Håller hållbarheten måttet? En studie av pensionsstiftelser och hur hållbarhet införlivas i förvaltningen - 2022

2023-01-27

Att beakta hållbarhet vid investeringsbeslut och placering av tillgångar har under en längre tid varit en viktig fråga för både bolag och pensionsstiftelser. Intresset har inte enbart uppstått till följd av lagstiftningsmässiga skäl, utan en stor del av rörelsen mot mer hållbara verksamheter har kommit ur ett samhällsengagemang. Utifrån undersökningen finns det inte skäl att anta att denna utveckling kommer att avta, snarare utvecklas. 

Vi kan konstatera att trenden med ett ökat antal pensionsstiftelser som beaktar hållbarhet i sina investeringsbeslut håller i sig. I samband med förra årets granskning (2021) uppgav nästan 80 procent av pensionsstiftelserna att hänsyn ska tas till hållbarhetsfaktorer vid investeringsbeslut. Årets (2022) granskning av placeringsriktlinjerna visar att 85 procent av pensionsstiftelserna beaktar hållbarhet vid placeringsbeslut.   

Sedan förra årets granskning ser vi även att andelen pensionsstiftelser som inkluderat hållbarhet i sin konsekvensredogörelse ökat med knappt fem procentenheter från 60 procent till 65 procent. En marginell förbättring jämfört med föregående år. Det är därmed fortfarande ett flertal pensionsstiftelser som inte uppfyller lagkravet om att beskriva effekten av att beakta hållbarhetsfaktorer vid investeringar. De flesta (90 procent) uppfyller dock kravet på att tillgängliggöra information som inkluderar hållbarhetsarbetet på sina webbplatser. 

kollegor på kontor diskuterar pensionsstiftelsers hållbarhetsarbete

Om studien

Granskningen omfattar likt tidigare år bolag noterade på storbolagslistan (Large Cap) på Stockholmsbörsen, som tryggar kollektivavtalade pensionsutfästelser i pensionsstiftelser. 

Kontakta oss

Anna Gustring Boman

Anna Gustring Boman

Partner och pensionsspecialist, PwC Sverige

Tel 0709-29 32 89

Hanna Johansson

Hanna Johansson

Pensionsspecialist, PwC Sverige

Tel 0728-80 95 25

Följ oss i sociala medier