vilka hot och risker som kan drabba verksamheten. 
  • Våra tekniska och strategiska experter kan hjälpa till med att bygga upp er egen Threat Intelligence-kapacitet som är anpassad efter er specifika organisation, struktur och verksamhet.
  • Med hotmodellering kan vi analysera och få svar på om ert befintliga skydd är tillräckligt.

Med PwC:s Threat Intelligence-tjänster kan vi hjälpa dig att få ett bättre skydd mot de hotaktörer som kan skada er verksamhet. Ovsett om ni vill utveckla en egen Threat Intelligence-funktion, komplettera era befintliga system, eller om ni behöver stöd att analysera och agera på tekniska indikatorer från hotdataflöden.

Vi hjälper er att säkerställa att välgrundade och riskbaserade beslut fattas hela vägen från ledningsgruppen till IT-säkerhetsorganisationen och att ni på ett helt annat sätt får en möjlighet att agera innan hotet blir akut.

 

Läs mer om PwC:s tjänster inom Cyber Security & Data Trust
Träna ledningen, styrelse och medarbetare med Game of Threats

"Genom att förbättra säkerheten i leverantörskedjan kan företag och organisationer minska riskerna för cyberattacker och skydda verksamhet och kunder"

Matt Carey, rådgivare Global Threat Intelligence - EMEA Lead, PwC Sverige

 

 

Kontakta oss

Magnus Lindkvist

Magnus Lindkvist

Partner, Cyber Security, PwC Sverige

Tel 0709-29 14 72

Matt Carey

Matt Carey

Director, Global Threat Intelligence - EMEA Lead, PwC Sverige

Tel 0704-95 85 69

Följ oss i sociala medier