19th Annual Global CEO Survey: Metal

2016-02-29


Metallbranschen har påverkats mer än de flesta andra branscher av instabiliteten på världens råvarumarknader. Det är framför allt stålföretagen som har tvingats anpassa sin verksamhet och stänga anläggningar för att anpassa sig till minskad efterfrågan och den lägre utnyttjandegraden.
 

Globalt beräknas över 45 miljoner ton stålverkskapacitet ha stått stilla eller lagts ned under 2015. Eftersom metallbranschen är en mycket energiintensiv bransch måste den dessutom hantera de ökande kraven på att minska sina utsläpp av koldioxid från olika intressegrupper, inte minst från NGO:s.
 

I år var 46 procent av företagsledarna inom metallbranschen mycket oroliga över energikostnaderna och 46 procent över råvarupriserna, jämfört med ett globalt genomsnitt på 19 procent respektive 21 procent.
 

Även om den stora oron över energikostnaderna kan verka överraskande nu när oljepriserna har sjunkit dramatiskt, är det viktigt att komma ihåg att konkurrenskraften inom vissa regioner i hög grad kan påverkas av instabilitet på det här området. Oron hos ledarna kan också återspegla osäkerheten kring hur koldioxidskatterna kommer att påverka prisnivåerna i framtiden.
 

Metallföretagen är dessutom extremt oroade över tillgången på kapital till rimlig kostnad (32 procent jämfört med 17 procent globalt), stigande räntor (30 procent jämfört med 19 procent globalt) och det ökande skattetrycket (51 procent mot 31 procent globalt). Det sistnämnda är den högsta siffran i någon bransch.
 

Metallbranschen, och framför allt stålbranschen, är mycket kapitalintensiva. Trots låg utnyttjandegrad fortsätter branschen att bygga nya anläggningar och ny kapacitet. Ständiga investeringar krävs för att behålla sin konkurrenskraft eftersom de nya anläggningarna ger högre kvalitet, ökad avkastning och kostnadsförbättringar.
 

På grund av den cykliska naturen och den avstannande prisutvecklingen, är det svårt för branschen att locka investerare. Många företag har allt svårare att få in kapital, och när de lyckas är räntorna oftast inte gynnsamma.
 

I den här utmanande miljön är det kanske inte konstigt att företagsledarna inom metallbranschen är mindre optimistiska än företagsledare i allmänhet när det gäller tillväxtprognoserna: endast 16 procent inom branschen tror att den globala tillväxten kommer att förbättras under kommande år, jämfört med det globala genomsnittet 27 procent.
 

På samma sätt hade endast 22 procent mycket stort förtroende för att företagets intäkter ska öka nästa år, jämfört med ett generellt genomsnitt på 35 procent. Även detta är en fortsättning på den trend vi såg förra året, där företagsledarna inom metallbranschen på nytt har det lägsta förtroendet av cheferna inom alla branscher på kort sikt. Om vi däremot blickar tre år framåt ljusnar bilden.
 

Om undersökningen

37 företagsledare från metallbranschen i 24 länder intervjuades om sin syn på nuläge och framtida utmaningar. Rapporten baseras på den årliga globala undersökningen ”19th Annual Global CEO Survey”.

Kontakta oss

Customer Hub

Kundtjänst, PwC Sverige

Tel 010-212 50 00

Följ oss i sociala medier