Låt individen komma in – En skola bortom den kollektiva paradoxen och i en digital framtid

Jul 05, 2016

ungdomar i skolmiljö | PwC

Att skolan står inför en förändring kan vi nog alla skriva under på. Förändringstrycket kommer från flera håll med olika motiv. Det handlar om fallande kunskapsresultat i internationella mätningar som skapar ett reformbehov.

En arbetsmarknad i accelererande förändring ifrågasätter vad skolan behöver ge elever för att rusta dem inför framtiden. Ett allt mer digitalt samhället öppnar upp nya möjligheter vilket självklart också påverkar skolan. Oavsett bakgrund och motiv så kommer skolan att förändras under de närmaste decennierna.

I denna undersökning står det klart och tydligt att skolan misslyckas i sitt kunskapsuppdrag. Såväl elever som lärare framhäver att betyg och prov står i fokus snarare än kunskap. Det är å andra sida inte så konstigt eftersom proven oftast spelar en avgörande roll för betyget och betygen spelar i sin tur en avgörande roll för framtida livschanser. Dessa incitament leder till en kortsiktig kunskapssyn hos elever som rustar dem för proven – men nödvändigtvis inte för kommande studier eller arbetsliv. 

En digital strategi för skolan

För att möta detta problem behöver svensk skola i grund och botten mer av formativ bedömning. Ett viktigt medel för att möjliggöra det är en digital strategi. I framtiden bör eleven kunna få feedback i realtid på sina kunskaper genom digitala system vilket i sin tur motiverar eleven till att lära sig mer. Detta är ett exempel på hur digitala verktyg kan användas som medel för att uppnå skolans kunskapsuppdrag. 

Men digitaliseringen är också ett mål i sig. En föränderlig arbetsmarknad där digitala kompetenser blir allt viktigare ställer krav på att skolan också ger elever förmågor och kunskaper för att hantera en digital miljö. I dagsläget lär sig elever många gånger detta själv genom interaktion över nätet. Det finns därför all anledning att tro att den sociala interaktion som elever idag har över exempelvis sociala medier kommer sätta en kultur över hur man i framtiden arbetar på arbetsplatser. Mot den bakgrunden har skolan mycket att lära av eleverna för att kunna rusta dem bättre inför arbetslivet. 

Genom digitala verktyg öppnas också möjligheten upp för en ökad individualisering. Detta är också något som elever efterfrågar i rapporten. För mig som elevföreträdare är det självklart att alla elevers individuella intressen och behov ska mötas av skolan. 

Denna idéskrift är ett samarbete mellan Sveriges Elevkårer och PwC. Sammantaget lägger den en grund för vidare debatt om nödvändiga reformer av svenska skolan. Reformer som kommer vara nödvändiga för att vi ska kunna få en kunskapsskola värd namnet. 

Kontakta oss

Maria Morén

Ansvarig publikationer, PwC Sverige

Tel 0709-29 34 86

Följ oss i sociala medier