PwC:s samarbete med Järvaveckan

Vi på PwC var på plats på Järvaveckan 29 maj – 1 juni 2024.

Sedan 2022 har PwC Sverige ett samarbete med Järvaveckan vars syfte är att bidra till ett  samhälle där mångfalden är en allmänt erkänd styrka och där alla kan vara med och påverka samhällsutvecklingen.

Detta rimmar väl med våra värderingar, vår strategi och vår önskade position i samhället att ta ansvar, bygga förtroende och bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle.

PwC deltog på olika sätt under Järvaveckan på Spånga Idrottsplats mellan den 29 och 31 maj 2024:

  • Vi var på plats med vårt tält där vi berättade mer om vad vi gör.

  • PwC:s CV-skola och karriärrådgivning, 29 -31 maj, på Järvaveckans jobbtorg.

  • Föreläsning för skolklass, 29 maj, på seminariescenen Stockholm.
    Livestream

omslag rapport Näringslivet: Mångfald och inkludering

Ny rapport: Näringslivet: Mångfald och inkludering

Rapporten som PwC tagit fram tillsammans med Järvaveckan Research visar att få företag i Sverige har en strategi och mätbara mål för sitt arbete för ökad inkludering och mångfald på sin arbetsplats. Men samtidigt säger nästan hälften att de tycker att näringslivet bör göra mer för att förbättra integrationen i samhället.

Läs rapporten (pdf): Näringslivet: Mångfald och inkludering

Pressmeddelande: Svenska företag efterlyser lagstiftning för att främja mångfald och inkludering

Rapporter tillsammans med Järvaveckan Research

Utöver att delta i evenemanget Järvaveckan samarbetar vi även med att ta fram rapporter och arrangera seminarier kopplade till inkluderingsfrågor. Inte minst hur vi i näringslivet tillsammans med bland annat civilsamhället, politiken och forskningen kan bidra till ett mer inkluderande samhälle.

omslag rapport Valdeltagande och demokrati

Valdeltagande och demokrati

Läs PwC:s och Järvaveckan Researchs rapport om hur valdeltagandet i EU-valet synliggör klyftor i samhället och varför det är en viktig demokratifråga som olika aktörer i hela samhället behöver engagera sig i för att minska det demokratiska utanförskapet.

Till rapporten: Valdeltagande och demokrati (pdf)

Valdeltagandet i EU-valet synliggör klyftor bland befolkningsgrupper i samhället (pressmeddelande)

Perspektiv: Näringslivet 2023

Läs PwC:s och Järvaveckan Researchs rapport om hur svenska företag arbetar för ökad inkludering och mångfald på sina arbetsplatser och vilka hinder och möjligheter de ser.

Till rapporten: Perspektiv: Näringslivet 2023 (pdf)

Få företag arbetar aktivt för mångfald och inkludering (pressmeddelande)

Om Järvaveckan

Järvaveckan är det övergripande namnet för tre verksamheter: Järvaveckan Evenemang, Järvaveckan Research och Järvaveckan Dialog. Bakom Järvaveckan står Stiftelsen The Global Village, en ideell, politiskt och religiöst obunden stiftelse.
Läs mer om Järvaveckan

PwC på Järvaveckan
PwC på Järvaveckan
PwC på Järvaveckan

Kontakta oss

Marie-Anne Brändström

Marie-Anne Brändström

Projektledare events, PwC Sverige

Tel 0723-53 05 00

Följ oss i sociala medier