Outsourcing: Hyr in erfaren och flexibel kompetens

Så kan outsourcing ta dig ur krisen och in i framtiden

Ur krisen och in i framtiden med PwC:s interimskonsulter och tjänster inom outsourcing

Världen har plötsligt förändrats och vi står inför enorma utmaningar. Nu är det viktigt att utöva god kontroll och handlingsförmåga. Men att på egen hand hantera regelverken och sköta riskhanteringen är en stor utmaning och kan bli förödande om det inte fungerar. Vi på PwC kan hjälpa dig.

Med hjälp av PwC:s interimskonsulter och tjänster inom outsourcing finns lösningar för akuta och tillfälliga behov av kunskap och kompetens. En interimslösning är ett snabbt och tryggt alternativ för att lösa akuta situationer och hitta styrfart in i framtiden.

Du kan begränsa kostnader och risk med att få in branschexperter med specialistkompetens inom exempelvis:

 • kostnadskontroll
 • skatter
 • avtal
 • arbetsrätt
 • kontrollfunktioner och finansiell rapportering
 • turnaround-processer
 • försäljning av verksamhetsdelar

Kompetensbrist och akuta rekryteringsbehov? Då kan outsourcing vara lösningen

Genom att kombinera olika typer av expertområden och människor med olika kunskaper kan du få en förlängd arm av olika synergier i en och samma tjänst. PwC:s breda tjänsteutbud inom bland annat skatt, värdering och redovisning, hållbarhet och cybersäkerhet möjliggör en omfattande bevakning av branschpraxis samt utmaningar och möjligheter, vilket även öppnar för möjligheten att addera extra värde genom rådgivning ur ett strategiskt perspektiv.
 

"Införande av ny teknik, automatisering av funktioner och uppgifter, försäljning eller köp av verksamhetsdelar är exempel på områden som kräver expertkompetens och där en interimslösning kan vara den bästa lösningen."

Vad är outsourcing? 

Outsourcing innebär att ett företag lägger ut delar av verksamheten på en tredje part för att utföra en process, en tjänst eller en verksamhet som annars skulle ha utförts av det egna företaget. 

Bakgrunden till att många företag använder sig av outsourcing handlar om resurs- och kompetensbrist samtidigt som åtgärden blir kostnadsbesparande då man slipper ha anställda inom bolaget som fokuserar på dessa områden. Outsourcing används också av företag som vill effektivisera och fokusera sina fasta resurser på kärnverksamheten.

Vad är ett interimsuppdrag?

Interimsuppdrag handlar om att hjälpa ett företag i behov av stöd inom en tjänst eller verksamhet under en begränsad tid tills dess att bolaget har funnit en långsiktig lösning. En interimslösning kan också vara att lägga grunden för en funktion, avdelning eller område inom företaget som sedan övergår i drift med egen anställd personal. Ni får snabbt in vår expert och uppdraget kan vara allt från ett par veckor till ett par år, heltid eller deltid.

Läs mer om interimslösningar

 

Outsourcing av kontrollfunktioner för finansiella företag

PwC kan hjälpa ditt företag med hantering av kontrollfunktioner såsom riskhantering, compliance och aktuariefunktion. Detta är inte enbart en tjänst som är strikt kopplad till regelefterlevnad eller riskhantering utan även en möjlighet till rådgivning utifrån branschpraxis och bredare marknadsövervakning.

Läs mer om outsourcing för finansiella företag
 

Frågeställningar som ofta uppstår vid outsourcing

 • Vilka regelverk måste vi efterleva och vilka regelverk förändras eller tillkommer i framtiden? 

  Vi erbjuder regelverksbevakning och analys av ert bolags verksamhet för att bedöma vilka regelverk som blir relevanta för just er.

 • Hur kan vi säkerställa efterlevnad på ett sätt som stödjer bolagets utveckling och lönsamhet?

  Utifrån er mål- och utvecklingsplan tar vi gemensamt fram en strategi för att bäst anpassa verksamheten utifrån de risker och regelverk som ni är exponerade för. 

 • Hur kan kontrollfunktionerna bättre stödja vårt arbete med att hantera risk och efterleva regler med bibehållen eller förbättrad lönsamhet?

  Våra konsulter har mångårig erfarenhet av arbete i kontrollfunktioner. Vi kan stötta verksamheten med rådgivning med fokus på lönsamhet. 

 • Hur integrerar vi aspekter kring risk och regelefterlevnad i vår företagsstyrning och vår rapportering på bästa sätt?

  Genom en tydlig dialog skapar vi förutsättningar för att integrera risk och regelefterlevnad som en naturlig del av beslut i det fortsatta arbetet.

 • Hur får jag en samlad bild över de risker vi är exponerade för, och hur rangordnar vi och hanterar dessa risker?

  Vi hjälper er att göra en kartläggning och analys av de risker ni är exponerade för och stöttar att hantera, rangordna och mitigera dessa utifrån prioritering och riskvärde. 

 • Hur förändras mina risker i framtiden och hur kan vi anpassa oss för att minimera de negativa effekterna?

  Genom monitorering av era risker utifrån er verksamhet tar vi fram prognoser och analyser kring hur dessa risker kan tänkas utvecklas.

Så kan PwC hjälpa dig med outsourcing!

PwC stöttar ditt företag med riskhantering, regelefterlevnad (compliance) och aktuariella tjänster. Samtidigt möjliggör PwC:s breda tjänsteutbud inom allt från skatt, värdering och redovisning, hållbarhet till cybersäkerhet en unik och omfattande bevakning av branschpraxis samt utmaningar och möjligheter. Du får med andra ord inte enbart en tjänst som är strikt kopplad till regelefterlevnad eller riskhantering utan även en unik möjlighet till rådgivning utifrån branschpraxis och bredare marknadsövervakning.
 

Kontakta oss

Claes Mårtensson

Claes Mårtensson

Director, PwC Sverige

Tel 0709-29 11 48

Följ oss i sociala medier