Bokför företagets gåvor – så gör du!

2015-10-26

Bokför företagets gåvor – så gör du


Just nu ger många företag pengar till olika organisationer för att stötta de som flyr i världen. Men hur fungerar det när du ska redovisa och bokföra dina gåvor? Här får du svaret.

Att ge pengar till hjälporganisationer har aldrig varit enklare, smarta betaltjänster gör att en insats sällan är längre än ett eller några klick bort. Har ditt företag också varit med och bidragit? Nu är det dags att föra in transaktionerna i bokföringen, men det är kanske inte helt självklart var verifikationerna ta vägen.

 

Bokför gåvan så här

När du bokför de ekonomiska händelserna i ditt företag behöver du alltid ett underlag som visar och styrker vad som hänt, är det en inbetalning eller utbetalning, intäkt eller kostnad? Allt som oftast får du en faktura eller annan bekräftelse på händelsen. Du behöver också klassificera händelsen med ett konto ur din kontoplan. En gåva till exempelvis en hjälporganisation är en kostnad för företaget utan att vara ett direkt inköp som driver verksamheten framåt. I stället bokför du din gåva som diverse övrig kostnad, du för in den i kontoklass 6, förslagsvis 6993, enligt BAS-kontoplanen 2014.
 

Ingen avdragsgill kostnad

Tänk på att kostnaden som din gåva innebär är inte avdragsgill i beskattningen av företagets resultat, utan läggs tillbaka när det vid räkenskapsårets slut är dags att beräkna och deklarera årets skatt.

 

Har du en fråga?
Kontakta Cecilia Andersson på cecilia.andersson@pwc.com eller 0709-29 52 02

Följ oss i sociala medier