Finansdagen 13 september 2013

När Finansdagen 10-årsjubilerade var de globala perspektiven i fokus. Årets program tog sikte på Sverige som finansplats i världen och lockade drygt 600 deltagare till Grand Hotel i Stockholm.
 

Först ut var Maria Rankka, vd för Stockholms Handelskammare. Temat var ”Boosting the Capital” och hon berättade att huvudstadsregionen ensamt står för en tredjedel av förädlingsvärdet i den svenska ekonomin.
 

– Stockholm är den snabbast växande huvudstaden i Europa och har den högsta nativiteten i Sverige, sa Maria Rankka. Här finns många finansiella beslutsfattare, flest riskkapitalister och i Stockholm har också en rad stora företag sina huvudkontor.
 

Hantera utmaningar

Maria Rankka pekade samtidigt på att tillväxten skapar utmaningar, främst vad gäller bostäder och infrastruktur. Det finns ett bostadsunderskott om cirka 110 000 bostäder i Stockholm och kapacitetsproblem i transportsystemen.
 

– Det påverkar kompetensförsörjningen – bland annat i en finansbransch som direkt och indirekt sysselsätter cirka 50 000 personer i Stockholm, sa Maria Rankka.
 

Hon pekade även på behovet av att kraftsamla för att göra Stockholm än mer attraktivt som finansiellt centrum. Då gäller det att alla - från regeringshåll, tillsynsmyndigheter och övriga branschaktörer - strävar åt samma håll för att stärka Stockholm som finansplats.

Maria Rankka Thomas Östros

Tuffare tillsyn

Bankföreningens vd Thomas Östros konstaterade att världen börjat hämta sig efter finanskrisen.
 

– Vi är på rätt spår – både i Europa och USA. Eurozonen lämnar recessionen och vi ser en ökad stabilitet i många länder, bland annat tack vare ECB:s insatser, men också via de strukturförändringar som genomförts i flera länder.
 

– Och fem år efter Lehmankraschen är fokuseringen på finansiell stabilitet starkare än tidigare, fortsatte Thomas Östros. Som en följd har vi fått mer reglering och en ökad fragmentisering av kapitalmarknaderna.
 

Med EU:s bankunion väntande runt hörnet förutspår han att ECB blir en ännu viktigare aktör.
 

– Omregleringen på senare år var nödvändig, men nu gäller det att utvärdera och skapa balans i de initiativ som tagits - detta innan ännu fler regler införs, annars kan den reala ekonomin skadas, sa Thomas Östros.
 

Beträffande Sverige vill han se en sundare låne- och amorteringskultur, där det är naturligt att amortera på sina bolån. Och liksom Maria Rankka vill Thomas Östros sätta fart på bostadsbyggandet eftersom bostadssituationen skapar strukturproblem i storstäderna.
 

Ansvar kan inte regleras fram

Skandalerna i Enron, Worldcom och Parmalat var utgångspunkten för FARs ordförande Anna-Clara af Ekenstam. Hon poängterade att de gångna 10-12 årens utveckling inom bolagsstyrning banat väg för fler och mer detaljerade regler.
 

– Och alla dessa regelverk utgår från att det finns brister som går att reglera bort, sa hon. Samtidigt väcks det kritik mot den ökade detaljeringen, som inte anses stämma överens med bolagsstyrningskulturerna i respektive land.
 

– Många menar också att reglerna riskerar att lyfta bort ansvaret från ledning och styrelse samt att det aldrig går att reglera fram etik och ansvarstagande i ett företag, fortsatte hon.
 

Allt detta sker i ett läge när vi får fler överstatliga organ som ska utöva tillsyn. Därmed riskerar Sverige att tappa sitt tolkningsföreträde. Det ser Anna-Clara af Ekenstam som ett allvarligare hot än de nya regler som väntas komma.

Anna-Clara af Ekenstam Martin Andersson

Finansinspektionen och makrotillsynen

Generaldirektör Martin Andersson välkomnade att Finansinspektionen fått ett utökat ansvar för makrotillsynen – ett uppdrag som kopplas till arbetet med finansiell stabilitet och till samtliga tillsynsverktyg, inklusive att banker ska avsätta mer kapital vid hög kredittillväxt, de så kallade kontracykliska buffertarna.
 

– Det är bra att vi får ett klart ansvar för dessa frågor. Det ställer krav på att vi agerar starkt och tydligt och kan samverka med andra aktörer. För företagen på finansmarknaden kan det göra att osäkerheten minimeras, sa Martin Andersson.
 

Han pekade på tre områden som är extra viktiga för Finansinspektionen - att det finns större buffertar i det finansiella systemet, att det finns möjlighet att ta över banker samt för det tredje att styrningen och kontrollen i finansiella företag förbättras.
 

– Mycket har redan gjorts, men ännu återstår många frågor att hantera. Vi har fått tydliga mandat i vårt arbete. Nu hoppas jag ni som jobbar i branschen är beredda att dra ert strå till stacken, sa Martin Andersson.
 

Företaget - en god samhällsmedborgare

Swedbanks och Coops styrelseordförande Anders Sundström talade om företaget som den goda samhällsmedborgaren. Han menade att företagen inte bara kan koppla sin verksamhet till kraven och behoven hos sina aktieägare. Istället gäller det att ta ansvar gentemot kunder, leverantörer, affärspartners och andra nyckelintressenter.
 

– Det här synsättet påverkar alla som jobbar med risk i ett företag. Tydligast blir kanske kraven i verksamheter inom retail, men på sikt måste flertalet företag se bortom aktieägarnas intresse och fundera över hur man påverkas av reaktioner i andra intressegrupper.
 

– Här krävs då en inre kompass, där värderingar och synsätt etableras inifrån och ut – inte tvärtom, sa Anders Sundström. Det förutsätter i sin tur att det finns bredd och mångfald i styrelse och valberedning, vilket underlättar möjligheterna att rekrytera rätt och därmed hantera kriser på ett mera framgångsrikt sätt.

Anders Sundström Micael Dahlén

Lev livet – nu!

Micael Dahlén är professor vid Handelshögskolan i Stockholm och författare till flera böcker, bland annat Nextopia som handlar om Förväntningssamhället. I Förväntningssamhället kan vem som helst göra vad som helst, när som helst, var som helst. Det är enklare än någonsin tidigare att bli lycklig, men också svårare att förbli lycklig.
 

När vi själva får prioritera vad som är viktigast i detta samhälle kommer familjen på tredje plats, vårt personliga välbefinnande på andra plats och jobbet allra först!
 

– Den viktigaste aktiviteten i våra sovrum är inte längre att älska eller sova, utan att kolla mobilen, läsa mejl och gå in på Facebook, sa Micael Dahlén.
 

Hans recept på lycka och framgång i Förväntningssamhället kan sammanfattas på ett kort och koncist sätt.
 

– Slösa inte bort ditt liv. Tänk på dina möjligheter snarare än bara på jobbet. Gör något du brinner för, av inspiration eller desperation och gör det varje dag!

Kontakta oss

Sara Nelson

Sara Nelson

Ansvarig praktiska frågor, PwC Sverige

Tel 0729-80 95 29

Sofia Sköld

Sofia Sköld

Ansvarig Finansdagen, PwC Sverige

Tel 0709-29 38 65

Anneli Granqvist

Anneli Granqvist

Partner, Risk Advisory Leader, PwC Sverige

Tel 0709-29 38 95

Jonas Köpniwsky

Jonas Köpniwsky

Presschef, PwC Sverige

Tel 010-200 79 29

Följ oss i sociala medier