Skip to content Skip to footer
Sök
PwC

Visar resultat

Entreprenör

Vår värld kretsar kring dig och ditt företag.

När ditt arbete är ditt livsverk behöver du pålitliga rådgivare och lösningar som fungerar.

Hjälp att utvecklas och växa 

Från startup till scaleup till framgångsrikt tillväxtföretag

Hur tar du steget för att utveckla, förvalta och bygga ditt företag? Behöver du utveckla din affärsmodell för att stärka din position på marknaden? Oavsett om ditt företag är relativt nystartat, om du skall skala upp till nästa nivå eller börsintroducera, så behöver du vara säker på att du är på rätt väg, att du har finansiering, bra styrning och följsamhet till olika regelverk. Hos oss på PwC hittar du både rådgivning, verktyg och lösningar som hjälper dig att navigera för lönsamhet och tillväxt.

Vad kännetecknar entreprenörsdriven företagsutveckling?

Intentionen och ambitionen att växa kan vara olika. För någon är drivkraften att bli förmögen, för dig kanske det är viktigare att förändra världen. Kanske det handlar om nödvändigt förändringsarbete med att säkra framtiden för familjeföretaget som behöver digitalisera och förnya? Gemensamt för kreativa entreprenörer är att de älskar att skapa underverk genom att anpassa affärsmodellen när förutsättningarna ändras. 

Det krävs både entreprenörskap och enträget vardagsarbete för att generera den innovation och tillväxt som skapar framgångsrika tillväxtföretag. De affärsstrategiska utmaningar som ett entreprenörsdrivet företag ställs inför på vägen till att bli en världsledande koncern kräver framsynta ägare med förmåga till förändring och nytänkande.
 

Se webbinariet om digital transformation

  • 2 900 medarbetare

    över hela Sverige

  • 155 länder

    vi finns överallt där du har din verksamhet

  • 160+ år av erfarenhet

    vi hjälper entreprenörsdrivna privata företag att växa

"Owner's Agenda™ " – Äga och driva företag

Vi förstår att dina beslut inte alltid bara handlar om affärer. De är också personliga. Därför hjälper vi dig att hantera ditt ägande och tillväxtresan i företagets olika skeden, även i tider av snabb förändring och stor osäkerhet. Vår unika arbetsmodell tar hänsyn till dina behov, både som ägare och som företagsledare.

Vi på PwC kallar modellen för "Owner’s Agenda"™. Modellen förklarar på ett enkelt sätt vår holistiska syn på finansiella och strategiska överväganden, från företagsledning och kontroll till generationsskifte och teknikfrågor. Det handlar om att äga och driva ditt företag.
 

Att äga företag är en utmaning som skiljer privata företag från andra typer av företag. Här lyfter vi fram fyra områden för din ägarstrategi. Läs mer om vad de innebär och vad du behöver tänka på!

Att driva och förvalta ett privatägt företag och samtidigt skapa en långsiktig strategi för att utveckla och hantera tillväxt kräver en hel del. Du kommer att behöva ta ställning till många olika saker i utvecklings- och förändringsarbetet, med allt från digitalisering och transformation, till risk och regelverk. Läs mer om vad allt detta innebär och vad du behöver tänka på.

Äga företag

Är du ägare av ett bolag eller är ni flera ägare? Har ni en gemensam målbild om vad ni vill uppnå och vägen dit? Privatägda bolag skiljer sig markant från andra företagsformer när det kommer till ägarskap. Läs mer om vad varje område innebär och vad du behöver tänka på!
 

Hur är tillgångarna fördelade? Vilken risk är du villig att ta? Bygg, förvalta och utveckla din förmögenhet!

Hur ska företaget ägas och styras? Vilka roller har styrelse, bolagsstämma, vd och revisor? Styr för tillväxt!

Hur ska företaget förvaltas? Hur sker ett ägarskifte eller överlåtelse? Upprätta en kontinuitetsplan!

