Få företag utbildar sina medarbetare i cybersäkerhet

Allt fler privatpersoner och företag utsätts för cyberbrott. För ett företag är ofta den svagaste punkten de medarbetare som inte har rätt kunskap om IT-säkerhet. Men trots det visar nu en stor global undersökning att det bara är var tredje företag som utbildar sina medarbetare i just IT-säkerhet.

“Många bolag investerar i tekniska lösningar men missar att den mänskliga faktorn spelar en viktig roll för säkerheten. Att bara var tredje bolag ger en grundläggande utbildning i säkerhet är förvånande siffror, inte minst med tanke på att närmare hälften äen svarar att de känner till att medarbetare har varit inblandade i stöld eller förlust av digitalt innehåll.”

Jakob Bundgaard, ansvarig Cyber Security, PwC Sverige

Undersökningen visar också att cyberbrotten blir allt mer komplicerade och med olika aktörer inblandade. Till exempel säger ungefär 40 procent att de är mer oroade över hackerattacker iscensatta av nationalstater och cyberterrorism än vad de var för ett år sedan.

Företagen  börjar också förstå riskerna med uppkopplad teknik och att den måste följa ett säkerhetstänk. Till exempel svarar 45 procent att de oroar sig mer för att teknik i hemmet kan utsättas för attacker än för ett år sedan. Ungefär lika många oroas över att mobiltelefoner och mobila betalsystem kan utsättas för attacker.

I ett samhällsperspektiv är det intressant att bolagen vill se betydligt mer konkret handlingskraft från regeringar och beslutsfattare. Till exempel vill 76 procent se statligt finansierade utbildningssatsningar inom cybersäkerhet. 72 procent vill att det införs gemensamma miniminivåer för datakryptering i mobiltelefoner och 70 procent vill även att statistik över antalet rapporterade cyberhot och attacker offentliggörs löpande.
 

Om undersökningen

I den globala undersökningen Digital Trust Insights Survey har PwC frågat 3 000 bolagschefer om hur deras organisationer arbetar när det gäller digitala affärer, riskhantering och efterlevnad av regelverk. Undersökningen genomfördes under hösten 2018.

Vill du veta mer?

loading-player

Playback of this video is not currently available

Vad säger 3000 chefer om cybersäkerhet?

Här presenterar Jakob Bundgaard, ansvarig Cyber Security på PwC, om resultaten från PwC undersökning Digital Trust och de viktigaste slutsatserna.

Kontakta oss

Jakob Bundgaard

Cyber Security Leader & Partner, PwC Sverige

Tel 0709-29 13 23

Följ oss i sociala medier

Vill du ha hjälp med cyber security?

Fyll i nedanstående formulär så återkommer vi till dig.

Tjänster mot stora företag

Cybertjänster mot små och medelstora företag

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide