Bolagsrätt och omstruktureringar

Bolagsrätt och omstruktureringar

Oavsett om ni planerar att starta en ny verksamhet eller bolag, omstrukturera i en koncern, ta in en ny delägare eller hitta bästa sätt för att reglera ert kompanjonskap så har PwC Legals team gedigen kompetens och erfarenhet för att hjälpa er att hitta de bästa lösningarna för just er och er situation.

Som er rådgivare hjälper vi er att hantera t ex bolagsbildningar, kapitalanskaffning och nyetableringar, aktieägaravtal och andra avtal, bolagsfrågor, governance-frågor och styrelsefrågor m.m.

PwC Legals rådgivare inom bolags- och kommersiell avtalsrätt samarbetar med specialister från PwC:s övriga verksamheter, inte minst med våra erfarna rådgivare inom skatt, M&A och fastighetsrätt. Allt för att ni ska få den bästa helhetslösningen för just er situation eller önskemål.

I samarbete med PwC Legal globalt erbjuder vi även sömlös service med skräddarsydda team för att tillgodose era specifika behov såväl inom Sverige som internationellt.

Inom bolagsrätt hjälper vi er gärna med rådgivning inom

 • Avtalsgranskning
 • Företagstransaktioner
 • Bolagsbildningar
 • Kapitalanskaffning, nyetableringar och emissioner
 • Integration av verksamhet efter genomfört samgående eller förvärv
 • Separation av verksamhet inför försäljning eller förvärv
 • Omstrukturering inför eller efter börsnotering (IPO)
 • Intern finansiering och intern refinansiering
 • Svenska och internationella samgåenden
 • Anpassning av bolagets legala struktur
 • Rationaliseringar och omstrukturering av verksamhet
 • Incitamentsprogram
 • Kapitalskydd
 • Minoritetsskydd
 • Immaterialrättsliga frågor
 • Ansvarsfrågor för styrelse och VD
 • Styrelsefrågor, bolagsstämmor och Corporate Governance
 • Ägarskifte/generationsskifte

Kommersiella avtal

Väl avvägda kommersiella avtal är viktiga för långsiktigt goda affärsrelationer och för att risknivån ska hållas på en acceptabel nivå såväl legalt som kommersiellt. Vi hjälper er med allt från löpande rådgivning till avancerad analys, strukturering, förhandling och upprättande av avtal.

Exempel på avtal som vi gärna hjälper er med:

 • Aktieägaravtal/Kompanjonavtal
 • Samarbetsavtal
 • Investeringsavtal
 • Etablering av samriskbolag/Joint Ventures
 • Outsourcing (t ex hela affärsprocesser/BPO, IT, facility management)
 • Licensavtal
 • Sekretessavtal
 • Tillverknings- och leveransavtal
 • Forsknings och utvecklingsavtal
 • Återförsäljar-, agent-, distributions- och franchiseavtal
 • Leasingavtal
 • Pantavtal
 • Anställningsavtal, VD avtal
 • Överlåtelseavtal vid företagsförvärv t ex Letter of Intent, aktieöverlåtelseavtal, inkråmsöverlåtelseavtal

Kontakta oss

Per Gyllenhammar Hoppe

Director, ansvarig för bolagsrätt, PwC Sverige

Tel 073-353 09 27

Följ oss i sociala medier

Vill du ha hjälp?

Fyll i formuläret om du vill ha hjälp med affärsjuridisk rådgivning

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide