Hur ska styrelsen arbeta med ”talent management”?

May 16, 2012

Det var rubriken på seminariet som hölls den 9 maj 2012. Världen förändras i snabb takt. Globalisering, teknologiskiften och en åldrande befolkning leder till att kriget om de bästa talangerna trappas upp.
 

Allt fler företag inser att de måste vårda sitt arbetsgivarvarumärke för att kunna attrahera rätt personal. Vårens Women on the Board-träff handlade om hur styrelsen ska arbeta för att identifiera, attrahera och behålla talanger – så kallad ”talent management”. Vi fick höra hur den digitala musiktjänsten Spotify gör för att hitta kompetenta medarbetare för sin snabba internationella expansion och hur TeliaSonera breddar sin rekryteringsstrategi för att klara den stenhårda konkurrensen.
 

Program 9 maj 2012

Tid: Den 9 maj 2012, kl 17.00
Plats: Bonnierhuset, Torsgatan 21, Stockholm

17.00-17.15
Samling

17.15-19.00
Välkomnande och introduktion av dagens ämne och talare
Christine Rankin, partner PwC

Talent Management på TeliaSonera
På TeliaSonera jobbar man strategiskt med frågan på ledningsnivå. Med en ny och bredare rekryteringsstrategi ska företaget möta den hårdnande konkurrensen om kompetenta medarbetare.
Karin Eliasson, personaldirektör och chef för koncernstab personal på TeliaSonera

Bristen på talanger oroar världens chefer
PwC:s årliga undersökning bland företagsledare världen över visar att arbetskraftsbrist är ett ökande problem i nästan alla branscher. Var tredje vd är orolig för att innovationsförmågan påverkas av bristen på kompetenta medarbetare.
Angelica Jakobsson, PwC

Spotifys jakt på internationella talanger
Den svenska musiktjänsten Spotifys segertåg över världen fortsätter. Nu lanseras tjänsten i Tyskland och finns därmed i 13 länder. Den snabba internationella expansionen ställer stora krav på en genomtänkt talangstrategi.
Mengmeng Du, chef för internationell tillväxt på Spotify

19.00–20.00
Mingel med dryck och tilltugg

 

Dokumentation från träffen

Kontakta oss

Gabriella Hermansson

Gabriella Hermansson

Partner

Tel 0709-29 36 25

Följ oss i sociala medier