PwC deltar i Järvaveckan 2022

PwC går in som företagspartner i Järvaveckan, en mötesplats för mångfald, inkludering och hållbarhet, som pågår den 1-5 juni 2022.

– Att vara partner till Järvaveckan innebär ett långsiktigt och nära samarbete som bygger på social hållbarhet. En hållbarhet, som i sin tur bygger på inkludering där alla kan vara med och påverka samhällsutvecklingen – helt i linje med vad vi på PwC vill åstadkomma, säger Jörgen Haglund, Markets Leader på PwC.

Järvaveckan drivs av den ideella organisation, Stiftelsen The Global Village, och startade 2016 som ett initiativ med syfte till att minska avståndet mellan medborgare, politiker, myndigheter och företagsledare. 

– Jag är så glad att kunna välkomna PwC Sverige som ny företagspartner till Järvaveckan. Medarbetarna på PwC brinner för frågor som ett hållbart näringsliv, mångfald och inkludering, och jag ser verkligen fram emot vårt fortsatta samarbete, säger Ahmed Abdirahman, vd & grundare för Stiftelsen The Global Village.

Järvaveckan 2022 gör en särskild satsning för att nå unga vuxna med målet att öka valdeltagandet hos unga förstagångsväljare.

Den 1 juni klockan 16.00-17.00 anordnar PwC ett seminarium på plats på temat "Hur företag och organisationer kan agera, mobilisera och stötta i samband med en kris", där vi bland annat ska dela lärdomar och erfarenheter från de insatser som gjorts i samband med kriget i Ukraina.

Den 2 juni klockan 16.00-16.45 medverkar PwC:s vd Sofia Götmar-Blomstedt i panelen "Tudelningen på arbetsmarknaden – hur ska vi minska gapet mellan utrikes- och inrikesfödda?".

– Vårt deltagande visar på att vi menar allvar med vår höga ambition kring mångfald och inkludering, avslutar Jörgen Haglund. 

PwC är på plats under hela Järvaveckan, 1-5 juni 2022. Väl mött!

 

PwC på Järvaveckan
PwC på Järvaveckan
PwC på Järvaveckan
PwC på Järvaveckan

Kontakta oss

Jörgen Haglund

Jörgen Haglund

Markets Leader och vice vd, PwC Sverige

Tel 0709-29 31 51

Följ oss i sociala medier