Post merger integration & Carve-out

M&A Integration & Carve-out team

Vi hjälper företag och dess ägare genom hela transaktionsprocessen genom att bistå med hjälp kring den operationella separationen och/eller integrationen av företag.

M&A Integration & Carve-out team

Vi hjälper företag och dess ägare genom hela transaktionsprocessen genom att bistå med hjälp kring den operationella separationen och/eller integrationen av företag. Vi erbjuder potentiella säljare/köpare projektlednings och analysstöd i förkant av signering (signing). Från due diligence fasen fortsätter vi att supportera våra kunder iplanerings- och genomförandefasen före respektive efter stängning (closing), detta för att säkerställa en effektiv övergång och realisera de värden/synergier som tidigare identifierats.

Våra rådgivare inom M&A Integration & Carve-out följer er genom hela transaktionsprocessen och hjälper er att identifiera och realisera potentialen i den tilltänkta transaktionen. Genom en bred branschkunskap bidrar våra specialister till att en företagsaffär genomförs snabbt, fokuserat och med god kontroll på detaljer för att minimera informationsförlusterna mellan samtliga involverade stakeholders. Detta har resulterat i en stark marknadsposition under de senaste åren där vi deltagit i flertalet av de största integrationerna, separationerna samt börsnoteringarna i Norden.

 

Identifiera potentialen i transaktionen

Förvärv har ofta en omfattande påverkan på företag men hanteringen av hela transaktionen ges sällan motsvarande fokus. Vi hjälper våra kunder prioritera och fokusera på rätt aktiviteter för att få ut maximalt med värde från transaktionen.

Globalt nätverk

PwCs globala nätverk nätverk hjälper oss att identifiera och hantera säljare och köpare över hela världen. Inom M&A Integration & Carve-out finns det ungefär 1000 specialister varav ungefär 45 i Norden.

Vårt team

Vi är ett starkt team, specialiserade på transaktionsrådgivning till både industriella - och Private Equity kunder, med erfarenhet från olika branscher, industrier och ledande befattningar.

Starkt varumärke

PwC är ett av världens starkaste varumärken med hög trovärdighet vilket underlättar kontakten med såväl köpare som säljare och fungerar som en kvalitetsstämpel under transaktionsprocessen.


Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er att maximera värdet av företagsaffären.

 

Kontakta oss

Marcus Johansson

Marcus Johansson

Partner Consulting & strategy, PwC Sverige

Tel 0729-80 92 45

Sofia Nordenskjöld

Sofia Nordenskjöld

Partner, M&A Integration & Carve-out, PwC Sverige

Tel 0709-29 16 15

Follow us