Trygghetspaket för skatt

kvinna lutar sig mot bokhylla på kontor

Få koll på skattefrågor året om

När skattelagstiftningen ändras hela tiden, påverkar nya lagar och regler din affär. Vilket kräver konstant koll på att dina skattefrågor administreras på ett korrekt sätt.

Koll på lagstiftningen

Med PwC:s trygghetspaket för skatt får du full kontroll över förändringarna som påverkar dig. Du träffar din skatterådgivare två gånger per år, på våren med fokus på deklaration och bokslut, sent på hösten med fokus på företagets planering inför årsskiftet och de skattefrågor som är aktuella för er. Vi tar löpande upp frågor om hur ägare/delägare ska tänka kring uttag från bolaget när det gäller bland annat lön, utdelning och pension i förhållande till 3:12-reglerna för fåmansbolag. Samtidigt får du tidigt information om föreslagna ändringar av skattelagstiftningen som kan påverka verksamheten på längre sikt.

Egen skatterådgivare

Med trygghetspaketet för skatt kan du känna dig lugn i att alla skattefrågor hanteras korrekt, vilket underlättar och förbättrar den ekonomiska administrationen. Med din skatterådgivare kan du kontinuerligt diskutera aktuella frågor och möjligheter, så din verksamhet alltid har den senaste, relevanta informationen.

Trygghetspaket för skatt

Vill du veta mer? Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig.

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Kontakta oss

Andreas Stranne

Director Tax, PwC Sverige

Tel 070-929 14 47

Följ oss i sociala medier