Data Analytics – det datadrivna samhället är här

Data är i dag en strategisk tillgång. Alla verksamheter drivs smartare med hjälp av avancerad dataanalys, maskininlärning och AI. PwC hjälper dig i datarevolutionen.

Data: din nya superkraft

Tänk dig att ha tillgång till affärsanalys som ger dig möjlighet att se och förutsäga allt, överallt. Varje interaktion med kunderna. Varje steg i din försörjningskedja. Varje ekonomisk transaktion, var som helst i världen. Med rätt dataanalys kan allt detta bli möjligt.

Data är en tillgång du redan äger. Vi hjälper dig att analysera din nuvarande marknadsposition utifrån datadrivna insikter så att du kan utveckla din information för att optimera affärsresultat. En gedigen dataarkitektur  låter dig bearbeta information för att förbättra kundinsikter, bygga produkter snabbare eller upptäcka bedrägerier.  

Våra tjänster hjälper dig att:

 • förbättra kundupplevelsen genom personaliserade produkter och tjänster
 • driva på innovation som möjliggör förändringar tvärs över kund-, produkt-, försäljnings- och distributionskanaler

 • Minska kostnader och skapa en motståndskraftig verksamhet som kan hantera negativa förändringar i omvärlden.

 • Möta ökade regulatoriska krav och hantering av risker.
   

Vi hjälper dig att analysera din nuvarande marknadsposition och utveckla din verksamhet utifrån datadrivna insikter.

Hur mår din Data Analytics-verksamhet? Gör vår survey och få reda på svaret på 20 minuter!

PwC:s Analytics Maturity Model Survey är en undersökning som är framtagen tillsammans  i samarbete med Carnegie Mellon University (CMU). Undersökningen ger dig en helhetsbild av din analyskapacitet och hur dina data- och analysinvesteringar kan förbättras. Vidare får du en tydlig indikation på hur du ligger till jämfört med andra i branschen.

Med detta test kan du snabbt och tydligt se vilka data analytics-områden du är stark inom samt vilka områden du bör utveckla och förstärka. 

Undersökningen tar cirka 20 minuter att göra och består av 24 frågor inom 6 övergripande områden: 1. Business Decisions & Analytics 2. Data & Information 3. Technology & Infrastructure 4. Organization & Governance 5. Process & Integration 6. Culture & Talent.

Gör testet här

 

Data & Analytics Transformationer

 • Data & Analytics mognadsanalys
 • Data & Analytics strategier
 • Transformation roadmap och Business Case
 • Data & Analytics Operating Model
 • Hållbara transformationer

Data & Analytics Transformation

 

Avancerad analytics och artificiell intelligens

 • Data Science
 • Analytisk modellering
 • Maskininlärning
 • Ansvarsfull AI

Avancerad Analytics & AI

 

 

 

Governance och Management

 • Data & Analytics Governance

 • Data Management (+MDM)

 • Data Modelling och arkitektur

 • Data Warehousing / Big Data

 • Data Engineering & Pipelining

PwC en av de ledande inom Data and Analytics 

PwC är en  av de ledande rådgivarna inom Data and Analytics-tjänster, enligt Gartners rapport "Magic Quadrant for Business Analytics Services, Worldwide".

PwC anses ha en stark och diversifierad tjänsteportfölj inom Data and Analytics som inkluderar verksamhetskonsulting, SI-expertis, industri- och funktionsspecifika analyticslösningar och över 16 500 rådgivare. Dessutom fortsätter PwC sin investering i AI- och maskininlärningsförmågor för sina domänspecifika lösningar. 

Vi ser en väldig stark och snabb digitalisering i alla branscher, där data nu ses som en strategisk tillgång, och affären drivs allt smartare och effektivare med hjälp av Advanced Analytics och Artificial Intelligence.

  
 

AI är här för att stanna

Vår forskning uppskattar att AI kan bidra med 15,7 biljoner dollar till den globala ekonomin fram till 2030 som ett resultat av produktivitetsvinster och ökad konsumentefterfrågan som drivs av AI-förbättrade produkter och tjänster. AI-lösningar påverkar allt från kundservice och försäljning till backoffice-automatisering.  

Men stor potential medför stor risk. Tar dina algoritmer beslut som stämmer överens med dina värderingar? Hur påverkas ditt varumärke om du inte kan förklara hur AI-system fungerar? Det är viktigt att förutse problem och framtidssäkra dina system så att du fullt ut kan förverkliga AI:s potential. Det är ett ansvar som faller på oss alla – styrelseledamöter, vd, affärsenhetschefer och AI-specialister.

PwC's Responsible AI

 

Men stor potential medför stor risk. Tar dina algoritmer beslut som stämmer överens med dina värderingar?

Kontakta oss

Sofia Lönnkvist

Sofia Lönnkvist

Partner, PwC Sverige

Tel 0709-29 42 24

Följ oss i sociala medier

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide