IFRS och lagbegränsad IFRS

Hur hanterar du nya krav på redovisning och rapportering?

Vi hjälper dig hantera nya krav på redovisning och rapportering

Från och med 1 januari 2010 måste alla försäkringsföretag tillämpa International Financial Reporting Standards (IFRS) i sin koncernredovisning. Redan tidigare har det varit krav att försäkringsföretag tillämpar lagbegränsad IFRS vid upprättande av årsredovisning för juridisk person och i koncernredovisningen.

Försäkringsföretagen har att beakta de nya standarder för redovisning av försäkringsavtal (IFRS 17), finansiella instrument (IFRS 9) samt intäkter från avtal med kunder (IFRS 15). Vad betyder förändringarna för ditt företag? Hur påverkas värderingen av de försäkringstekniska avsättningarna, hur kommer resultaträkningen att se ut i framtiden och hur påverkas system och data?

Våra välmeriterade specialister kan hjälpa dig att förstå alla aspekter av de nya regelverken och förklara konsekvenserna för ditt företags redovisning och finansiella rapportering. Vi bevakar utvecklingen inom IFRS löpande, tar fram goda exempel och arbetar som rådgivare åt flera av Sveriges ledande företag och organisationer.

Vill du veta mer om IFRS? Kontakta oss – vi hjälper dig gärna!

Kontakta oss

Erica Ulfgrim

Erica Ulfgrim

Redovisningsspecialist

Tel 0709-29 41 10

Följ oss i sociala medier