Fastighetsrätt

Fastighetstransaktioner

PwC:s kompetens inom fastighetstransaktioner är både bred och djup. Oavsett om du ska köpa eller sälja fastigheter kan vi sätta samman det team som passar din affär. Vi har jurister, revisorer, analytiker och experter inom corporate finance och skatt som alla har valt att fokusera på fastighetsbranschen. Vår kompetens, erfarenhet och engagemang för branschen gör att vi kan ge väl underbyggda och affärsmässiga råd även i de mest utmanande affärssituationerna. 

Vårt mål är alltid att tillföra värde och finna den bästa lösningen i just din affär och med ett tätt samarbete mellan våra specialister skapar vi det mervärdet på flera plan. 

De legala tjänster som erbjuds inom fastighetstransaktioner innefattar stöd genom hela processen. Vi kan biträda vid framtagande av och förhandling av aktieöverlåtelseavtal och/eller fastighetsöverlåtelseavtal och övriga sedvanliga avtal och dokument som är sedvanliga vid en fastighetstransaktion. Vi förvärv kan vi bistå med Legal Due Diligence.

 

PwC hjälper till vid fastighetstransaktioner

Fastighetsrättslig rådgivning

PwC Legal har gedigen kompetens inom alla typer av fastighetsrättslig rådgivning såväl till svenska som internationella företag, fastighetsutvecklare, kommuner och kommunala bolag. Uppdragen omfattar allt från löpande rådgivning till medverkan i projekt med hög komplexitet. Vi har jurister, revisorer, analytiker och experter inom corporate finance och skatt som alla valt att fokusera på fastighetsbranschen. Vår kompetens, erfarenhet och engagemang för fastigheter gör att vi ge väl underbyggda och affärsmässiga råd även i de mest utmanande affärssituationerna.

Våra tvärfunktionella fastighetsteam gör att vi, utöver juridisk rådgivning, även kan ge kvalificerade råd inom relaterade specialistområden såsom skatt, finansiering, redovisning och revision. Teamen hjälper er gärna vid frågor som t. ex. kommersiell hyresrätt, fastighetsutveckling, omstruktureringar, fastighetsbildning och entreprenadrätt. Vi kan bistå i komplexa frågor med anknytning till ägande och utveckling av fastigheter.
 

Kontakta oss

Erika Nettrander

Erika Nettrander

Ansvarig Real Estate Legal, PwC Sverige

Tel 0738-60 18 52

Karolina Palin

Karolina Palin

Partner, Legal Advisory, PwC Sverige

Tel 0709-29 14 15

Följ oss i sociala medier