Därför ska du starta aktiebolag innan årsskiftet

2015-12-17

Så ombildar du fördelaktigt till aktiebolag innan årsskiftet


I ett aktiebolag minimerar du risken att bli personligt betalningsansvarig för företagets skulder och du kan dessutom minska dina skattekostnader. Mest fördelaktigt är att ombilda innan årsskiftet!

I vissa situationer kan det vara värt att se över sina möjligheter att byta företagsform från enskild firma till aktiebolag. I en enskild firma beskattas du som företagare för hela överskottet som om det vore en löneinkomst. Om du varje år tjänar över brytpunkten för statlig inkomstskatt tjänar du troligtvis på att byta bolagsform till aktiebolag.
 

Hög skatt kan orsakas av höga avsättningar

När verksamheten går bra kan du i en enskild firma skjuta på beskattningen genom olika avsättningar. Om du redan har gjort stora avsättningar är det definitivt viktigt att se över möjligheten att byta företagsform eftersom höga avsättningar kan ge väldigt hög skatt i framtiden. Dessutom kan det påverka din möjlighet att ta privata lån.
 

Du riskerar endast aktiekapitalet

Om du planerar att expandera eller på något annat sätt kommer att öka riskerna i verksamheten, genom att till exempel anställa personal eller ingå stora kontrakt, kan det också vara dags att byta företagsform. I en enskild firma är nämligen företagaren personligt ansvarig för samtliga åtaganden som verksamheten har. Det innebär till exempel att det är du som måste betala skulderna om firman går dåligt. I ett aktiebolag är det istället bolaget som ansvarar för sina åtaganden. Om du ombildar till aktiebolag riskerar du endast det aktiekapital du satsat (oftast 50 000 kronor), förutsatt att verksamheten har skötts enligt gällande regler. Om du inte gjort det, till exempel om styrelsen har missat att upprätta en kontrollbalansräkning, kan du bli personligt betalningsansvarig.
 

Aktiebolag fördelaktigt inför försäljning

Funderar du på att ta in delägare i firman? Står du inför en försäljning av verksamheten? Eller vill du kanske att nästa generation ska ta över din verksamhet? I samtliga dessa fall kan det vara en fördel att byta företagsform innan förändringarna ovan genomförs, eftersom det i många fall underlättar processen.
 

Du kan minska skattekostnaderna

Ditt nya aktiebolag kan komma att omfattas av de så kallade fåmansbolagsreglerna (3:12-reglerna). Om du vid ingången av året äger ett bolag som omfattas av detta regelverk och aktierna anses vara kvalificerade får du tillgodoräkna dig ett lågbeskattat utrymme, medan detta går förlorat om du äger aktierna först efter årsskiftet. Det kan därmed ur skattehänseende vara fördelaktigt att bilda bolaget innan årsskiftet. Aktiebolag bildar du antingen på egen hand via registrering hos Bolagsverket (tar några veckor) eller köper ett lagerbolag, ett redan existerande aktiebolag (går oftast på någon dag).

 

Vill du veta mer?
Kontakta Mari-Helen Näslund på mari-helen.naeslund@pwc.com eller 0725-84 90 50 

Följ oss i sociala medier