Bättre tider för gruvbranschen

2017-08-31

gruvarbetare i gruva


De högre råvarupriserna under 2016 stärkte gruvbranschen, som de senaste åren genomlevt en svår marknadssituation. Men trots de bättre förutsättningarna är gruvbolagen fortfarande försiktiga medan de överväger sina alternativ för framtiden. Det visar PwC:s årliga rapport "Mine 2017".
 

Gruvbranschen lämnade 2016 en längre period präglad av låga råvarupriser, under vilken världens ledande gruvbolag kraftigt minskade både investeringar och personal. Nu återhämtar sig bolagen genom att stärka sina balansräkningar och genomföra nödvändiga verksamhetsförändringar.
 

Under året ökade bolagens börsvärde samtidigt som det gick att tyda en fortsatt stärkt global efterfrågan på råvaror. Det visar undersökningen "Mine 2017: Stop, Think, Act" där representanter för de 40 största börsnoterade gruvbolagen intervjuades.
 

– Rapporten visar att branschen är på väg upp igen och att bolagen anpassat sina verksamheter efter de nya förutsättningarna, säger branschansvarig Anna Elmfeldt.
 

Läs den globala rapporten "Mine 2017" för att ligga rätt i tiden:

Rapporten "Mine 2017" är en analys av de 40 största börsnoterade gruvbolagen. Analysen omfattar bolag över hela världen, vars primära verksamhet bedöms vara gruvdrift. De resultat som har sammanställts i denna rapport kommer från allmänt tillgänglig information, i första hand årsredovisningar och finansiella rapporter som är tillgängliga för aktieägare.

Kontakta oss

Följ oss i sociala medier