Nyttan med revision

Vad ger en revision?

En revision är en oberoende granskning som visar hur väl dina rutiner fungerar, att alla intäkter redovisas och att inga utgifter finns som inte ska finnas. Revisionen identifierar därmed eventuella problem i företaget och kan hjälpa till att hitta rätt lösning på dem. Därför kan du också använda revisionen som ett verktyg för att utveckla ditt företag.

En väl genomförd revision ger mer
Att låta en revisor genomföra en revision på företaget ger dig trygghet och bättre kontroll över verksamheten. Du får en kvalitetsstämpel på hur väl processer och rutiner fungerar och att företagets finansiella rapporter är i sin ordning. Det skapar förtroende hos dina kunder, leverantörer, samarbetspartners och andra intressenter och underlättar affärer och kontakter med dessa.

Revisionen rapporteras i en revisionsberättelse som ställs till bolagets ägare. Där uttalar sig revisorn om årsredovisningen visar en rättvisande bild, hur resultatet kan fördelas samt om styrelse och VD kan få ansvarsfrihet.

Nyttan med revision ligger i vem som utför den

Förutom att göra en revision kan revisorn också ge dig löpande rådgivning om ekonomin i företaget. Eftersom revisorn har insyn i ditt företag är startsträckan kort när du behöver ett bollplank.

Hos oss får du tillgång till revisorer med specialistkompetens som arbetar i team för att hjälpa dig och ditt företag. Med revisionen som bas får du också tillgång till hela vårt utbud av ekonomi- och rådgivningstjänster, från frågor om skatt, till ägarskiften och samgåenden.

Kontakta oss

Vi berättar gärna mer om hur vi kan hjälpa dig. Vi finns nära dig!

 

Följ oss i sociala medier