Så ser kvinnor världen över på sina karriärmöjligheter

2018-03-14

kvinna med smartphone

Majoriteten av alla kvinnor värdesätter balans mellan arbetsliv och familjeliv. Hälften av de nyblivna mödrarna känner sig förbigångna i karriären efter att ha fått barn. Det visar en ny global PwC-rapport där 3 600 kvinnor i 60 länder intervjuas om sin syn på karriärutveckling.
 

Rapporten "Time to talk: What has to change for women at work?" visar att kvinnor är säkra på sig själva och ambitiösa, men att många inte har kännedom om vad som främjar eller hindrar deras karriär. 58 procent av kvinnorna tycker att arbetsgivarna skulle kunna skapa större öppenhet om vilka förväntningar som finns såväl på arbetsgivarsidan som hos personalen. Detta genom att informera om utveckling och framsteg samt föra öppna diskussioner med de anställda om var de står och vad som förväntas av dem om de vill avancera.

– Företagsledningen bör fokusera på att skapa en miljö där kvinnor och män kan ha öppna samtal och där arbetstagare har klart för sig vad som krävs för att nå framgång. Detta skulle gagna alla och leda till bättre resultat, säger Bob Moritz, styrelseordförande på PwC.

– Större öppenhet är ändå bara en pusselbit. Det krävs mer än så för att åstadkomma förändring. Insatser som ökad öppenhet måste gå hand i hand med ansträngningar att minska omedvetna fördomar och könsstereotyper som historiskt sett har påverkat karriärmöjligheter och framsteg på arbetsplatser runt om i världen, fortsätter Moritz.

45 procent av kvinnorna tror att det kan vara svårare att göra karriär på grund av kön, etnisk tillhörighet, ålder eller sexuell läggning.
 

Några slutsatser ur rapporten

  • 51 procent av kvinnorna anser att deras arbetsgivare gör tillräckligt för en jämnare könsfördelning.
  • 42 procent av kvinnorna är oroliga över hur deras karriär kommer att påverkas om de får barn.
  • 48 procent av de nyblivna mödrarna kände sig förbigångna efter sin återkomst till jobbet, de blev inte befordrade eller fick inte medverka i utvalda projekt.
  • 95 procent av kvinnorna uppger att det är viktigt att skapa en balans mellan arbetsliv och familjeliv.
  • För 75 procent av kvinnorna är det viktigt att komma så långt som möjligt i sin karriär.


Om rapporten

I den globala rapporten intervjuades 3 600 yrkesarbetande kvinnor i åldern 28 till 40 år i 60 länder världen över. Kvinnorna i 27 branscher intervjuades om sina erfarenheter och strävanden i fråga om karriärutveckling.

Följ oss i sociala medier