< Tillbaka

< Tillbaka
[+] Läs mer

Driva företag

Att driva och förvalta ett privatägt företag och samtidigt skapa en långsiktig strategi för att utveckla och hantera tillväxt kräver en hel del. Du kommer att behöva ta ställning till många olika saker i utvecklings- och förändringsarbetet, med allt från digitalisering och transformation, till risk och regelverk. Läs mer om vad allt detta innebär och vad du behöver tänka på!

Var tjänas pengar idag? Varifrån kommer intäkterna i framtiden? Öka marginalerna för lönsamhet och tillväxt!

Hur gör du för att hitta, utveckla och behålla talangerna? Stärk förmågan att attrahera nödvändig kompetens!

Koll på alla regler och rapporteringskrav? Skaffa tillgång till specifik kompetens och ett utökat kontaktnät!

Balans mellan ägarkapital och lån? Behöver du finansiera en idé? Engagera leverantörer och kunder!

Svårt att hantera och analysera all data? Se till att ha bra beslutsstöd för din verksamhetsanpassning!

< Tillbaka

< Tillbaka
[+] Läs mer

"Med en kompetent styrelse, bra revisor och god rådgivning från externa experter kan du som är entreprenör hitta lösningar både för att säkra företagets fortlevnad och utvecklas till ett världsledande tillväxtföretag. Vi på PwC är med dig hela vägen."

Pontus Tonning, PwC Sverige

Lär känna några av våra experter

Annika Svanfeldt, PwC

Behöver du stöd i ägarfrågor?

Annika är skatterådgivare till entreprenörs- och privatägda bolag och deras ägare. Hon arbetar brett med olika sorters skattefrågor för både bolaget och ägarna, och har ett särskilt fokus på de så kallade 3:12-reglerna samt skattefrågor för ägare i samband med transaktioner. Annika bloggar också flitigt på Tax matters och Företagarbloggen. 

Kontakta Annika Svanfeldt


 

Oscar Warglo, PwC

Vill du hitta bra incitament för personalen?

Oscar är skatterådgivare till i huvudsak familje- och entreprenörsledda företag. Hans kunder får bland annat hjälp med att lösa utmaningar kring incitament till anställda och strukturfrågor när företaget eller koncernen växer på nya marknader. Han är expert på 3:12-reglerna och frågor kring förvärv, exit och generationsskiften.

Kontakta Oscar Warglo

 

Niclas Bergenmo, PwC

Ska du sälja eller köpa företag?

Niclas är auktoriserad revisor och rådgivare och jobbar främst med mindre och medelstora företag, i huvudsak ägarledda, men även en del noterade företag. I arbetet med de ägarledda bolagen kommer naturligt frågor kring ägarens situation och att ägare, familj och företag ska betala rätt skatt. Ofta diskuteras utdelning, ägarstrukturer och frågor om köp och försäljning av företag.

Kontakta Niclas Bergenmo

Victor Lindhall, PwC

Vill du få hjälp av en revisor som förstår tech?

Victor är revisor med fokus på entreprenörsledda företag och noterade bolag. Rollen innebär också rådgivning inom redovisning, skatter och aktiebolagsrätt. Bolagen får hjälp med att följa de lagar och regler som finns samtidigt som värdet för bolaget och för ägaren/ägarna skall säkras och optimeras. Victor har flera års specifik erfarenhet av att hjälpa techbolag och techstartups.

Kontakta Victor Lindhall

Lina Gardlow, PwC

Har du skattefrågor som påverkar bostadsrätt eller fastighetsprojekt?

Lina är skatterådgivare, framför allt till mindre och medelstora företag och deras ägare, men också kommuner och föreningar. Hennes uppdrag sträcker sig från ägarskiften, omstruktureringar, bostadsrätts- och fastighetsprojekt till regelefterlevnad.

Kontakta Lina Gardlow
 

Christine Larsson Schedin, PwC

Vill du ha hjälp med styrelsefrågor?

