Skip to content Skip to footer
Sök
PwC

Visar resultat

Hållbara värdekedjor

kvinna ser ut genom fönster

ESG-frågorna blir allt viktigare för exakt alla delar inom företagens och organisationernas verksamhetsområden. Här ingår allt från jämställdhets- och mångfaldsfrågor till arbetet med att stärka de mänskliga rättigheterna. Det gäller att ha en holistisk syn på ESG för att verkligen kunna göra skillnad.
 

Cirkulära resursflöden

Cirkulär ekonomi handlar om att använda, och återanvända våra resurser på ett smartare sätt. Det kan tyckas självklart både ur ett ekonomiskt och ett miljömässigt perspektiv, men trots det fastnar många företag i linjära, ohållbara flöden. Hur ska du skapa en affärsmodell som är hållbar under lång tid framöver?

Läs mer om cirkulär ekonomi
 

Hur hållbara är dina leverantörsled?

I alla verksamheter som förlitar sig på underleverantörer blir hållbarhetsfrågorna en viktig faktor som kan hjälpa eller stjälpa. Hur kan du vara säker på att dina underleverantörer har rent hållbarhetsmjöl i påsen? Hur följer de Agenda 2030? 

Läs mer om Operations Transformation

Mobil med diagram i leverantörsled

Hållbara produkter: allt handlar om transparens

När hållbarhet och företagets påverkan ska konkretiseras är ofta inköp och tillverkning områden där påverkan är betydande. Om råvaror utvinns i verksamheten kan både den miljömässiga och sociala påverkan vara stor. Tillverkning i andra länder kan innebära större risker och minska kontrollen över processerna. Har du egna fabriker eller utvinner råvaror är kanske påverkan mer uppenbar och delvis enklare att kontrollera.

För tjänsteföretag eller grossister och återförsäljare kanske påverkan sker mestadels i leverantörsledet eller hos underentreprenörer. Även tillverkande bolag kan ha stor påverkan i leverantörsledet eller via underentreprenörer, och när påverkan ligger där, kan ansvarstagandet vara svårare. I dag ökar förväntningar på företag att genomgående ta ansvar genom hela värdekedjan, inte minst då möjligheterna till transparens ökar.
 

Hållbara produktert ger hållbar framtid

ESG och dina konsumenter – en affärsstrategisk fråga du måste ta på högsta allvar

Företag visar ett ökat intresse för miljö-, social- och samhällsfrågor (ESG). Det märks inte minst på alla miljöförpackningar och mångfaldsåtaganden. Men förpackningar i återvunnen plast och välskrivna hållbarhetsförklaringar räcker inte. Konsumenterna vill se att företagen spelar en ännu större roll för att påskynda hållbarhetsarbetet. Faktum är att mer än tre fjärdedelar säger att de kommer att belöna företag för att göra det, enligt vår "2021 Consumer Intelligence Series"-undersökning om ESG. Vi undersökte konsumenter, anställda och chefer i mars och april 2021 och fann att konsumenter och anställda vill att företagen proaktivt arbetar med ESG, inte bara reagera och justera i efterhand.

Läs mer om företagens roll i hållbarhetsarbetet 

Esg är en affärsstrategi

Antipenningtvätt – kampen som aldrig tar slut

Nya kundbeteenden påskyndar digitaliseringen inom de finansiella instituten. Och när digitaliseringen förstärks så förstärks även arbetet mot penningtvätt (AML – Anti Money Laundering).

Läs mer om penningtvätt

Anti pengatvätt, arbetet förstärks

Mänskliga rättigheter – våra mest grundläggande mänskliga värden

Dagligen nås vi av rapporter om kränkningar av de mänskliga rättigheterna i samhället. Utnyttjande av arbetskraft, barnarbete och modernt slaveri rapporteras alltmer i media. Krig, konflikter, ökande ojämlikheter och migration på grund av klimatförändringarna, leder till att fler människor  exploateras  Därför är det viktigt att ta tag i potentiella risker i samband med brott mot mänskliga rättigheter i  verksamheten och leveranskedjan.

Läs mer om ansvarsfulla affärer
 

Manskliga rättigheter - ojämnlikheter

Mångfald och inkludering- en hållbarhetsfråga

Medarbetarna vill ha mer digital kompetens, inkludering och flexibilitet visar en  av de största globala medarbetarundersökningarna som genomförts under pandemin. Rapportern avslöjar en påtaglig optimism kantad av en framtidsoro bland anställda att deras jobb. PwC har frågat 32 000 medarbetare – anställda på företag och organisationer av alla storlekar över hela världen – kring hur de upplever sin arbetssituation, vilka utmaningar de möter och hur de ser på framtiden. 

Läs mer om mångfald och inkludering
 

Mångfald och inkludering - en viktig fråga

PwC Include: inspiration till gymnasieelever att satsa på framtiden

Hur skapar man ett inkluderande samhälle och inspirera ungdomar att satsa på högre utbildning? Svaret är PwC Include – ett mentorprogram där PwC:s medarbetare får följa, stötta och inspirera gymnasieelever runtom i Sverige. Sedan starten har Include vuxit och finns nu i Stockholm, Göteborg och Malmö. Resultatet hittills? Hundratals gymnasieelever och PwC-medarbetare har fått möjligheten att skapa möten som kanske inte annars hade ägt rum, bygga broar och bredda perspektiv.

 

 

Pwc Include, mentorstöd till gymnasieelevers satsning på utbildning

Kontakta oss

Karin Juslin

Karin Juslin

Director, Sustainability & Climate Change, PwC Sverige

Tel 0729-95 25 52

Jörgen Haglund

Jörgen Haglund

Markets Leader och vice vd, PwC Sverige

Tel 0709-29 31 51