People in Deals: HR-rådgivning i samband med M&A och IPO

HR-rådgivning i samband med fusioner och förvärv (M&A) samt börsnoteringar (IPO)

Digitaliseringen, post-pandemin och den globala ekonomiska nedgången stöper om hela HR-landskapet i grunden. Företag och organisationer står inför helt nya utmaningar. Fusioner och förvärv är viktiga strategiska verktyg som gör det möjligt för organisationer att ligga före i dagens komplexa och konkurrensutsatta globala marknad. Men en faktor förblir intakt: dina medarbetare. Därför är det i M&A-sammanhang extra viktigt att belysa medarbetarnas förutsättningar, kompetens och utvecklingsmöjligheter.

PwC:s People in Deals arbetar med att återspegla denna nya värld. Till exempel behöver arbetskraftsförändringar och organisationsdesign tas med i beräkningen när man tittar på potentiella förvärvsmål.
 

kollegor diskuterar HR-rågivning vid M&A och IPO

"Ett strukturerat People in Deals-arbete får medarbetarna med på tåget i komplexa transaktionsprojekt och ökar chansen för en framgångsrik företagstransaktion."

Hur ska du skapa en framgångsrik förändringsprocess i en M&A-integration?

Att engagera och behålla medarbetare med rätt kompetens i samband med ett förvärv är avgörande för att fånga transaktionens fulla potential. Genom att hantera förändringar genom hela integrationen med tydlig vägledning till nyckelmedarbetare kan du nå framgång.

Börja med en förändringsanalys för att identifiera de mest betydelsefulla faktorerna. Här får du konkreta tips.

Ladda ner och läs rapporten 
Att leda i förändring: en viktig värdeskapare i samband med M&A (pdf)

Så skapar du värde genom fokus på den mänskliga faktorn vid M&A

Organisationer ser nu över hur de kan optimera sina personalkostnader för att säkerställa lönsamhet. Vi på PwC menar att det handlar om att balansera kortsiktiga, nödvändiga åtgärder med ett långsiktigt fokus för att befästa den framtida strategiska riktningen, inte minst vid sammanslagningar och förvärv (M&A).

Du som arbetar med M&A eller med HR-frågor i samband med sammanslagningar kan lyckas med en kulturintegration genom att följa våra tips.

Ladda ned vår pdf och läs mer!
Företagskulturen (pdf)

Lär känna några av våra HR-experter

Zakarias Challis, PwC

Zakarias hanterar HR-frågor i samband med M&A

Zakarias Challis arbetar med alla HR-relaterade frågor som uppkommer i samband med förvärv och avyttringar samt IPO-processer.
Läs mer om Zakarias

Lotta Abrahamsson, PwC

Undrar du kring arbetsrättsliga frågor? Lotta har svaren!

Lotta arbetar med rådgivning i frågor som rör arbetsrätt och avtalsrätt, ofta relaterad till omstruktureringar, carve-outs och transaktioner.
Läs mer om Lotta

Oskar Agné, PwC

Dags för förändring? Oskar vet vad du bör göra!

Oskar Agné arbetar med HR-relaterade förändringsfrågor med fokus mot People in Deals (M&A) där HR Due Diligence, Operative models design, analys och integration av företagskultur samt change management ingår.
Läs mer om Oskar

Tim Danielsson, PwC

Tim vet hur du ska arbeta med HR-strategier

Tim Danielsson jobbar som managementkonsult och fokuserar på HR-frågor i samband med M&A, IPO och talent management. Tim hjälper dig med HR Due Diligence, operativa HR-modeller och design av rekryteringsstrategier.
Läs mer om Tim

Vi hjälper dig med:

  • PMO inklusive Change management 

  • HR Due Diligence

  • Analys av företagskultur 

  • Utveckling av operativ modell 

  • Upphandling och implementering av HR-system, payroll och förmåner

  • Legal transfer av medarbetare
     

Evolving with agility: PwC's 2020 M&A Integration Survey

I dag är alla bolag kunskapsintensiva, och medarbetarna står för en stor del av värdet vid ett förvärv. Dagens arbetskraft byter ofta anställning och ett ägarbyte kan göra att missnöje uppstår i personalstyrkan. Beräknade synergier och förväntad tillväxt kan då gå förlorad, särskilt om nyckelpersoner väljer att lämna bolaget efter förändringen. 

Vidare är det vanligt att svårigheter underskattas med att slå ihop två vitt skilda företagskulturer, något som är vanligt förekommande och som vi sett flertal exempel på genom åren, där misslyckade företagsäktenskap slutar med osunda eller olönsamma relationer. Kulturfrågor är komplexa och tar väldigt lång tid att förändra. Men många av de största kulturkrockarna vid en sammanslagning kan undvikas om man är medveten om utmaningarna på förhand. Ett strukturerat People in Deals-arbete får medarbetarna med på tåget i komplexa transaktionsprojekt och ökar chansen för en framgångsrik företagstransaktion.
 

Vill du veta mer om hur du ska arbeta med M&A-frågor?

Besök Deals


Podcast: Därför är HR-funktionen viktigare än någonsin vid företagsförvärv

Lyssna här!
 

Ha fokus på företagskulturen, medarbetarna och HR-organisationen

Om du planerar för en avyttring, ett förvärv eller en börsintroduktion så är det viktigt att du tittar på risker och kostnader som relaterar till de medarbetare som omfattas av transaktionen och deras anställningsvillkor. Anledningen är helt enkelt att stora värden står på spel:

82 procent av företagsledare runt om i världen menar att en betydande del av det uppskattade värdet som en transaktionen skulle generera, gått förlorat då mer än 10 procent av nyckelpersonerna lämnade verksamheten kort efter avslut, enligt PwC:s undersökning "Creating Value Beyond the Deal" . 

Med fokus på företagskulturen, medarbetarna och HR-organisationen kan du säkerställa en smidig och effektiv separation eller integration och att företaget kan stå på egna ben dag från dag ett. 

Vi på PwC hjälper dig att sätt fokus på dessa frågor så att du får ut det förväntade värdet av transaktionen.
 

Creating value beyond the deal

Se PwC:s webbinarier om transaktionscykelns olika faser utifrån ett HR-perspektiv

Transaktionscykelns olika faser utifrån ett HR-perspektiv
Personalrelaterade frågor i samband med en transaktion
Separation och genomförande i samband med M&A

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'results'}}
{{contentList.loadingText}}

Kontakta oss

Alexandra Fürst

Alexandra Fürst

Head of People & Organisation, Consulting, PwC Sverige

Tel 0725-84 92 55

Zakarias Challis

Zakarias Challis

Management Consulting, PwC Sverige

Tel 0702-84 95 72

Anna Gustring Boman

Anna Gustring Boman

Partner och pensionsspecialist, PwC Sverige

Tel 0709-29 32 89

Sofia Nordenskjöld

Sofia Nordenskjöld

Partner M&A Integration & Carve-out, PwC Sverige

Tel 0709-29 16 15

Shirin Arvanius

Shirin Arvanius

Partner, PwC Sverige

Tel 0709-29 44 24

Följ oss i sociala medier