Skip to content Skip to footer
Sök
PwC

Visar resultat

People in Deals: HR-rådgivning i samband med M&A och IPO

Välkommen till PwC:s webbinarium kring transaktionscykelns olika faser utifrån ett HR-perspektiv.

Fredagen den 3 december kl 11.00 - 11.20.

Du får träffa PwC:s experter Anna Gustring Boman, Sofia Nordenskjöld och Zakarias Challis. I detta webbinarium får du praktiska tips kring hur du ska arbeta med HR-frågorna längs hela transaktionscykeln. Fokus på förberedelse är avgörande för företagsvärderingen och för att nå de strategiska målen. En väl avvägd kommunikation- och förändringsplan längs hela transaktionscykeln är grunden för en effektiv separation eller integration. I detta webbinarium får du veta mer om hur du ska göra.

Fredagen den 3 december 2021 mellan klockan 11:00 -11.30 har du även möjlighet att ställa frågor och få svar via www.slido.com.

Gå in på www.slido.com via dator eller mobil och ange möteskod: #4545

Välkommen!

HR-rådgivning i samband med separationer och sammanslagningar av bolag (M&A) samt vid börsnoteringar (IPO)

Pandemin stöper om hela HR-landskapet i grunden. Lägg därtill den extrema digitaliseringstakten och en tydlig bild framkommer där företag och organisationer står inför helt nya utmaningar. När affärsklimatet fortsätter att utvecklas kan många organisationer söka förvärv för att hitta rätt talang, teknik och idéer för att driva innovation och tillväxt. Fusioner och förvärv är viktiga strategiska verktyg som gör det möjligt för organisationer att ligga före i dagens komplexa och konkurrensutsatta globala marknad. Men en faktor förblir intakt: dina medarbetare. Därför är det i M&A-sammanhang extra viktigt att belysa medarbetarnas förutsättningar, kompetens och utvecklingsmöjligheter.

De grundläggande principerna för att minska osäkerheten förblir intakta. Pandemins följder måste belysas och bör vara en nyckelfaktor i DD-processer i den närmaste framtiden. PwC:s People in Deals arbetar med att återspegla denna nya värld. Till exempel behöver arbetskraftsförändringar och framtida organisationsdesign tas med i beräkningen när man tittar på potentiella förvärvsmål.
 

Kvinna arbetar med HR-rådgivning vid M&A

"Ett strukturerat People in Deals-arbete får medarbetarna med på tåget i komplexa transaktionsprojekt och ökar chansen för en framgångsrik företagstransaktion."

Vi hjälper dig med:

  • PMO inklusive Change management 

  • HR Due Diligence

  • Analys av företagskultur 

  • Utveckling av operativ modell 

  • Upphandling och implementering av HR-system, payroll och förmåner

  • Legal transfer av medarbetare
     

Evolving with agility: PwC's 2020 M&A Integration Survey

I dag är alla bolag kunskapsintensiva, och medarbetarna står för en stor del av värdet vid ett förvärv. Dagens arbetskraft byter ofta anställning och ett ägarbyte kan göra att missnöje uppstår i personalstyrkan. Beräknade synergier och förväntad tillväxt kan då gå förlorad, särskilt om nyckelpersoner väljer att lämna bolaget efter förändringen. 

Vidare är det vanligt att svårigheter underskattas med att slå ihop två vitt skilda företagskulturer, något som är vanligt förekommande och som vi sett flertal exempel på genom åren, där misslyckade företagsäktenskap slutar med osunda eller olönsamma relationer. Kulturfrågor är komplexa och tar väldigt lång tid att förändra. Men många av de största kulturkrockarna vid en sammanslagning kan undvikas om man är medveten om utmaningarna på förhand. Ett strukturerat People in Deals-arbete får medarbetarna med på tåget i komplexa transaktionsprojekt och ökar chansen för en framgångsrik företagstransaktion.
 

Vill du veta mer om hur du ska arbeta med M&A-frågor?

Besök Deals


HR och skattefrågor kring global mobilitet går i hand i hand

Läs mer om global mobilitet
 

Ha fokus på företagskulturen, medarbetarna och HR-organisationen

Om du planerar för en avyttring, ett förvärv eller en börsintroduktion så är det viktigt att du tittar på risker och kostnader som relaterar till de medarbetare som omfattas av transaktionen och deras anställningsvillkor. Anledningen är helt enkelt att stora värden står på spel:

82 procent av företagsledare runt om i världen menar att en betydande del av det uppskattade värdet som en transaktionen skulle generera, gått förlorat då mer än 10 procent av nyckelpersonerna lämnade verksamheten kort efter avslut, enligt PwC:s undersökning "Creating Value Beyond the Deal" . 

Med fokus på företagskulturen, medarbetarna och HR-organisationen kan du säkerställa en smidig och effektiv separation eller integration och att företaget kan stå på egna ben dag från dag ett. 

Vi på PwC hjälper dig att sätt fokus på dessa frågor så att du får ut det förväntade värdet av transaktionen.
 

Creating value beyond the deal

Podcast: Därför är HR-funktionen viktigare än någonsin vid företagsförvärv

Ämnen som ledarskap, mångfald och inkludering, syfte och kultur har flyttats högre upp på agendan vid företagsförvärv sedan pandemin slog till. Företagskulturella risker och möjligheter tas numera ofta med i beräkningen av framtida synergieffekter med affären.  Klassiska HR-områden har alltså flyttat fram positionerna och betraktas nu som kritiska inför ett förvärv, en markant förflyttning från den mer operationella position HR haft historiskt vid M&A.

Allt detta behandlas i vår podcast "Focusing on people and culture can create value during M&A integration". Den är föredömligt kort (endast 24 minuter) och riktar sig till dig som jobbar med M&A i allmänhet och HR inom M&A i synnerhet, det vi kallar People in Deals.

Lyssna här!
 


{{filterContent.facetedTitle}}

Kontakta oss

Alexandra Fürst

Alexandra Fürst

Head of People & Organisation, Consulting, PwC Sverige

Tel 0725-84 92 55

Zakarias Challis

Zakarias Challis

Management Consulting, PwC Sverige

Tel 0702-84 95 72

Anna Gustring Boman

Anna Gustring Boman

Partner och pensionsspecialist, PwC Sverige

Tel 0709-29 32 89

Sofia Nordenskjöld

Sofia Nordenskjöld

Partner M&A Integration & Carve-out, PwC Sverige

Tel 0709-29 16 15

Shirin Arvanius

Shirin Arvanius

Partner, PwC Sverige

Tel 0709-29 44 24

Följ oss i sociala medier