Avtals- och Bolagsrätt

Oavsett om ni planerar att starta en ny verksamhet, omstrukturera en befintlig verksamhet eller överväger ett förvärv så har PwC Legals team gedigen kompetens och erfarenhet för att hjälpa er att lösa utmaningarna och planera för framtiden.  

Våra experter hjälper er med rådgivning om t ex, företagsförvärv, företagsöverlåtelser inklusive due diligence, bolagsbildningar, kapitalanskaffning och nyetableringar, aktieägaravtal, avtalsgranskning, immaterialrättsliga frågor, bolagsfrågor, governancefrågor, ansvarsfrågor och styrelsefrågor.

I samarbete med PwC Legal globalt erbjuder vi sömlös service med skräddarsydda team för att
tillgodose era specifika behov inom Sverige och internationellt. 

Om du vill veta mer om de tjänster vi erbjuder, kontakta gärna Angelica Persson Ewö, ansvarig för PwC Legal i Sverige. 

Företagstransaktioner är ofta både komplexa och tidskrävande. I dagens globala ekonomi spänner de även ofta över flera jurisdiktioner och kräver ett brett spektrum av rådgivning.

PwC Legal kan hjälpa er med alla juridiska aspekter av ett samgående, uppköp, försäljning eller investering.
Våra experter inom t ex Corporate Finance och skatterådgivning hjälper er så att affären slutförs korrekt och på ett så effektivt sätt som möjligt.
 

PwC Legals team hjälper er gärna med:

 • Förvärv, samgåenden, omstruktureringar och outsourcing inom Sverige och internationellt 
 • Transaktionsrådgivning
 • Legal due diligence (på köpar- eller säljarsidan)
 • Rådgivning inför samgående/förvärv/försäljning (på köpar- eller säljarsidan) 
 • Rådgivning efter samgående/förvärv/försäljning (på köpar- eller säljarsidan)  
 • Uppstart av ny verksamhet

Transaktioner öppnar ofta möjligheter till omstrukturering av verksamheten.

Några exempel på orsaker till att en omstrukturering kan bli aktuell är: integration av förvärvad verksamhet, förberedelse inför försäljning av en del av verksamheten och kostnadsbesparingar.


Vi hjälper er gärna att genomföra projekt såsom:

 • Integration av verksamhet efter genomfört samgående eller förvärv
 • Separation av verksamhet inför försäljning eller förvärv 
 • Intern finansiering och intern refinansiering
 • Svenska och internationella samgåenden
 • Anpassning av bolagets legala struktur 
 • Rationaliseringar och omstrukturering av verksamhet

PwC:s fastighetsteam arbetar nära tillsammans med sina kunder vid fastighetstransaktioner. Våra kunder kan vara såväl ägare och investerare som långivare.

Fastighetsteamet består av ett antal erfarna fastighetsjurister, revisorer, analytiker, skatte- och Corporate Finance-specialister. Detta gör att vi kan ge väl underbyggda och affärsmässiga råd även i de mest utmanande affärssituationerna.

Vi har stor erfarenhet av komplexa transaktioner som kräver omfattande samarbete mellan specialister inom olika områden. Vårt mål är alltid att tillföra stort värde och att finna den bästa lösningen för våra kunders verksamhet.
 

Inom fastighetsområdet erbjuder PwC Legal följande:

 • Rådgivning inför förvärv och försäljning
 • Legal due diligence 
 • Omstruktureringar 
 • Rådgivning omfinansiering och legalt stöd vid förhandlingar
 • Sale & Lease back-transaktioner
 • Översyn av ägarstrukturer och säkerheter
 • Rådgivning om regelverk, strategi, realisering av fastighetsvärden, kostnadsreduceringar, hantering av hyresavtal, m.m. 

Kontakta oss

Angelica Persson Ewö

Jurist / Ansvarig partner PwC Legal, PwC Sverige

Tel 0709-29 18 75

Kontakta oss

Följ oss i sociala medier