Christine är auktoriserad revisor och affärsrådgivare åt ett stort antal kunder Hon har mer än 20 års erfarenhet från revision och rådgivning till primärt familjeägda, entreprenörsdrivna och internationella bolag och koncerner. Som rådgivare hjälper Christine såväl ägare som styrelse och ledning i frågor som rör redovisning, beskattning, ägarfrågor, styrelsefrågor, verksamhetsuppföljning och koncernredovisning.

Kontakta Christine Larsson Schedin

Wictoria Ingvarsson, PwC

Har du redovisningsfrågor?

Wictoria är auktoriserad revisor och arbetar främst med medelstora ägarledda bolag samt en del med kommunala bolag. Hon kan hjälpa dig att utveckla verksamheten och ge svar på olika redovisningsfrågor. Wictoria har branscherfarenhet från åkerinäringen och fastighetsbranschen.

Kontakta Wictoria Ingvarsson

Lars Ekman, PwC

Behöver du stöd i arbetet med digitalisering och hållbarhet?

Lars arbetar med revision och rådgivning. Kunderna utgörs av främst ägarledda bolag men även offentligt ägda bolag, noterade bolag och dotterbolag till noterade bolag. Digitalisering och hållbarhet är viktiga frågor och Lars kan hjälpa dig att hitta möjligheterna för ditt företag. Han är också specialist inom bland annat företagsbeskattning och ägarfrågor.

Kontakta Lars Ekman
 

Anders Svenson, PwC

Har du frågor om ägarförändring?

Anders är rådgivare och skatterådgivare till entreprenörer och entreprenörsdrivna företag med extra fokus på ägarförändringar och företagsöverlåtelser. Han är också en flitig skribent av inlägg på Tax matters och Företagarbloggen.  

Kontakta Anders Svenson

Frida Wengbrand, PwC

Vill du konkurrera med din hållbarhetsprofil?

Frida är auktoriserad revisor och rådgivare till företag. Hon arbetar med revision för ägarledda bolag, för noterade bolag och internationella koncerner samt med rådgivning inom det mesta som rör att äga och driva företag. Miljö och klimat är viktiga frågor. Frida kan hjälpa dig att på riktigt omfamna hållbarhetsfrågan i allt från kärnverksamhet, till strategi och genomförande. Hon är också specialisten som kan hjälpa dig att rusta inför en eventuell börsnotering.

Kontakta Frida Wengbrand

Christoffer Sillén, PwC

Vill du se över din affärsmodell?

Christoffer arbetar som auktoriserad revisor och med bred rådgivning inom allt som handlar om att äga och att driva företag. Han hjälper dig att hitta möjligheterna genom att se över affärsmodeller och effektivisering i verksamheten.

Kontakta Christoffer Sillén

 

Andreas Stranne, PwC

Önskar du hjälp med skattefrågor?

Andreas arbetar som skatterådgivare till entreprenörer och deras bolag. Det kan röra sig om transaktioner, omstruktureringar, deklarationsuppdrag och internationella projekt. Andreas fungerar lite som en "allmänläkare" på skatter med bred kunskap inom flera områden och med specialistkompetens inom fastighetsområdet.

Kontakta Andreas Stranne

Viktoria Larsson, PwC

Behöver du stöd i ledarskapet?

Viktoria är auktoriserad revisor. Inriktning på entreprenöriella, privatägda bolag (K3), ofta familjeägda bolag. Hon har också stor erfarenhet av bolag med internationell anknytning. Mycket rådgivning vid sidan om revisionen i arbetsuppgifterna. Viktoria har även flera års erfarenhet av att vara chef i olika ledande befattningar. 

Kontakta Viktoria Larsson

Mattias Celind, PwC

Dags för generationsskifte?

Mattias arbetar med revision och rådgivning av mindre börsbolag och större familjeägda koncerner. Han hjälper till med frågor inom allt från omstruktureringar till generationsskiften.

Kontakta Mattias Celind

Mattias Palmqvist, PwC

Behöver du hjälp med omstrukturering?

