Operations Transformation

Transformera din verksamhet inom Supply Chain, Sourcing och Procurement. Utveckla din digitalisering. #transformtomorrow

Nå dina mål genom transformationer. Nå dina mål med PwC

Du vet vad som gäller. I alla tillverkningsbranscher är välfungerande supply chain-strategier och produktutveckling de kanske viktigaste hörnstenarna. Samtidigt kan de vara de mest sårbara. Digitaliseringen, konkurrensen, nya förutsättningar på snabbväxande marknader och pandemin – alla dessa faktorer mejslar fram nya landskap som du måste anpassa dig till.

PwC:s team inom Operations Transformation skapar de bästa lösningarna för just din verksamhet. Vi stöttar dig med strategier för inköp och lagerhantering och säkrar kontinuerlig data för rätt beslutsunderlag.

Vill du effektivisera din Supply Chain-verksamhet så är vi din rätta samarbetspartner. I ditt arbete att ständigt säkerställa drift och leveransförmåga, snabbt hantera kapacitetsbortfall och ha prognoser och scenariohantering så kan du räkna med vår specialistkompetens.
 

Supply Chain

Supply Chain: så bygger du starka leverantörs- och försörjningskedjor

Supply Chain-verksamheten är en ständigt närvarande utmaning för många företag, inte minst i samband med pandemin. För att utvecklas måste du arbeta med en kultur där kontinuerlig innovation och tvärfunktionellt samarbete sker längs hela värdekedjan. Generellt ska du utgå ifrån slutkundens behov, men du bör också tar hänsyn till allt från fabriker till lager och backend-teknik.

Läs mer om supply chain
 

illustration leverans supply chain

Sourcing & Procurement

Processerna som stärker din verksamhet

Sourcing är processen att granska, välja och hantera leverantörer som kan tillhandahålla de tjänster, produkter och insatser som behövs för den dagliga driften. I sourcing ingår forskning, strategier och leverantörsval. Med sourcing stärker du din leveranskedja och säkerställer att marginalerna upprätthålls, budgetar uppfylls och banar väg för en effektiv och hållbar verksamhet.

Läs mer om sourcing

tjej pratar i telefon

Operational Excellence

Ett helhetsperspektiv på din verksamhet

PwC:s Operational Excellence hanterar den kulturella omvandlingen och de tekniska förutsättningarna som gör att du kan prestera optimalt och uppnå dina strategiska mål. Kärnan i varje företag består av medarbetare, verksamhetsprocesser och hur dessa hanteras. Genom att fokusera på hur människor arbetar och agerar, kan vi effektivisera utförandet av din verksamhetsmodell för att förbättra effektivitet och produktivitet.

Operational Excellence är kundcentrerad. Genom att stödja ditt företag för att se vad din kunder verkligen värdesätter och behöver, kan vi identifiera och implementera din affärsstrategi och verksamhetsmodeller så att du kan möta kundernas krav och överträffa deras förväntningar.

Hur kan Operational Excellence hjälpa ditt företag?

Operational Excellence genomlyser din verksamhet genom fem dimensioner: kundperspektivet, processer, organisationsdesign, färdigheter och kapacitet samt prestationshantering.

helhetsperspektiv

I varje steg engagerar vi medarbetare på alla nivåer i verksamheten, säkerställer inköp och anpassning, tillbringar tid med medarbetare för att förstå deras utmaningar och intervjuar dina kunder för att få djup inblick i deras upplevelse, prioriteringar och förväntningar.

Detta gör det möjligt för oss att bygga en balanserad förståelse för ditt företag så att vi exakt kan identifiera dina utmaningar. Vi kommunicerar föreslagna ändringar till organisationen, så att dina medarbetare kan se de positiva konsekvenserna av förändringarna.

Lär känna några av våra experter

Mikael Nadelmann, PwC

Mikael ser till att du har en gedigen strategi att utgå ifrån

Mikael hjälper företag med att effektivisera deras supply chain och implementera strategier för inköp, tillverkning, logistik, planering och hållbarhet.

Kontakta Mikael Nadelmann
 

Jimmy Wahlberg, PwC

Jimmy ser till att din logistik skapar konkurrenskraft och lönsamhet

Jimmy Wahlberg hjälper företag och organisationer med att öka deras konkurrenskraft och lönsamhet genom att stärka deras logistikförmåga.

