Pension för företag

Förstå pensionsfrågorna och skapa en klok strategi.

Pension en väsentlig del av förmånspaketet

Under de senaste åren har kostnader för förmånsbestämda pensionsplaner ökat lavinartat mot bakgrund av svängningarna på de finansiella marknaderna samt att vi lever längre. Samtidigt har arbetsgivarnas löpande kassaflöde för avgiftsbestämda pensionsplaner ökat i takt med att en större andel av de anställda är del av denna typ av pensionsplaner. Pensionsmarknaden har även påverkats av en ökad reglering och lägre statlig pension.

Lösningar som passar ditt företag och medarbetare

Vi arbetar med företag och verksamheter inom alla sektorer och har erfarenhet av att lösa alla typer av pensionsfrågor, stora som små. Som ett komplement till våra pensionsspecialister har vi specialister inom samtliga delar som tangerar pensionsområdet på företagen som t ex skatt, juridik, redovisning, riskkontroll och styrning.

Vi erbjuder rådgivning inom bland annat följande områden:

 • Tjänstepension

 • Löneväxling till förstärkt pension

 • Värdering av pensionsskulder

 • Finansierings- och riskanalys som underlag för att hitta rätt bland tryggandeformerna vilket kan minska kostnader och osäkerhet på balansräkningen

 • Pensionsstiftelser

 • Utformning av pensionsplaner inom Alternativ ITP (tiotaggar-lösningar) samt arbetsgivarens rådgivare vid hantering av dessa planer  

 • Avtal och redovisning av direktpensioner och särskild löneskatt

 • Utformning av pensionserbjudanden i syfte att attrahera och behålla nyckelpersoner


PwC är oberoende pensionsrådgivare och arbetar på uppdrag av arbetsgivaren. Vi varken säljer eller förmedlar försäkringar.
 

Tjänstepension

Tjänstepensionsplaner och andra arbetsgivarsponsrade pensionsförmåner är en väsentlig del av av det totala ersättnings- och förmånspaketet för anställda i Sverige.
Läs mer kring tjänstepension

Löneväxling

Löneväxling innebär att arbetsgivaren erbjuda anställda att minska sin lön i utbyte mot någon förmån, exempelvis förstärkt pension. Läs mer om löneväxling

Pensionsskuld

Kommuner och landsting har en stor pensionsskuld. Läs mer om pensionsskulden.

 

Seminarium våren 2019

Missa inte våra seminarium på pensionsområdet.

21 mars Göteborg
Den nya pensionsmarknaden - hur anpassas era individuella pensionsplaner?

28 mars Stockholm
Pensionsutmaningar i globala företag 2019 – presentation av ny undersökning

4 april Malmö
Den nya pensionsmarknaden - hur anpassas era individuella pensionsplaner?

11 april Stockholm
Den nya pensionsmarknaden - hur anpassas era individuella pensionsplaner?

11 april Stockholm
PwCs Skattedag 2019

Läs mer och anmäl dig här

 

Beställ bok
Tjänstepensioner, regler, redovisning och skatter

Vanliga frågeställningar kring pensionspolicyn

 • Stödjer er pensionspolicy er utgångspunkt i att vara en konkurrenskraftig arbetsgivare, att ni kan utveckla er verksamhet och nå era långsiktiga mål?
 • Behöver ni snabb återkoppling på om ett pensionsavtal för VD har upprättats korrekt eller om den särskilda löneskatten för direktpensionerna har bokats enligt standard?
 • Planerar ni ett mer omfattande arbete som att omarbeta er pensionspolicy eller upphandla ny pensionsplan inom Alternativ ITP eller de s.k. tiotaggar-lösningarna?

PwC har marknadsledande teknologi inom det aktuariella området och är aktuarie åt flertalet lokala och internationella koncerner.

”Många gånger kan arbetsgivarens utmaningar, såväl ekonomiska som administrativa, hanteras genom väl utformade pensionsavtal och en väl avvägd pensionspolicy”

Anna Gustring Bomanansvarig för PwC Sveriges pensionsspecialister

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'results'}}
{{contentList.loadingText}}

Kontakta oss

Anna Gustring Boman

Director och pensionsspecialist, PwC Sverige

Tel 0709-29 32 89

Följ oss i sociala medier