Sveriges ledande revisionsbyrå

Sveriges ledande revisionsbyrå

PwC är den största och ledande revisionsbyrån i Sverige – ja, faktiskt i hela världen. Med en välmeriterad och erfaren revisor får du en professionellt genomförd revision och hos oss hittar du Sveriges mest eftertraktade revisorer. Vi har revisorer specialiserade på en rad olika branschområden, det gör att vi kan erbjuda rätt revisor till en mängd olika företag och organisationer oavsett om du arbetar som ensam konsult eller i en multinationell organisation.

En oberoende revision skapar trovärdighet

En oberoende revision är en viktig byggsten i näringslivet för att skapa trovärdighet och oberoende i den ekonomiska rapporteringen. En professionellt genomförd revision skapar trygghet och säkerhet för intressenter – ägare, ledning och anställda likaväl som banker, partners och myndigheter.

Revisorn identifierar om det finns problem i verksamheten men ger också förslag till möjliga förbättringar. Därför blir också revisionen ett viktigt verktyg för att utveckla verksamheten – till exempel för att höja kvaliteten eller öka lönsamheten.

PwC – en revisionsbyrå för ägarledda mindre och medelstora företag

Vi genomför revisionen i små team som ofta jobbar direkt mot företagets ledning. Det gör att den personliga relationen får stor betydelse och leder ofta till ett ömsesidigt förtroende. Riktigt små företag har ingen revisionsplikt, men många väljer ändå att skaffa sig den oberoende kvalitetsstämpel som en revision innebär.

Kontakta oss

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig.

PwC – så mycket mer än bara en revisionsbyrå

PwC erbjuder också andra tjänster, såsom värderingsfrågor, generationsskiften, skattekonsultationer, redovisningstjänster etc.

Kontakta oss

Sofia Götmar-Blomstedt

Assurance Leader

Tel 0709-29 28 82

Customer Hub

Kundtjänst

Tel 010-212 50 00

Bo Karlsson

Transformation leader

Tel 0709-29 11 17

Följ oss i sociala medier