Styrelse

Vet ni vilket ansvar och vilka skyldigheter en styrelse har? Behöver ni en ”styrelsecoach” som kan hjälpa er styrelse att få ett mer strukturerat arbetssätt? PwC:s rådgivare hjälper er att skapa ett framgångsrikt styrelsearbete!

Framgångsrikt och effektivt styrelsearbete

Som styrelseledamot har du ett stort och viktigt ansvar. Det är dock inte helt lätt att utföra ett effektivt och strukturerat styrelsearbete som bidrar till bolagets framgång och skapar värde för ägarna. Ofta fastnar diskussionen i operativa och kontrollerande frågor som gör att det går långsammare att nå de uppsatta målen. Här följer utmaningar och frågeställningar som är viktiga att ta hänsyn till. 

Utmaningar för ett framgångsrikt styrelsearbete

  • Har styrelsen rätt styrelseutbildning?
  • Är rollfördelningen tydlig mellan bolagsorganen?
  • Är styrelsens fokus tillräckligt strategiskt?
  • Har styrelsen ett strukturerat och effektivt arbetssätt för att kunna skapa värde för ägarna?

Fundera på om du och din styrelse har rätt förutsättningar för att vara framgångsrika. Finns det något område ni kan utveckla? PwC har rådgivare som kan hjälpa er med att skapa ett effektivt och framgångsrikt styrelsearbete. 

 

Färre kvinnor är ordförande i storbolagens styrelser

PwC:s årliga studie om styrelsearbete där samtliga bolag listade på Nasdaq Stockholm Small-, Mid- och Large Cap ingår visar att andelen kvinnor på ordförandeposten minskar bland börsens större bolag. Samtidigt har andelen ökat lite bland Small Cap-bolagen. Studien visar även att styrelseledamöterna har fått mer i ersättning.
Ta del av rapporten

 

"Ett effektivt och strukturerat styrelsearbete bidrar till bolagets framgång och skapar värde för ägarna."

Ökad kunskap om styrelsearbete

PwC har stor erfarenhet av att arbeta med styrelsefrågor för såväl stora bolag som små. Vi har ett brett spann av expert- och branschkompetens i PwC-nätverket som förutom med ovanstående utmaningar kan hjälpa dig med exempelvis skattefrågor, ägarfrågor, cybersäkerhet, hållbarhet, riskhantering. Kontakta gärna oss så vägleder vi dig och din styrelse rätt.
 

Kontakta oss

Anders Bryngelsson

Anders Bryngelsson

Partner Assurance, PwC Sverige

Tel 0709-292401

Lena Hasselborn

Lena Hasselborn

Director, CFO Services, entreprenörsledda och privatägda bolag, PwC Sverige

Tel 0709-29 38 09

Anna Gustring Boman

Anna Gustring Boman

Partner och pensionsspecialist, PwC Sverige

Tel 0709-29 32 89

Följ oss i sociala medier