Jobba som revisor och rådgivare

Dagens revisor gör skillnad för både kunder och samhället i stort

Brinner du för att arbeta med företag i olika branscher och hjälpa dem med deras utmaningar? Vill du göra en insats för samhället i stort? Är du intresserad av att analysera ett företags ekonomi och ser samband i stora datamängder? Svarar du ja på någon av dessa frågor ska du jobba som revisor hos oss på PwC! 

PwC Sverige är marknadsledande inom revision och rådgivning med 2 800 medarbetare runt om i landet. Våra kunder söker en samarbetspartner som lyssnar, är nyfiken och förstår deras specifika behov – både som individer och företag.  

På Assurance levererar vi finansiell revision till företag och organisationer. En oberoende revision skapar trygghet och säkerhet för alla som har intresse i ett bolag eller i en organisation, exempelvis aktieägare, leverantörer, myndigheter och kunder. Utöver finansiell revision erbjuder vi tjänster inom granskning av hållbarhetsredovisningar samt identifierar potentiella riskområden och utvecklingsmöjligheter i kundernas verksamhet. 

Ett yrke i förändring

På kort tid har revisorsyrket förändrats i grunden. Tidigare kopierade revisorer fakturor och andra underlag ute hos kund som sorterades in i tunga pärmar. Idag går digitala verktyg och arbetssätt som en röd tråd i arbetet. Utvecklingen gör att du som medarbetare kan lägga mer tid på kvalificerade arbetsuppgifter, vilket ökar värdet för kunden och ger dig mer möjligheter för utbildning och utveckling än någonsin tidigare. 

Men framtidens revisionstjänst handlar inte främst om nya tekniklösningar utan om att skapa djupare insikter och mervärde för våra kunder. Vi är övertygade om att detta värde skapas i samverkan mellan människan – revisorn – och de digitala verktygen.  

Vi söker en bredd av kompetenser och drivkrafter

Vårt samhälle förändras i snabb takt och komplexiteten i de finansiella regelverken ökar. Samtidigt påverkas revisionsbranschen – precis som de flesta andra branscher – av den pågående digitaliseringen och den explosionsartade utvecklingen inom hållbarhetsområdet. På grund av dessa snabba förändringar behöver vi många olika kunskaper och kompetenser inom vår verksamhet. 

Idag kan arbetet som revisor se ut på flera olika sätt. Du kan välja att bli kundansvarig eller fördjupa dig inom något specialistområde, exempelvis dataanalys, men du kan också gå in i en lärarroll och förmedla dina kunskaper till dina kollegor eller satsa på en karriär som ledare. 

Oavsett vad du väljer är vår ambition att du som revisor hos oss ska få prova på flera olika roller och arbetsuppgifter, utifrån dina intressen och drivkrafter. Vi ser det också som avgörande att våra medarbetare har aktuella kunskaper och därför investerar vi mycket i olika utbildningsinsatser och on-the-job training. Revisionsyrket är ett team-work, där vi kompletterar och stöttar varandra i det dagliga arbetet. 

Kunder i olika storlekar och branscher

Som det ledande revisions- och rådgivningsföretaget i Sverige arbetar vi med ett brett spektrum av kunder, allt från familjeägda företag av varierande storlek till internationella koncerner. Kundföretagen är också verksamma i vitt skilda branscher som till exempel bank och finans, konsumentprodukter, offentlig sektor, fastigheter, gaming, e-handel och livsmedel. Den stora bredden i vår kundstock gör att du som medarbetare har möjlighet att få arbeta med just den typen av kunder och frågeställningar som du är intresserad av. 

Välkommen med din ansökan!

 

"Att träffa företag i många olika branscher och tillsammans med engagerade medarbetare arbeta i team för att lösa varierande arbetsuppgifter – det passar mig perfekt. Att samtidigt få möjlighet att tidigt utveckla mina ledaregenskaper, gör att jag trivs väldigt bra på PwC."

Alexander Ståhl, PwC

Läs mer om

Revision

Typer av företag som PwC jobbar med

  • Privatägda och entreprenörsdrivna företag av varierande storlek
  • Noterade bolag 
  • Riskkapitalbolag
  • Internationella bolag och koncerner med varierande ägarstrukturer
  • Verksamheter inom statlig och kommunal sektor
  • Ideella föreningar 

Hitta den perfekta rollen för dig på PwC

Logga in på ditt konto

...eller

Välj utifrån ort

Sök med erfarenhetsnivå

Sök utifrån affärsområde

Kontakta oss

Malin Jakobsson

Malin Jakobsson

Employer Brand Manager, PwC Sverige

Måns Liljenlov

Måns Liljenlov

Employer Brand Manager, PwC Sverige

Följ oss i sociala medier