Den bortglömda likviditetsrisken

2018-09-10

kvinnor vid vägg, leende

För företag som har ITP2 i egen regi kommer utbetalningarna för ITP2 tillsammans med premiekostnaden i ITP1 att dubbleras på totalinivå. De sammanlagda beloppen kommer att gå från cirka 10 miljarder till cirka 20 miljarder kronor under de närmaste 10 åren. Vår erfarenhet är att många svenska företag inte inser vilka risker de har med sin pensionsskuld. Hur väl rustat är ditt företag att klara ökade kostnader och kassaflöden i framtiden? 

I och med införandet av ITP1 för drygt tio år sedan förenklades möjligheterna för företag att budgetera pensionskostnader för anställda tjänstemän som är födda 1979 och senare. Vår erfarenhet är dock att många företag fortfarande har svårigheter att budgetera pensionskostnader för de tjänstemän som är födda 1978 och tidigare, det vill säga de som omfattas av ITP2.

En orsak till detta är att kostnader för förmånsbestämda planer till sin natur är svåra att budgetera. Detta beror på att utveckling av skuld, kostnad och kassaflöde drivs av faktorer som ökad ålder och lön samt vilket pensionsintjänande den anställde har haft historiskt.  

Under de senaste åren har även andra faktorer haft allt större påverkan. Det har länge funnits möjlighet för anställda att ta ut pensionen för ITP2 från en annan ålder än 65 år. Sedan några år tillbaka kan de dessutom ta ut hela ITP-pensionen på så kort tid som fem år. Samtidigt förväntas vi leva allt längre. Alecta har vid flera tillfällen ändrat beräkningsparametrar, vilket påverkar dels kostnaden för månatliga premier och dels kostnaden för inlösen av pensionsskuld i Alecta.

Eftersom PRI har hållit fast vid sin diskonteringsränta, samtidigt som diskonteringsräntor för företag som tillämpar IFRS har sänkts över tid, så varierar nettokostnaden för inlösen i Alecta numera starkt beroende på den population som utgör företagets pensionsskuld samt vilken redovisningsprincip företaget tillämpar.

Utöver att påverka skuld och kostnad så påverkar dessa förändringar även företagens kassaflöde. Även om en del företag årligen prognosticerar långsiktiga kassaflöden inom ITP2, så är vår erfarenhet att få av dessa fullt ut tar hänsyn till de senaste årens förändrade synsätt på pensionering utifrån anställdas perspektiv. Dessutom är vår uppfattning att få företag tar hänsyn till ITP1 i sina långsiktiga prognoser, och därmed inte får en fullständig bild av hur företagets pensionsplaner kommer att påverka likviditeten framöver.

Om du vill läsa mer om våra seminarier gå till www.pwc.se/kalendarium. Du kan förstås även kontakta någon av oss direkt för frågor om tryggande av pensioner och relaterade kassaflöden. 

Läs mer om pension på www.pwc.se/pension
 

PwC har marknadsledande teknologi inom det aktuariella området och är aktuarie åt flertalet lokala och internationella koncerner

Efterfrågar du offert på värdering av pensionsskuld enligt IFRS eller USGAAP, lämna dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig?

Kontakta oss

Tom Ekberg

Tom Ekberg

Director, PwC Sverige

Tel 0709-29 42 09

Sten Levin

Sten Levin

Senior Manager, PwC Sverige

Tel 0708-93 70 90

Följ oss i sociala medier