PwC:s Energiprisindex mars 2015

2015-03-09

Månadens kraftiga nedgång i elpriset har drivit ned Energiprisindex till den lägsta nivån sedan 2009.
 

Trots prisuppgångar i olja, naturgas och kol faller Energiprisindex med 5 procent drivet av en elprisnedgång om 22 procent.
 

Utveckling senaste månaden och utblick

  • Elprisnedgången pressar ned Energiprisindex med 5 procent trots prisuppgångar i olja, naturgas och kol.
  • Temperaturen har under februari varit tydligt över den normala för årstiden. Det har medfört lägre energianvändning och tidigare snösmältning vilka drivit ned marknadspriserna på el.
  • Efter sju månaders prisfall återhämtade sig oljepriset under februari drivit av förväntningar om lägre investeringar och långsammare utbudstillväxt. Samtidigt har amerikansk råoljeproduktion fortsatt att öka till rekordnivåer med högre lageruppbyggnad och överutbud som följd.
  • Kolpriset har de senaste månaderna pressats av Kinas minskade importvolymer.
  • Priset på utsläppsrätter var oförändrat och marknaden avvaktar för närvarande beslut kring marknadsstabilitetsreserven som är under bearbetning i så kallad trialog i Bryssel.

Kontakta oss

Följ oss i sociala medier