Skip to content Skip to footer
Sök
PwC

Visar resultat

Hållbarhetsrapportering: hörnstenen i ditt ESG-arbete

Kvinna håller i kopp och värderar och visar värdet av hållbarhetsarbete

Ekonomiska, skattemässiga, sociala och miljömässiga hållbarhetsfrågor är avgörande för att bygga lönsamma verksamheter. Vi har de rätta metoderna och verktygen för att mäta det totala avtrycket i siffror. Vi visar dig hur.

Hållbarhetsrapportering - grunden för trovärdighet

Stora företag måste upprätta en hållbarhetsrapport som en del av årsredovisningsdokumentet (förvaltningsberättelsen) eller som ett separat dokument som avges samtidigt med årsredovisningen. Hållbarhetsrapporten ska innehålla upplysningar som behövs för förståelsen av "konsekvenserna av verksamheten" inom fyra områden:

  1. miljö (användning av energi, vatten, växthusgasutsläpp och andra föroreningar)
  2. sociala och personalrelaterade frågor (jämställdhet, arbetsvillkor, hälsa och säkerhet)
  3. respekt för mänskliga rättigheter
  4. motverkande av korruption

Läs mer om att rapportera hållbarhet

Så ska du arbeta med Agenda 2030- FN:s globala hållbarhetsmål

Agenda 2030 är ett globalt initiativ som lyfter fram FN:s 17 globala hållbarhetsmål, på engelska Sustainable Development Goals (SDG). Syftet är att utrota hunger och fattigdom, uppnå jämställdhet mellan könen och skydda vår planet från miljöförstöringar. Alltfler företag sluter upp bakom Agenda 2030 och har satt igång arbetet med att implementera målen i sin verksamhet. Men hur ska man göra?

Så arbetar företag med Agenda 2030 och SDG-rapportering

Hållbarhet och blockchain

AI och blockchain ger förbättrade förutsättningar och möter företagens behov att ta kontroll över informationsflöden. Verifiering och bestyrkande av information kommer därför att öka i betydelse. Hållbarhetsdata kommer i framtiden att ligga till grund för bedömningar och strategiska beslut, och måste därför vara jämförbar och balanserad.  

Läs mer om blockchain

Incitamentsprogram från styrelser till ledningar 

Det är viktigt att bidra till att påskynda arbetet med bolagens generella hållbarhetsarbete. Ett effektivt sätt är att premiera bolagens ledningsgrupper med incitament. Genom att belöna ledningsgrupperna när de gör rätt så kan man snabbt och effektivt nå resultat. Detta är en pragmatisk och effektiv lösning på en akut utmaning. Alla måste ta sitt ansvar för att kunna realisera FN:s CO2-mål och Agenda 2030.

Läs mer om effektiva incitamentsprogram och bonussystem
 

Kontakta oss

Karin Juslin

Karin Juslin

Director, Sustainability & Climate Change, PwC Sverige

Tel 0729-95 25 52

Angelica Berg

Angelica Berg

Hållbarhetsspecialist, PwC Sverige

Tel 0703-00 74 94

Följ oss i sociala medier
Hide