Punktskatter i Sverige

Vi har punktskatter på bland annat energi, bränsle, kemikalier och alkohol och tobak

Vissa varor och varugrupper beskattas hårdare än andra bland annat för att styra konsumtionen, men även av statsfinansiella skäl. Dessa skatter kallas för punktskatter och omfattar bland annat skatt på el och bränslen, alkohol samt tobak.

Det finns även nationella punktskatter som exempelvis avfallsskatt, reklamskatt, bekämpningsmedelsskatt samt lotteri- och spelskatter. Punktskatten ingår i försäljningspriset på samma sätt som moms och ska alltid deklareras.

EU har stor inverkan på lagstiftningen inom området. Omställningen från fossila till förnybara bränslen är ett bra exempel där hänsyn till EU-regelverket har behövt tas.

 

Kontakta oss

Fredrik Jonsson

Fredrik Jonsson

Skatterådgivare, PwC Sverige

Tel 0709-29 41 63

Följ oss i sociala medier