Kontakta Jimmy Wahlberg

Access Lifecycle Management

Så arbetar du bäst med kapitalprojekt

Vissa projekt är så pass stora, kapitalintensiva, komplexa och resurskrävande att de bör hanteras utifrån särskilda processer som skiljer sig från andra projekt. Finansieringar av dessa kapitalprojekt är av avgörande betydelse och kan omfatta allt från partnerskap, obligationer, samverkan mellan privat och offentlig sektor (OPS), skatter och olika ägarförhållanden.

Läs mer om Access Lifecycle Management

Flygplan som lyfter

Innovation and Development Excellence

Utveckla din innovationskraft

Det där med att vara innovativ är inte lätt. Studier visar att det inte finns ett långsiktigt samband mellan investeringar i innovation och ökad tillväxt eller lönsamhet. I stället är öppenhet för nya idéer och förmågan att hantera produktinnovation från vision till marknadsintroduktion som är avgörande faktorer.

Läs mer om Innovation and Development Excellence
 

Enterprise-Wide Operations Excellence

Hantera dina kostnader på rätt sätt

Kostnader är en naturlig del av varje verksamhet. Tyvärr dras många även med kostnader som är onödiga och hämmar företagets utveckling och framtid. Utmaningen ligger i att identifiera vad som är vad och agera för att effektivisera verksamheten.

Läs mer om Enterprise-Wide Operations Excellence
 

Data & Analytics

Din data: guldgruvan som aldrig sinar

Med datadrivna insikter kan du utveckla din information för att optimera affärsresultat. En gedigen analysförmåga eller dataanalys låter dig förbättra kundupplevelsen och kundinsikter, lansera innovationsprojekt inom kund-, produkt-, försäljnings- och distributionskanaler och minska kostnader i hela verksamheten. Vidare kan du skapa en verksamhet som kan hantera förändringar i omvärlden och möta ökade regulatoriska krav och hantering av risker.

Läs mer om Data Analytics
Datapunkter illustration

Nå din fulla potential med BXT 

Nya tider, spännande tider och kanske lite skrämmande tider. Digitaliseringen och pandemin stöper om näringsliv och samhälle från grunden. Det är nu du ska agera djärvt med nytänkande och ett holistiskt, kundcentriskt arbetssätt som ledstjärnor. För att stödja dig har vi skapat BXT – Business, Experience och Technology. Detta är en affärsfilosofi som utmynnar i konkreta processer där vi synkroniserar de två traditionella delarna Business och Technology med kundupplevelser.

Läs mer om BXT
 

Tjej läser på ipad
HR-rådgivning

People & Organisation: Strategisk HR-rådgivning som sätter dina medarbetare i centrum

Den moderna HR-funktionen genomgår stora transformationer. Digitaliseringen och pandemin skapar nya utmaningar- och möjligheter. Vi stöttar dig med upskilling, change management, mobilitetsfrågor, skattefrågor, pensioner, People-frågor i samband med M&A, HR-system, Payroll och mycket mer.

Läs mer om HR-rådgivning

 

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'results'}}
{{contentList.loadingText}}

Utmärkelser

PwC:s Consulting: Stolta och glada över våra utmärkelser och priser från branschen och kunder. Vi på PwC:s Consulting arbetar dagligen hårt för att skapa tillväxt och lönsamhet för våra kunder över hela världen. Vi är också stolta över vårt engagemang för ansvarsfullt företagsledarskap, mångfald, flexibilitet i arbetslivet, karriärcoaching och utbildning. Glada är vi även för alla utmärkelser vi fått genom åren. Här är ett urval av de utmärkelser som vi tilldelats av branschorganisationer.

Best Strategy Consulting Firm

Best in KLAS award for Financial Improvement Cons. 2019

Leader in Procurement Operations Consulting

Leader in Cloud Professional Services

Leader in Microsoft Dynamics 365 Services

Leader in Oracle Cloud Applications Services and Experience Improvement Services

< Tillbaka

< Tillbaka
[+] Läs mer

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Kontakta oss

Mikael Nadelmann

Mikael Nadelmann

Director, PwC Sverige

Tel 0723-53 03 35

Hide