A new balancing act for DSO:s

2014-12-08

Mer än 50 ledande befattningshavare och experter från tio olika länder samlades i september 2014 i Bryssel för PwC:s rundabordssamtal om de utmaningar som eldistributionsföretagen (DSO) står inför. Deltagarna kom från el- och gasdistributionsföretag, energiföretag, industrin, myndigheter, den akademiska världen samt från PwC.
 

Globala megatrender i kombination med stora förändringar av branschen kommer att dramatiskt förändra framtida antaganden om affärsmodeller och roller för företagen. Vår rapport beskriver resonemangen från rundabordssamtalen.

Kontakta oss

Följ oss i sociala medier