Punktskatter i Sverige

Vi har punktskatter på bland annat energi, bränsle, kemikalier och alkohol och tobak

Vissa varor och varugrupper beskattas hårdare än andra bland annat för att styra konsumtionen, men även av statsfinansiella skäl. Dessa skatter kallas för punktskatter och omfattar bland annat skatt på el och bränslen, alkohol samt tobak.

Det finns även nationella punktskatter som exempelvis avfallsskatt, reklamskatt, bekämpningsmedelsskatt samt lotteri- och spelskatter. Punktskatten ingår i försäljningspriset på samma sätt som moms och ska alltid deklareras.

EU har stor inverkan på lagstiftningen inom området. Omställningen från fossila till förnybara bränslen är ett bra exempel där hänsyn till EU-regelverket har behövt tas.

 

Kontakta oss

Fredrik Jonsson

Fredrik Jonsson

Skatterådgivare

Tel 0709-29 41 63

Anders Edlund

Anders Edlund

Senior Manager

Tel 0725-84 99 61

Följ oss i sociala medier

Kontakta våra skattespecialister

Fyll i formuläret för att komma i kontakt med en skatterådgivare

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide