Är gruvnäringen redo för framtiden?

2017-04-07

I PwC:s senaste rapport ”We need to talk about the future of mining” fångas trender inom gruvsektorn. Men hur ska beslutsfattare förbereda sig för framtidens utmaningar i en bransch under press?  


Efter finanskrisen 2007 och 2008 ledde kinesisk efterfrågan till stigande råvarupriser och en kraftig expansion inom gruvnäringen, men de senaste åren har den svenska och globala gruvindustrin ändå upplevt en turbulent period.


– Det finns tillväxtpotential för de gruvbolag som lyckats ta till vara de möjligheter som skapats av makrotrender, säger branschansvarig Anna Elmfeldt på PwC Sverige.


Den globala rapporten ”We need to talk about the future of mining” visar att det krävs förbättrade processer och teknik inom gruvbolagen för att stärka produktiviteten. Ytterligare är digitaliseringen en starkt drivande faktor.


Läs om trenderna, attityderna och utmaningarna inom gruvbranschen.

Kontakta oss

Följ oss i sociala medier