Bolagsrätt och kommersiella avtal

Oavsett om ni planerar att starta en ny verksamhet, omstrukturera en befintlig verksamhet eller har behov av hjälp med att granska eller upprätta kommersiella avtal så har PwC Legals team gedigen kompetens och erfarenhet för att hjälpa er att lösa utmaningarna.  

Vi hjälper er med rådgivning kring t ex bolagsbildningar, kapitalanskaffning och nyetableringar, aktieägaravtal, avtalsgranskning, bolagsfrågor, governance-frågor, generationsskiften och styrelsefrågor.

Våra experter inom bolagsrätt och kommersiella avtal har ett nära samarbete med specialister från PwC Legals övriga områden, t ex M&A och fastighetsrätt.

I samarbete med PwC Legal globalt erbjuder vi sömlös service med skräddarsydda team för att tillgodose era specifika behov såväl inom Sverige som internationellt.

Inom bolagsrätt hjälper vi er gärna med:

 • Avtalsgranskning
 • Företagstransaktioner
 • Bolagsbildningar
 • Kapitalanskaffning, nyetableringar och emissioner
 • Integration av verksamhet efter genomfört samgående eller förvärv
 • Separation av verksamhet inför försäljning eller förvärv
 • Omstrukturering inför eller efter börsnotering (IPO)
 • Intern finansiering och intern refinansiering
 • Svenska och internationella samgåenden
 • Anpassning av bolagets legala struktur
 • Rationaliseringar och omstrukturering av verksamhet
 • Incitamentsprogram
 • Kapitalskydd
 • Minoritetsskydd
 • Immaterialrättsliga frågor
 • Ansvarsfrågor för styrelse och VD
 • Styrelsefrågor, bolagsstämmor och Corporate Governance

Kommersiella avtal

Väl avvägda kommersiella avtal är viktiga för långsiktigt goda affärsrelationer och för att risknivån ska hållas på en acceptabel nivå såväl legalt som kommersiellt. Vi hjälper er med allt från löpande rådgivning till avancerad analys, strukturering, förhandling och upprättande av avtal.

Exempel på avtal som vi gärna hjälper er med:

 • Aktieägaravtal

 • Samarbetsavtal

 • Investeringsavtal

 • Etablering av samriskbolag/Joint Ventures

 • Outsourcing (t ex hela affärsprocesser/BPO, IT, facility management)

 • Licensavtal

 • Sekretessavtal

 • Tillverknings- och leveransavtal

 • Forsknings och utvecklingsavtal

 • Återförsäljar-, agent-, distributions- och franchiseavtal

 • Leasingavtal

 • Pantavtal

 • Anställningsavtal, VD avtal

 • Överlåtelseavtal vid företagsförvärv t ex Letter of Intent, aktieöverlåtelseavtal, inkråmsöverlåtelseavtal

 

Kontakta oss

Angelica Persson Ewö

Partner, PwC Sverige

Tel 0709-29 18 75

Henrik Nobel

Director, PwC Sverige

Tel 010-2125779

Martin Vestman

Partner, PwC Sverige

Tel 0761-47 47 01

Karolina Palin

Director / Jurist, PwC Sverige

Tel 0709-29 14 15

Patric Forsell

Ansvarig Partner PwC Legal, PwC Sverige

Tel 0709-29 52 09

Följ oss i sociala medier