Mattias är auktoriserad revisor, stationerad i Borås men har uppdrag över hela västra Sverige. Hans kunder spänner över många branscher men många bedriver verksamhet inom olika former av retail, bygg/entreprenad/fastigheter eller tillverkningsindustri. De flesta är ägarledda företag. Utöver revision blir det mycket rådgivning till kunderna om allt från ägarfrågor, omstruktureringar, förvärv/försäljningar till redovisnings- och skattefrågor.

Kontakta Mattias Palmqvist

Inger Kollberg, PwC

Hjälp att lösa likviditetsproblem?

Inger är revisor och rådgivare till en rad företag i olika branscher. Gemensamt för de flesta av hennes kunder är att de befinner sig i en tillväxtfas med många utmaningar, exempelvis likviditet. Inger hjälper bland annat till med att lösa problem som rör bolagsstruktur och ägarfrågor.

Kontakta Inger Kollberg
 

Marcus Palmqvist, PwC

Vill du fatta snabba datadrivna beslut?

Marcus arbetar som rådgivare inom Risk Advisory och hjälper bolag med bland annat dataanalys, systembyte, riskhantering och intern kontroll. Han hjälper kunder som investerar i affärssystem och Business Intelligence att kunna fatta snabba datadrivna beslut. Marcus stöttar också kunder som vill bygga upp förmågan inom cyber/it-säkerhet. 

Kontakta Marcus Palmqvist

Elin Kock, PwC

Planer på omställning och förändring?

Elin kan hjälpa dig! Som auktoriserad revisor och affärsrådgivare arbetar hon främst med ägarledda entreprenörsdrivna företag och med organisationer inom ideell sektor. Hennes specialitet är att hjälpa kunder med olika typer av omställnings- och förändringsarbete.

Kontakta Elin Kock
 

My Lidén, PwC

Har du en tydlig målbild för företaget?

My arbetar med revision och rådgivning till entreprenörs-, familje- och ägarledda bolag. Rådgivningen handlar ofta om styrning och ledning av bolag samt utveckling av system och processer för att säkerställa att den finansiella informationen ger rätt beslutsunderlag. Hon är ofta bollplank till sina kunder i olika frågor rörande generations- och ägarskifte.

Kontakta My Lidén

Mattias Lamme, PwC

Behov av att förutse regelverk och överblicka konsekvenser?

Mattias är revisor och rådgivare till entreprenörsdrivna bolag. Han har många års erfarenhet av att jobba med många olika typer av bolag och koncerner och är ett aktivt bollplank i stora och små frågor som utgår från kundens viktigaste behov och utmaningar. Bland annat hjälper han företag med att identifiera vilka regelverk som är relevanta för företaget och ägaren, att ha framförhållning och överblicka konsekvenser.  

Kontakta Mattias Lamme

Lisa Albertsson, PwC

Behöver du hjälp med utlandsetablering?

Lisa arbetar som revisor och rådgivare till framför allt entreprenörsledda företag. Hon hanterar frågor som uppstår i samband med uppstart och för att skapa tillväxt. Lisa bloggar på Företagarbloggen om bland annat revision, lönefrågor, affärsutveckling och digitalisering.

Kontakta Lisa Albertsson
 

{{filterContent.facetedTitle}}

Har du frågor?

Vill du veta mer kontakta oss

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Kontakta oss

Pontus Tonning

Pontus Tonning

Assurance Leader, PwC Sverige

Tel 010-212 55 10

My Lidén

My Lidén

Revisor och rådgivare Entrepreneur och Private Business, PwC Sverige

Tel 0709-29 28 92

Andreas Stranne

Andreas Stranne

Skatterådgivare inkomstskatt, ansvarig Entrepreneur Tax Services, PwC Sverige

Tel 0709-29 14 47

Annika Svanfeldt

Annika Svanfeldt

Skatterådgivare inkomstskatt, ansvarig Entrepreneur Tax Services, PwC Sverige

Tel 0709-29 41 84

Hide