Digitaliseringen starkt drivande faktor för gruvindustrin

2017-02-20

gruvarbetare i gruva


Metallpriserna är på väg upp och vi ser en tendens mot återhämtning inom gruvbranschen, visar rapporten ”Mine 2016” som presenterar den globala gruvindustrins trender. Svenska bolag som till exempel Boliden visar på bra resultat och framtidstro genom förvärv.
 

– Bolagen visar tecken på en större krismedvetenhet och har anpassat sina verksamheter efter de nya förutsättningarna. Ljuspunkter kan skönjas i den globala undersökningen och det finns tillväxtpotential för de gruvbolag som lyckats ta till vara de möjligheter som skapats av makrotrender. Även digitaliseringen får en allt större betydelse för de ledande bolagen inom gruvbranschen, säger branschansvarig Anna Elmfeldt.
 

Turbulent period för gruvindustrin

Efter finanskrisen 2007 och 2008 ledde kinesisk efterfrågan till stigande råvarupriser och en kraftig expansion inom gruvnäringen, men de senaste åren har den svenska och globala gruvindustrin ändå upplevt en turbulent period. En svag global konjunktur med minskad efterfrågan ledde till fallande råvarupriser.
 

Gruvbolagen var under stor press och 2015 befann sig branschen i en nedåtgående spiral. För första gången någonsin redovisade bolagen en nettoförlust som kollektiv. Avkastningen på sysselsatt kapital var rekordlåg och investeringarna nådde nya lägstanivåer. Fortsatt hög upplåning i kombination med nedskrivningar ökade bolagens skuldsättning.
 

Sporadiska prisrallyn i början av 2016 gav ändå hopp, och många analytiker beredde sig på återgång till bättre tider. Sedan dess har emellertid förhoppningarna dämpats något, och vissa av de ledande företagen inom branschen har sänkt sina prognoser.
 

Branschen försöker resa sig

Det går ändå att skönja ljuspunkter för gruvindustrin i ”Mine 2016”. Till följd av den växande marknaden för batterier ökade betydelsen av litium inom gruvnäringen under 2015. För första gången någonsin tog sig ett litiumbolag in bland de 40 största gruvbolagen och det förändrade landskapet inom energisektorn kommer även att forma branschens utmaningar och möjligheter under kommande år.
 

  • Kostnaderna har sänkts genom rationaliseringar, men det kvarstår att se om den lägre kostnadsbilden är hållbar på sikt.
  • Det krävs förbättrade processer och teknik inom gruvbolagen för att stärka produktiviteten.
  • Digitaliseringen är en starkt drivande faktor.
  • Förvärv och samgåenden kommer troligen att forma om gruvbranschen.
  • Insikt om att beroendet av efterfrågan från Kina inte skapar långsiktigt hållbara förutsättningar för gruvbranschen. 
     

Ta del av den globala rapporten från 2016 och läs om trenderna och attityderna inom gruvbranschen.
 

Syftet med undersökningen är att skapa en kontinuerligt återkommande barometer för att fånga trender och attityder bland företag inom gruvsektorn i olika aktuella branschfrågor. I år bygger rapporten på en analys av de 40 största gruvbolagens finansiella resultat och ställning.

Kontakta oss

Följ oss i sociala medier