Operations Transformation

Transformera och digitalisera din verksamhet inom Supply Chain, Sourcing och Procurement

Uppnå dina transformationsmål med stöd av PwC

För de flesta företag är välfungerande Inköps- och Supply Chain-strategier bland de viktigaste hörnstenarna för verksamheten. Samtidigt kan de vara de mest sårbara. Den teknologiska kapprustningen, ökad konkurrens, nya förutsättningar på snabbväxande marknader och geopolitiska spänningar - har bidragit till att mejsla fram ett nytt affärslandskap som du behöver anpassa din verksamhet till för att förbli konkurrenskraftig.

PwC:s team inom Operations Transformation skapar de bästa lösningarna för just din verksamhet. Vi stöttar dig med strategier för inköp och Supply Chain samt säkrar tillgång till uppdaterad data för ett tillförlitligt beslutsunderlag.

När du vill effektivisera din inköps- och supply chain-verksamhet så är vi din rätta samarbetspartner.

Genom våra specialistkompetenser kan vi hjälpa dig när du ska säkerställa drift och leveransförmåga, snabbt hantera kapacitetsbrist men även i ditt prognosarbete, scenarioplanering, inköpsarbete och digitalisering.

PwC Digital Procurement Survey 5th edition lanserad

Den globala studien baseras på svarande från över 1 000 företag i närmare 60 länder. Med tanke på de utmaningar som uppstår till följd av ekonomiska, geopolitiska och miljörelaterade kriser är inköp mer strategiskt än någonsin. Det spelar en nyckelroll för att säkerställa leveranskedjans motståndskraft, möjliggöra och driva hållbarhetsmål, uppnå innovation och därigenom säkerställa att företag drivs smidigt.
Ta del av rapporten

Lär känna några av våra rådgivare 

Hubert Verweij, PwC

Hubert ser till att försörjningskedjan är optimerad

Hubert Verweij hjälper företag med frågeställningar genom att göra inköps- och försörjningskedjan mer digital, kooperativ och hållbar.

Kontakta Hubert

Linnea Henningsson, PwC

Linnea hjälper dig att driva Operations Transformation

Linnea Henningsson hjälper dig att driva operations transformation och skapar struktur i komplexa situationer genom effektiv projektledning.

Kontakta Linnea

Patric Olsson, PwC

Patric ser till att din inköpsfunktion är digitaliserad

Patric Olsson hjälper företag att digitalisera sin inköpsfunktion och optimera sitt working capital och cash flow.

Kontakta Patric

Hallå där, Hubert Verweij, ansvarig för operations inom PwC Sverige

Ökad volatilitet, osäkerhet och komplexitet från omvärlden drabbar ett företags värdekedja i större utsträckning än andra funktioner

Vårt team hjälper klienter att möta dessa utmaningar genom att digitalisera arbetssätten, utveckla en stabil leverantörsbas och utnyttja den fulla potentialen av att ha en hållbar verksamhet. Viktigast av allt, vårt förhållningssätt är baserat på att människor är i centrum så att förändringarna faktiskt kvarstår.
Kontakta Hubert


{{filterContent.facetedTitle}}

Kontakta oss

Hubert Verweij

Hubert Verweij

Head of Operations, PwC Sverige

Tel 0708-51 85 93

Linnea Henningsson

Linnea Henningsson

Manager, Management Consulting, PwC Sverige

Tel 0736-79 20 76

Patric Olsson

Patric Olsson

Director, PwC Sverige

Tel 0709-29 16 55

Följ oss i sociala medier