Tax function effectiveness

Framtidens skattefunktion

Skattefunktionen fyller i dag en kritisk roll i företags och organisationers verksamhet. Skattefunktionen ska hantera höga krav på regelefterlevnad och riskhantering samtidigt som den också förväntas effektivisera sitt arbete genom digitalisering och arbeta som en strategisk rådgivare till den övriga verksamheten.

PwC hjälper dig som skattechef, CFO eller annan som arbetar med skattefrågor att utveckla och förbättra er skattefunktion. Vi hjälper dig bland annat med att etablera en skattestrategi och arbetsmodell för skattefrågor för att bland annat säkerställa en väletablerad riskhantering och skattepolicy inom verksamheten. Vi kan även hjälpa dig att identifiera risker och hantera krav på ökad transparens inom skatteområdet samt sammankoppla skattefrågan till det övergripande hållbarhetsarbetet. Tillsammans kan vi även genom ett digitaliserat fokus identifiera nya möjligheter, ta vara på insikter och effektivisera och automatisera era arbetsprocesser och datahantering. På så sätt hjälper vi dig att skapa en skattefunktion som arbetar effektivt och bidrar till verksamhetens framgång.

Kontakta oss

Peter  Heyne

Peter Heyne

Director, PwC Sverige

Tel 0725-80 04 38

Sara Lörenskog

Sara Lörenskog

Partner Tax, PwC Sverige

Tel 010-2133556

Johan Sohlberg

Johan Sohlberg

Skatt, PwC Sverige

Tel 010-212 53 93

Kim Jokinen

Kim Jokinen

Tax Transformation Lead, PwC Sverige

Tel 0709-29 44 30

Följ oss i sociala medier