Bolagsrätt

Med vår erfarenhet av bolagsrättsliga och avtalsrelaterade frågor tillhandahåller vi ett heltäckande stöd i alla affärsjuridiska frågor som kan uppkomma i den dagliga verksamheten.

Vi erbjuder specialistkompetens inom alla typer av bolagsrättsliga frågor, till exempel nyetablering, kapitalanskaffning, inlösen av aktier, omstrukturering och avveckling, liksom frågor kopplade till bolagsstyrning och ägande. Vi har lång och bred erfarenhet av att arbeta med bolag av alla olika storlekar, allt från ägarledda privata bolag till internationella publika koncerner.

Väl avvägda kommersiella avtal är viktiga för långsiktigt goda affärsrelationer. Vi hjälper dig med allt från löpande rådgivning till avancerad analys, strukturering, förhandling och upprättande av avtal, exempelvis aktieägaravtal, samarbetsavtal, distributionsavtal och olika standardavtal. I uppdrag med internationell prägel kan vi även, med hjälp av det globala PwC-nätverket, säkerställa att såväl svenska som internationella aspekter beaktas.

 

kollegor diskuterar bolagsrätt

Kontakta oss

Martin Morén Jönsson

Martin Morén Jönsson

Ansvarig partner Legal Advisory, PwC Sverige

Tel 0703-26 65 04

Karolina Palin

Karolina Palin

Partner, Legal Advisory, PwC Sverige

Tel 0709-29 14 15

Följ oss i sociala medier