Riskhantering för finansiell sektor

Korrekt riskhantering ger bättre affärsfokus

Vi vet att det krävs bredd och resurser för att hantera risker inom den finansiella sektorn. Med vår långa erfarenhet av riskhantering och vårt stora nätverk hjälper vi dig med regelefterlevnad, teknisk expertis och kunskap om hur du bäst hanterar risker, ur ett operativt och strategiskt perspektiv.

Vi ger bland annat rådgivning inom implementering av system och regelverk samt hjälp med IT-säkerhet effektivt kopplat till er affär. Med oss får du spetskompetens och du kan vara säker på att du har en väl avvägd riskstrategi.

"Vi skräddarsyr lösningar med vårt breda tjänsteutbud inom riskhantering"

Anneli Granqvist

Kontakta oss

Claes Mårtensson

Claes Mårtensson

Director, PwC Sverige

Tel 0709-29 11 48