Tjänster för arbetsgivare och medarbetare

PwC:s avdelning för People & Organisation tar sikte på det totala arbetsgivarperspektivet där vi har fokus på att arbeta lösningsorienterat utifrån just er verksamhets behov och hela livscykeln för era anställda. 

Från Employment Law hjälper vi er med anställningsavtal, vårt team på Employment Tax hjälper er med arbetsgivarrelaterade skatter och kostnadsberäkningar, Rewardgruppen hjälper er att skapa incitament för er personal och/eller nyckelpersoner och pension säkerställer att ni betalar rätt pensionspremier och har en korrekt skattemässig hantering.
 

Kontakta oss

Shirin Arvanius

Shirin Arvanius

Partner, PwC Sverige

Tel 0709-29 44 24

Anna Gustring Boman

Anna Gustring Boman

Partner och pensionsspecialist, PwC Sverige

Tel 0709-29 32 89

Michal Herink

Michal Herink

Partner, PwC Sverige

Tel 0709-29 35 96

Följ oss i sociala medier

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide