PwC:s Energiprisindex april 2015

2015-04-08

Ytterligare prisfall i fossila bränslen under mars månad får PwC:s Energiprisindex att falla till historiskt låga nivåer.
 

Stora prisnedgångar i fossila bränslen motverkas endast delvis av ett stigande elpris och energiprisindex minskar med 0,7 procent.
 

Utveckling senaste månaden och utblick

  • Rapporter om kallare aprilväder än normalt, samtidigt som många kärnkraftverk påbörjar sina revisionsperioder, fick elpriset att gå upp med 1,9 procent jämfört med föregående månad.
  • Efter en tillfällig uppgång i oljepriserna under februari backar de med nästan 12 procent under mars. Med bara två månader kvar till OPEC:s möte i Wien ser det inte ut att bli någon åtstramning i
    produktionen, vilken skulle gynna skifferoljeproducenter i USA. Samtidigt påverkar oroligheter i Mellanöstern och Saudiarabien med hög volatilitet som följd.
  • Det råder ett fortsatt globalt överutbud på kol, främst på grund av åtgärder för att minska konsumtionen i Kina, vilket leder till fallande priser.
  • Priset på utsläppsrätter backade med 2,5 procents under mars, men statistik visar att minskningen av CO2-utsläpp minskar, delvis på grund av de låga priserna på fossila bränslen, vilket kan leda till ökande priser i framtiden.

Kontakta oss

Följ oss i sociala medier