Styrelse

Vet ni vilket ansvar och vilka skyldigheter en styrelse har? Behöver ni en ”styrelsecoach” som kan hjälpa er styrelse att få ett mer strukturerat arbetssätt? PwC:s rådgivare hjälper er att skapa ett framgångsrikt styrelsearbete!

Framgångsrikt och effektivt styrelsearbete

Som styrelseledamot har du ett stort och viktigt ansvar. Det är dock inte helt lätt att utföra ett effektivt och strukturerat styrelsearbete som bidrar till bolagets framgång och skapar värde för ägarna. Det är vanligt att styrelsen fastnar i operativa och kontrollerande frågor som gör att värdeskapandet går långsammare att än nå de uppsatta målen.

Utmaningar för ett framgångsrikt styrelsearbete:

 • Har styrelsen rätt styrelseutbildning?
 • Är rollfördelningen tydlig mellan bolagsorganen?
 • Är styrelsens fokus tillräckligt strategiskt?
 • Har styrelsen ett strukturerat och effektivt arbetssätt för att kunna skapa värde för ägarna?
   

I så fall ska du veta att du inte är ensam om de här utmaningarna. PwC har rådgivare som kan hjälpa er styrelse att skapa ett framgångsrikt styrelsearbete. Vi kombinerar två utbildnings-/coachtillfällen med självutvärderingar för att kunna mäta och följa upp effekten av ett förändrat arbetssätt.

 

Nulägesanalys av styrelsens struktur och effektivitet

Syftet är att utbilda samt förbättra styrelsens arbetssätt med fokus på ökad struktur och effektivisering. Initialt genomförs en styrelseutvärdering för att mäta nuläge och därefter en utvärdering för att tydliggöra önskat läge.
 

Utvärdering för att mäta effekt av förändrat arbetssätt i styrelse

Slutligen utförs en utvärdering för att mäta effekt av förändrat arbetssätt efter genomförd styrelsecoaching utifrån:

 • Ökad kunskap och förståelse om styrelsens ansvar och skyldigheter
 • Tydliggjord rollfördelning mellan bolagsorgan
 • Tydligare belysning av strategiska frågorna
 • Tydligare struktur och effektivitet i ert styrelsearbete
   

PwC har stor erfarenhet av SME-segmentet, små till medelstora företag. Vi har ett brett spann av expert- och branschkompetens till sitt förfogande som kan hjälpa er med frågeställningar till exempel inom skatt, ägarfrågor, redovisning, etc.

För mer information, vänligen kontakta:

 

"Ett effektivt och strukturerat styrelsearbete bidrar till bolagets framgång och skapar värde för ägarna"

Relaterat innehåll

loading-player

Playback of this video is not currently available

Framgångsrikt styrelsearbete
Följ oss i sociala medier