Threat Intelligence – minska risken för en cyberattack

Så minskar du cyberrisker och skyddar data

Cyberbrott är en av vår tids stora samhällsutmaningar och där fler aktörer och hotbilder växer fram. Digitaliseringens baksida är tyvärr ökade cyberrisker för både offentliga verksamheter och näringslivet. De organisationer som arbetar proaktivt med cybersäkerhet klarar sig väsentligt mycket bättre ur till exempel en kris i förhållande till de som inte gör det.

Cyber Threat Intelligence handlar om inhämtning och analys av information om cyberhot. Genom att kontinuerligt analysera och kartlägga hotaktörernas motiv, val av mål och tillvägagångssätt, kan ni proaktivt arbeta med att skydda er verksamhet.

Se inslaget från Cyber & Privacy-dagen! Keynote: Matt Carey, EMEA Lead Threat Intelligence, PwC Sverige

Så kan vi hjälpa dig

Vi kan hjälpa dig med produkter och tjänster inom cyber threat intelligence som bidrar till ett effektivt och starkt försvar mot avancerade cyberhot.  

Threat Intelligence-prenumerationer

En omfattande threat intelligence-tjänst som används av myndigheter och ledande branschorganisationer runtom i världen. Tjänsten ger tillgång till PwC:s målinriktade attackindikatorflöden, nätverks- och ändpunktssignaturer samt taktiska och strategiska cyberhotsrapporter.

Hotbedömning och hotbildsanalys

Anpassade bedömningar ger en detaljerad översikt av hoten mot din organisation, inklusive både externa och interna sårbarheter, samt möjliga hotscenarier för penetrationstestning och övningsverksamhet. Vi övervakar även Darkweb för att upptäcka eventuell information om ditt företag. Dessutom genomför vi fördjupade analyser som skräddarsys efter dina specifika behov.

Digitala risker och övervakning av Dark web

Vi erbjuder omfattande övervakning av Deep och Dark web, övervakning av attackytor och tjänster för  cybersäkerhetsgranskning. Vi erbjuder även tjänster för digital kartläggning av företag och profilutredningar av ledningspersonal.

Konsulttjänster - utveckla egen förmåga

Våra rådgivningstjänster hjälper din organisation att definiera krav, konsumera, tillämpa och producera threat intelligence på ett sätt som bäst passar din organisations specifika behov. Vi erbjuder en omfattande konsulttjänst för organisationer som vill utveckla sin egen förmåga inom cyber threat intelligence.

Med PwC:s Threat Intelligence-tjänster kan vi hjälpa dig att få ett bättre skydd mot de hotaktörer som kan skada er verksamhet. Ovsett om ni vill utveckla en egen Threat Intelligence-funktion, komplettera era befintliga system, eller om ni behöver stöd att analysera och agera på tekniska indikatorer från hotdataflöden.

Vi hjälper er att säkerställa att välgrundade och riskbaserade beslut fattas hela vägen från ledningsgruppen till IT-säkerhetsorganisationen och att ni på ett helt annat sätt får en möjlighet att agera innan hotet blir akut.


{{filterContent.facetedTitle}}

Kontakta oss

Magnus Lindkvist

Magnus Lindkvist

Partner, Cyber Security, PwC Sverige

Tel 0709-29 14 72

Matt Carey

Matt Carey

Director, Global Threat Intelligence - EMEA Lead, PwC Sverige

Tel 0704-95 85 69

Följ oss i sociala medier