A new balancing act for DSO:s

2014-12-08

Mer än 50 ledande befattningshavare och experter från tio olika länder samlades i september 2014 i Bryssel för PwC:s rundabordssamtal om de utmaningar som eldistributionsföretagen (DSO) står inför. Deltagarna kom från el- och gasdistributionsföretag, energiföretag, industrin, myndigheter, den akademiska världen samt från PwC.
 

Globala megatrender i kombination med stora förändringar av branschen kommer att dramatiskt förändra framtida antaganden om affärsmodeller och roller för företagen. Vår rapport beskriver resonemangen från rundabordssamtalen.

Kontakta oss

Anna Elmfeldt

Branschansvarig inom energy, utilities & mining

Tel 0709-29 41 66

Följ oss i sociala medier